Skip to content

POLICY FÖR SEKRETESSKYDD OCH HANTERING AV KAKOR

Välkommen till hemsidan www.totalnordic.com Genom att ansluta till hemsidan instämmer du till att du har läst, förstått och accepterat, utan förbehåll eller reservation, den gällande policyn gällande personuppgifter och cookies (”policyn”) samt våra regler och villkor för användning. Vänligen notera att andra regler och villkor samt policys gällande personuppgifter och cookies kan gälla för andra hemsidor inom Total Group, och vi rekommenderar att du läser dem noggrant.

Syftet med policyn är att informera dig om de rättigheter och friheter du kan utöva med avseende på din personliga information samt beskriva de åtgärder du kan vidta för att skydda denna information.

TOTAL DANMARK är den datakontrollant som har ansvar för att hantera den personliga information som används för att driva denna hemsida. Dessa processer utförs enligt gällande lagstiftning.

 

1. Syfte med behandlingen, rättslig grund, tid för lagringen och datatyper som samlas in

När du besöker hemsidan kan du behöva ge oss flera typer av personlig information, såsom ditt för- och efternamn, för att kunna använda de tillgängliga tjänsterna. Hanteringen av din information grundas i vårt legitima intresse för att kunna erbjuda dig våra tjänster.

Du har gett oss tillstånd att hantera din information. Denna information behövs för att vi skall kunna hantera din förfrågan. Utan den kan inte informationen behandlas. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst utan att äventyra några processer som redan har avslutats, genom att skriva till följande adress: [email protected] eller genom att referera till sektion 5.3.2

I våra online-formulär är de obligatoriska fälten markerade med en asterisk. Om du inte svarar på det obligatoriska frågorna kommer vi inte kunna erbjuda dig de begärda tjänster(na).

Din personliga information kommer inte efter detta att behandlas på ett sätt som strider emot de syften som beskrivits ovan, eller nedan insamlingsformulären. Din information sparas i maximalt 13 månader.

 

2. Mottagare av uppgifter

Din personliga information kan komma att delas med en eller fler av datakontrollantens avdelningar eller till företag inom Total Group och en eller flera partner, oberoende återförsäljare eller underleverantörer.

Om du lämnar en kommentar som är avsedd att postas online kan vi komma att behöva publicera något av dina personliga information på hemsidan. Utifrån de förutsättningar som finns på internet, i synnerhet den obehindrade tillgången till publicerad data och det faktum att det är svårt, eller till och med omöjligt, att kontrollera hur tredje part kan använda informationen. Vi informerar dig härmed om att du kan protestera emot denna publicering genom att kontakta oss på det sätt som förklaras i artikel 5 nedan.

 

3. Överföring av uppgifter

All överföring av information till ett land utanför EES skall ske i enlighet med gällande regler och på sådant sätt som på lämpligt sätt skyddar informationen. 

För de syften som tillhandahålls av denna hemsida kan din information, t.ex.: förnamn, efternamn  överföras till de följande mottagarna, t.ex.: Partner, företag inom Total Group, etc. som ligger utanför den Europeiska Unionen.

 

Av denna anledning har Total Group anammat ”Binding Corporate Rules” (BCR) som styr överföringar inom Total Group av personlig information med ursprung inom EES.

För information som inte innefattas av BCR , för länder utanför EES, vidtas andra åtgärder för att säkerställa att lämpligt skydd ges.

Om du vill ha mer information om vår BCR-policy kan du Total Group antagit ”Bindande företagsregler” (BCR) som reglerar överföringar av personuppgifter med ursprung i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. För dataöverföringar som inte omfattas av BCR, till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ges andra garantier.

Du kan begära en kopia genom att kontakta oss enligt förklaringen i artikel 6 nedan. För mer information om de andra åtgärder som vidtas för att säkerställa lämpligt skydd, vänligen skriv till den adress som anges nedan.

 

4. Sekretess och konfidentialitet för data

Datakontrollanten vidtar lämpliga steg för att upprätthålla säkerhet och konfidentialitet för din personliga information, inklusive att förhindra felaktiga ändringar, skador eller tillgång för icke-auktoriserad tredje part.

5. Hantering av kakor

5.1. Princip

En cookie är en fil som möjliggör för hemsidan att spara information som relaterar till din dators besök på hemsidan www.totalnordic.com t.ex. antal besök, antal besökta sidor etc. för att göra ditt besök på hemsidan smidigare.

Du kan närsomhelst radera de cookies som finns sparade p din dator, protestera emot lagringen av cookies och få en notifikation innan nya cookies lagras genom att redigera inställningarna för din webbläsare utifrån instruktionerna nedan (”typer av cookies, cookies och statistik, och inställningar”).

Vänligen notera att om du raderar en cookie eller protesterar emot lagrandet av cookies på din enhet så kan det vara så att du inte kan använda några av hemsidans funktioner.

 

5.2. Kaktyper, kakor och statistik samt inställningar.

De cookies som kan komma att lagras på din server när du besöker hemsidan är cookies som enbart är avsedda att möjliggöra eller underlätta elektronisk kommunikation eller som är strikt nödvändiga för att kunna erbjuda den tjänst du begär (cookies för språk, login etc.) eller cookies för statistik eller andra cookies, enligt villkoren nedan.

När lagringen av cookies kräver ditt tillstånd innan de kan sparas så kommer vi be dig om detta samtycke via länken ”läs mer” som finns på hemsidans startsida och där det klargörs att genom att fortsätta att besöka hemsidan så accepterar du användandet av dessa cookies.

5.2.1. Cookies som utfärdas av datakontrollanten

Cookies issued by the data controller

Kaka Beskrivning Så förhindrar du den Period
Webbplats (har_js) Innehåller information om webbläsarsessionen och gör det möjligt för besökarna att logga in på webbplatsen Se avsnitt 5.2.2 Tas bort när webbläsaren stängs.
Webbplats (cookie_agreed) Kommer ihåg besökarens val angående kakor Se avsnitt 5.2.2 13 månader

 

 

Statistics cookies

Kakutgivare Beskrivning Så förhindrar du den Period

AT INTERNET

idrxvr 

tmst

Gör att vi kan se hur många besökare webbplatsen har och hur ofta besöken sker

http://www.xiti.com/en/optout.aspx

Avsnitt 5.2.2

7 månader

Google Analytics

Gör att vi kan se hur många besökare webbplatsen har och hur ofta besöken sker

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Avsnitt 5.2.2

7 månader

 

Cookies för statistik används för att mäta antal besök, antal besökta sidor, användarens aktivitet på hemsidan och hur ofta de återvänder. Det använda statistikredskapet, Tealium, Google Analytics, genererar en cookie med en unik identifierare som lagras i maximalt 7 månader. Din IP-adress sparas också för att kunna avgöra vilket samhälle/stad du besöker hemsidan ifrån. Din IP-adress anonymiseras omedelbart efter användning så att du inte kan identifieras som privatperson. Den statistiska informationen rörande besök på hemsidan samlas in av leverantören AT Internet, Google Analytics etc. och överförs därefter till datakontrollanten i samlad och anonymiserad form till ett webbgränssnitt dit endast denna har åtkomst. Den information som samlas in överförs inte till tredje part och används inte i andra syften. Du kan blockera dessa cookies när som helst genom att neka till detta såsom beskrivits ovan genom att klicka på länken Xiti: http://www.xiti.com/en/optout.aspx eller Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

 

5.2.2. Hur raderar jag kakor, får aviseringar om hur de lagras eller ändrar webbläsarens inställningar?

Hur raderar jag kakor som redan har lagrats på min dator?

  • På din dator:
  • På disken C:\ går du till mappen ”Windows”.
  • Öppna mappen ”Temporary Internet Files”.
  • Markera alla filer (CTRL + A).
  • Välj alternativet ”Ta bort”.

Hur ändrar jag webbläsarens inställningar för att avvisa eller få information om lagring av kakor?

  • I webbläsaren Internet Explorer 5 (Microsoft): Välj ”Verktyg” och sedan ”Internetalternativ”. Klicka på fliken ”Säkerhet” och sedan på ”Anpassad nivå” och rulla ned till avsnittet ”Kakor”. Bredvid ”Tillåt kakor som lagras på din dator” väljer du ”Fråga” för att få en avisering eller ”Inaktivera” för att avvisa alla kakor
  • I webbläsaren Internet Explorer 6, 7 eller 8 (Microsoft): Välj ”Verktyg”, ”Internetalternativ”, ”Sekretess” och sedan önskad inställning.
  • I webbläsaren Firefox: Klicka på ”Verktyg” och välj ”Alternativ”. På fliken ”Sekretess och säkerhet” kryssar du ur rutan ”Tillåt kakor från webbplatser”. 
  • I webbläsaren Chrome (Google): Klicka på ”Anpassa och kontrollera Google Chrome” och välj ”Inställningar”. Under ”Sekretess och säkerhet” klickar du på ”Inställningar för innehåll” och aktiverar ”Blockera kakor från tredje part”.
  • I webbläsaren Safari: Välj ”Preferenser” och sedan ”Integritet” och välj ett av följande alternativ angående ”Cookies och data från hemsidor”: ”Blockera alltid”, ”Tillåt enbart ifrån aktuell hemsida”, ”Tillåt ifrån hemsidor jag besöker”.

 

6. Dina rättigheter/kontakt

I enlighet med nuvarande regler har du rätt till åtkomst, redigering, radering och nekelse av användning av din personliga information.

Du kan begära att din personliga information skickas till dig och du har rätt att ge instruktioner för hur din personliga information får användas efter din död.  Du kan också begära restriktioner för hanteringen.

Du kan utöva dina rättigheter eller fråga oss om hanteringen av din personliga information genom att kontakta:

Datatilsynet

[email protected].

+45 33 19 32 00

eller genom att kontakta dataskyddshandläggaren (DPO) på

TOTAL DENMARK

Amerika Plads 29

DK-2100 Köpenhamn.

TOTAL SWEDEN
Amerika Plads 29
DK-2100 Copenhagen

 

Version Jan 2020