Skip to content
TotalEnergies Lubanac services

Diagnosticering af olie med TotalEnergies olieanalyse

LubAnac er et olieanalysesystem til diagnosticering af smøreolier og kølervæsker. Systemet er baseret på en videnskabelig og teknisk analyse af den brugte olie. Dette giver dig en unik mulighed for at optimere driften og herigennem reducere omkostningerne til vedligeholdelse af maskiner og udstyr, så du kan forebygge skader og i værste fald havari.

Servicen kan bruges til alle typer smøreolier, som anvendes på  motorer, gear, hydraulik, lejer og en lang række industrielle maskiner og komponenter. LubAnac er en service, der kan benyttes af alle typer virksomheder:

ANAC Agri er nemlig især ideel til:

- Systematisk opfølgning på slitage i motoren og transmissioner, i mejetærskere og traktorer.
Maskiner med belastende arbejdsforhold (hvilket karakteriserer netop landbrugsmaskiner). ANAC analyserer for tilstedeværelsen af større slidpartikler.
- Analyse af kontaminering i olien (herunder vand, sand og støv). 
- Forebygger utilsigtede driftsstop og giver flere køretimer. 
- Kontrol af kontaminering idet hydraulikolie kan kontaminere transmissionsolien. Dette kan medføre støjproblemer og mangelfuld smøring og ultimativt føre til havari af bremsesystemet (våd-bremsere).
- Forebyggende vedligeholdelse, og dermed reduktion af driftsomkostningerne.
- Reducere brændstofforbruget inddirekte via potentiel brændstof-fortynding 
-Optimering af maskinens gensalgsværdi idet maskinens tilstandshistorik kan dokumenteres gennem ANAC analyserapporterne


 

ANAC Agri - olieanalyser til landbruget og landbrugsmaskiner, der kan reducere omkostninger til reperation, vedligeholdelse og øge gensalgsværdien af maskinerne.
ANAC Agri - olieanalyser til landbruget og landbrugsmaskiner fra TotalEnergies

 

ANAC AGRI Diagnosticering af olie 

er olieanalyser specifikt rettet mod landbrugsmaskiner i maskinparker og/eller maskinproducenter. Systemet analyserer den brugte olie fra motorer og maskiner. Resultatet er en samlet olieanalyse, der tager udgangspunkt i specifikke forhold for landbrugsmaskiner, som fx en høj belastning i gear og hydrauliske systemer. Ved systematisk at benytte ANAC olieanalyser i maskinparken er det muligt at sætte eftersalgsprisen højere samtidig med at maskinen har været serviceret optimalt.


 

Optimal flådestyring med unik olieanalyse til transportbranchen

ANAC Transport er TotalEnergies unikke olieanalysesystem til flådeejere, der har brug for et hurtigtg, sikkert og grundigt overblik over oliens tilstand i både motor og gear, transmissioner og bagtøj i lastbiler og busser.

 

ANAC er en unik oliediagnose og olieanalyse til transportsektorens behov, så du kan reducere uplanlagte driftsstop og havari
ANAC er en unik oliediagnose og olieanalyse til transportsektorens behov

 


 

ANAC Indus er en serie af olieanalyser til den industrielle sektor der optimerer dine vedligeholdelsesprocesser
ANAC Indus er en serie af olieanalyser til den industrielle sektor

 

ANAC INDUS - Olieanalyser til industrien

ANAC Indus er en service til det industrielle segment, og dækker over en række forskellige typer olieanalyser, der tager hensyn til specifikke og forskellige typer maskiner og produktionstyper. Olieanalyserne giver en samlet diagnose, som kan bruges til forebyggende vedligeholdelse og bidrage til reduktion af driftsomkostningerne blandt andet gennem reduktion af utilsigtede driftsstop. En diagnose kan endvidere forbedre planlægningen af vedligeholdelsesarbejdet gennem løbende overvågning på basis af analyseresultaterne.

 


 

ANAC OLIE ANALYSE SYSTEM TIL OPTIMERING AF DRIFTEN AF ENTREPRENØRMASKINER

ANAC OFF-ROAD er et analysesystem specielt designet til entreprenørmaskiner baseret på analyse af den brugte olie fra maskinerne. ANAC OFF-ROAD olieanalyse gør det muligt at reducere drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne i hele maskinparken samt udføre forebyggende vedligeholdelse. 

 


En unik service til alle typer aktiviteter

TotalEnergies har udviklet specialiserede analysesystemer dedikeret til specifikke områder:

- LubAnac Agri til landbrugsmaskiner
- LubAnac Transport til lastbiler og busser
- LubAnac City til busser og specifikt gasdrevne busser
- LubAnac Off-road til entreprenørmaskiner
- LubAnac Indus Classic til industrien 

Fra en enkelt olieprøve modtager man med LubAnac en komplet analyserapport med diagnose af olien. TotalEnergies viden kombineret med data fra analyseresultater gennem de sidste 30 år, giver os en unik mulighed for at rådgive vores kunder bedst muligt.

LubAnacs centrale, europæiske laboratorium er koblet til flere andre laboratorier, som skaber en sammenhængende viden- og erfaringsdatabase til gavn for dig.

LubAnac har hjulpet mange virksomheder med forebyggende vedligeholdelse og bedre driftsøkonomi, og er i dag et vigtigt værktøj for TotalEnergies kunder over hele verden.

Hvorfor anvende LubAnac olieanalyser?

  • Reducerer antallet af uplanlagte driftsstop
  • Bedre vurdering af motorens/maskinens driftsbetingelser
  • Bidrager til planlægningen af vedligeholdelsen
  • Optimerer olieskifteintervallerne og forbedrer driftsøkonomien ( TCO/Total Cost of Ownership)
  • Bidrager til øget produktivitet og optimal ydeevne
  • Giver adgang til en af markedets mest avancerede olieanalyseværktøjer 

Vil du vide mere om LubAnac? Så kontakt en af vores specialister nedenfor for mere information.