Skip to content

Generelle betingelser og vilkår for brug (GTCU)

Velkommen til hjemmesiden https://nordic.totalenergies.com/ (herefter kaldet ”hjemmesiden”). Ved at bruge hjemmesiden anerkender du, at du har læst, forstået og accepteret, uden begrænsninger eller forbehold, nærværende dokument (herefter kaldet ”Generelle betingelser og vilkår for brug” eller ”GTCU”). Du påtager dig endvidere at læse Persondata- og cookiepolitik, der er tilgængelig på vores hjemmeside. Bemærk venligst, at hvis du besøger andre hjemmesider tilhørende TotalEnergies Company, så gælder der for disse andre generelle betingelser og vilkår for brug og persondatabeskyttelsespolitik, eller andre dokumenter vedrørende persondatabeskyttelse. Vi anbefaler, at du nøje læser deres juridiske meddelelser.

Firmaerne i TotalEnergies Company har deres egen juridiske eksistens og selvstændige, juridiske status. Det firma, der publicerer hjemmesiden (herefter kaldet ”hjemmesideudgiveren”) tilhører TotalEnergies Company. “TotalEnergies”, “TotalEnergies Company” og “Company” refererer generelt til TotalEnergies SE og/eller dettes datterselskaber og filialer; et datterselskab er et firma, hvor TotalEnergies SE direkte eller indirekte har majoriteten af stemmerettighederne. Ligeledes anvendes ordene ”vi”, ”os” og ”vores” til at referere til hjemmesideudgiveren eller et hvilket som helst firma i TotalEnergies Company generelt eller de, der arbejder for dem. Disse udtryk bruges også, hvor der ikke er noget brugbart formål ved at identificere det enkelte firma eller de enkelte firmaer. Det kan ikke udledes af disse udtryk, at TotalEnergies SE eller nogen af dets datterselskaber eller filialer er involveret i forretningen og ledelsen af noget som helst andet firma i TotalEnergies Company.
 

1. Identitet

Hjemmesideudgiver
TotalEnergies Marketing Denmark A/S, et firma, der hører under og er organiseret i henhold til dansk lovgivning med virksomhedsnummer CVR 63855618 og med kontoradresse på Amerika Plads 29, 2100 København Ø, Danmark.
Virksomhedstype: Virksomhed under dansk lov
Momsnummer.: 63855618
E-mail: [email protected]  
Telefonnummer: (+45) 45 81 37 01, 

Hjemmesidens hosting firma
Acquia Cloud Site Factory med adresse i Frankfurt, Tyskland
Hovedkvarter på 53 State Street, Boston, MA 02109, USA
Dun and Bradstreet (D&B): 015922699
Telefonnummer: +1 617-588-9600

 
2. Brugerens anvendelse og forpligtelser 

Alle, der browser hjemmesiden (”Bruger”), erklærer at overholde GTCU og gældende love, især; 
•    At have de nødvendige egenskaber og midler til at få adgang til og bruge hjemmesiden; 
•    At have undersøgt, at computerkonfigurationen ikke indeholder vira og fungerer upåklageligt.
 

3. Immateriel ejendom

Princip
Alle oplysninger eller dokumenter (tekster, animerede eller statiske billeder, lyde, fotografier, knowhow, omtalte produkter), der vises på hjemmesiden samt alle elementer, der er skabt til hjemmesiden og dennes generelle struktur, er enten hjemmesideudgiverens eller TotalEnergies Company’s ejendom, eller er underlagt brug, reproduktion og repræsentationsrettigheder, som de er blevet tildelt. Sådanne oplysninger, dokumenter og emner er underlagt love, der beskytter copyright i den udstrækning, de er blevet gjort tilgængelige for offentligheden på hjemmesiden. Der er ikke givet licens eller nogen anden rettighed til at se hjemmesiden til nogen, med hensyn til immaterialret. Gengivelse af hjemmesidedokumenter er udelukkende tilladt som oplysning til personlig og privat brug. Enhver gengivelse og enhver brug af kopier, fremstillet til formålet, er udtrykkeligt forbudt og genstand for den foregående og klare tilladelse fra hjemmesideudgiveren. Under alle omstændigheder skal alle tilladte gengivelser af oplysninger, som er vist på hjemmesiden, oplyse kilde og ejerskab.

Kendetegn 
Medmindre andet er angivet, tilhører firmanavne, logoer, produkter og brands, der nævnes på hjemmesiden, hjemmesideudgiveren eller TotalEnergies Company, eller er underlagt brug, gengivelse eller repræsentationsrettigheder, som er blevet givet til deres fordel. De må ikke bruges uden forudgående, skriftlig tilladelse fra hjemmesideudgiveren. 

Databaser
Enhver database, der er tilgængelig for dig, tilhører hjemmesideudgiveren, som har status som producent af databasen. Det er forbudt at udtage eller genbruge nogen kvalitativ eller kvantitativt væsentlig del af databaserne, inklusiv til private formål.

Fotografier– Videoer Kreditter 
Foto- / videokreditter er tilgængelige, når der holdes hen over billeder / videoer med cursoren. 

 

4. Hyperlinks 

Aktivering af links 
Hjemmesideudgiveren afviser formelt ethvert ansvar for indhold på hjemmesiderne, hvortil det leverer links. Se de generelle betingelser for brug og persondata- og cookiepolitikken eller ethvert andet dokument vedrørende beskyttelse af persondata for disse hjemmesider for at forstå deres praksis. Beslutningen om at aktivere disse links træffes udelukkende af brugerne. Hjemmesideudgiveren har ret til at ændre eller slette et link på hjemmesiden til enhver tid.

Autorisation af links
Hvis du ønsker at oprette et link til en hypertekst til hjemmesiden skal du først indhente forudgående skriftlig tilladelse fra hjemmesideudgiveren ved at bruge de kontaktoplysninger angivet nederst i GTCU.
 

 

5. Formel meddelelse  

Forpligtelse
Oplysninger og anbefalinger, der er tilgængelige på hjemmesiden (herefter kaldet ”oplysninger”) er givet i god tro. De forventes at være korrekte på det tidspunkt, de blev offentliggjort på hjemmesiden. Hjemmesideudgiveren hverken repræsenterer eller garanterer fuldstændigheden og nøjagtigheden af oplysningerne. Du påtager dig fuldt ud de risici, der er forbundet med den information, du giver dem. Oplysningerne gives til dig på den betingelse, at du eller en hvilken som helst anden person, som modtager dem, kan klarlægge sin interesse for et særligt formål inden de bruges. Under ingen omstændigheder vil hjemmesideudgiver være ansvarlig for nogen skade, der måtte opstå som følge af afhængighed eller brug af oplysningerne. Oplysningerne skal ikke betragtes som anbefalinger for brugen af oplysninger, produkter, procedurer, udstyr eller formuleringer, der kunne være i modstrid med immateriel ejendomsret. Hjemmesideudgiver fralægger sig ethvert ansvar, eksplicit eller implicit, hvis brugen af oplysningerne er i modstrid med nogen immaterielle ejendomsrettigheder. Hjemmesideudgiver og ethvert TotalEnergies firma, afviser kategorisk enhver fortolkning, som måtte assimilere indholdet af hjemmesider med tilbud om køb eller tilskyndelse til at købe aktier eller andre omsættelige værdipapirer, beskrevet eller ikke beskrevet, fra hjemmesideudgiver eller ethvert andet TotalEnergies firma. Der gives ingen garanti, eksplicit eller implicit, angående oplysningernes kommercielle karakter, eller til disses egnethed til et særligt formål, eller til de produkter, der henvises til i sådanne oplysninger. Hjemmesideudgiver skal under ingen omstændigheder påtage sig at opdatere eller rette de oplysninger, der bliver offentliggjort på internettet eller på dets web servere. Hjemmesideudgiveren forbeholder sig retten til at ændre eller korrigere indholdet på hjemmesiden til hver en tid uden varsel.
Hjemmesideudgiveren garanterer ikke, uden at denne liste er udtømmende, at hjemmesiden fungerer uden afbrydelse og at de servere, der sørger for adgang til den og/eller tredjeparts hjemmesider, som hypertekst links refererer til, ikke indeholder virus.Langsigtede erklæringer 
Dokumenter, der vises på hjemmesiden, kan indeholde langsigtede erklæringer om firmaet (inklusive formål og tendenser) og langsigtede erklæringer om betydningen af Private Securities Litigation Reform Act of 1995 inklusive erklæringer angående TotalEnergies’ økonomiske tilstand, driftsresultater, forretninger og strategier.
De langsigtede erklæringer, indeholdt i disse dokumenter, er baseret på økonomiske data og forventninger, givet inden for et givent økonomisk, konkurrencemæssigt og regulatorisk miljø. Disse kan muligvis vise sig at være unøjagtige i fremtiden og afhænge af risikofaktorer, som kunne medføre, at nuværende resultater afviger væsentligt fra de forventede, såsom, men ikke begrænset til, ændringer i valutakurser, pris på olieprodukter, evnen til at opnå omkostningsreduktioner eller effektiviseringsgevinster uden unødig driftstop, miljømæssige regulatoriske betragtninger og generelle økonomiske og finansielle betingelser. På samme måde er nogle finansielle oplysninger baseret på estimater, især ved vurdering af genindvindingsværdien af aktiver og størrelsen af eventuelle tab ved værdiforringelser.
Hverken TotalEnergies eller nogen af dets datterselskaber påtager sig nogen form for forpligtelse til at opdatere eller revidere, især som et resultat af nye oplysninger og/eller fremtidige hændelser, nogle eller alle erklæringer, langsigtede erklæringer, tendenser eller målsætninger i dette dokument. Yderligere oplysninger vedrørende faktorer, risici og usikkerheder, som kunne påvirke firmaets økonomiske resultater eller forretning, er også tilgængelige i de seneste opdaterede udgaver af Document de référence / Document d'enregistrement universel i Frankrig sammen med Autorité des marchés financiers og årsrapporten om Form 20-F indleveret sammen med the United States Securities and Exchange Commission ("SEC").
 

 

6. Opdateringer af hjemmeside GTCU og gældende lov 

Hjemmesideudgiver kan opdatere GTCU på hjemmesiden til enhver tid. Brugere opfordres til regelmæssigt at henvise til den seneste aktuelle GTCU, som er tilgængelig på hjemmesiden.
Hvis en eller flere af GTCU-bestemmelserne findes ikke at være anvendelige eller forbudt af offentlige regulativer vedrørende politik, skal de øvrige bestemmelser i de ikke berørte GTCU forblive gældende for brugere i den udstrækning, dette er tilladt ifølge sådanne regulativer.  
GTCU er underlagt dansk lovgivning og hører ind under kompetente danske domstoles jurisdiktion.

 

7. Kontakt

Ved spørgsmål vedrørende hjemmesidens GTCU, kontakt os venligst på følgende e-mailadresse eller følgende postadresse:
TotalEnergies Marketing Denmark A/S
Amerika Plads 29
2100 København
Danmark
E-mail: [email protected]