Skip to content

ANAC OLIE ANALYSE SYSTEM TIL OPTIMERING AF DRIFTEN AF ENTREPRENØRMASKINER 

ANAC OFF-ROAD er et analysesystem specielt designet til entreprenørmaskiner baseret på analyse af den brugte olie fra maskinerne. ANAC OFF-ROAD olieanalyse gør det muligt at reducere drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne i hele maskinparken samt udføre forebyggende vedligeholdelse. 

ANAC OFF-ROAD anbefales specielt til:

 • Systematisk opfølgning på slitage i motor, transmission og hydraulik på maskinerne. 
 • Kontrol af større slidpartikler i olien, som kan være forårsaget af de meget belastende driftsforhold og varierede driftstemperaturer. 
 • Kontrol af kontaminering.
 • Reduktion af uplanlagte driftsstop, hvilket forbedrer effektiviteten og produktiviteten. 
 • Hydraulikoliens ydeevne og tilstand gennem måling af syretal og viskositet.
 • Analyse af mineralolie indhold i bionedbrydelig hydraulikolie ved eventuel fejlagtig sammenblanding.
 • Forebyggende vedligeholdelse og dermed reduktion af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne til reparationer samt minimering af risikoen for havarier (kræver rutine- og regelmæssige analyser). 
 • Mulig reduktion af brændstofforbruget ved analyse og kontrol af forbrug og potentiel brændstoffortynding.

 

MÅLTE EGENSKABER

Mekanisk slitage:

 • Analyse af slidmetaller som jern, bly, kobber, tin, krom, aluminium, nikkel (ppm), FDM store partikler af jern

Kontaminering af olien: 

 • Silicium (ppm), sod * (%), vand (%), tilstedeværelse af kølervæske* eller brændstof i olien* (%)

Smøreoliens karakteristika:

 • Viskositet (mm2 / s) ved 100 ° C ** eller 40 ° C ***, oxidation **, TAN ***

* Kun motorer. ** transmissionsolier.  *** hydraulikolier
 

 

DIAGNOSE OG KOMMENTARER

ANAC-rapporterne genereres af ANAC-databasen ved hjælp af:

 • ANAC CAPS-databasen med indberettede tilbagemeldinger fra kunder om forebyggende handlinger.
 • ANAC-algoritmerne det tager højde for de belastende driftsforhold inden for minedrift og entreprenørbranchen og fokuserer på komponenternes og oliens levetid.
 • ANAC-databasen med referencedata for alle relevante komponenter fra mere end 7 millioner udførte analyser.

ANAC er specialist i OFF-ROAD

ANAC OFF-ROAD er baseret på:

 • 40 års erfaring og databasen i ANAC baseret på mere end 7 millioner analyser af 1 million komponenter.
 • Kundernes tilbagemeldinger på anbefalede og gennemførte forebyggende handlinger
 • En sammenligning mellem de målte værdier og slidreferencer baseret på algoritmer eksklusiv variable parametre som f.eks. efterfyldning af olie og serviceintervallerne.

 

ANAC: EN SERVICE, DER GØR EN FORSKEL

 • Database med mere end 4 millioner analyseresultater til rådighed
 • ANAC-analysen er baseret på algoritmer, der tillader kompensation for effekten af smøremidlerne, og kan dermed fokusere på motor- og maskindelenes faktisk slidtilstand
 • Brugervenlig webportal med alle rapporter, der viser historik og udvikling.
 • Rapporter kan også læses på smartphones og tablets.
 • Rapporter er tilgængelige via email eller online
 • Efter modtagelse af olieprøven på laboratoriet leveres analyseresultatet inden for 2 - 4 dage
 • ANAC Laboratoriet har mere end 35 års erfaring med olieanalyser og dokumenterede resultater
 • Rapporter er tilgængelige på mere end 19 sprog
 • Historik og udvikling kan ses i analyserapporter eller webportalen
 • Direkte indkodning af nye data og nye maskiner til nye olieprøver
 • Grafisk visning af analyseresultater 
 • Rapporter tilgængelige i både PDF og Excel-format

 

ANAC ENTREPRENØR: Den fulde rapport

 

ANAC ENTREPRENØR: Udvikling over tid

 

 

 

Nysgerrig? Download en OFF ROAD-rapport


 

til enhver branche


 

Vil du vide mere? Så kontakt vores danske eksperter

Kim Frederiksen, TOTAL DanmarkKim Frederiksen
Sales Manager
Industri
+4540154201
  [email protected]
 LinkedIn

Steffen Feddersen
Sales Manager
Auto
+4521833165
  [email protected]

Kristoffer MøllerKristoffer Wernberg
Distriktschef
Auto - Sjælland og Øerne
+4521837790
  [email protected]