Skip to content

Tuotteemme on kehitetty kaikenlaisiin sovelluksiin kaikissa ilmastoissa – lämpimiin, kylmiin tai vaihteleviin lämpötiloihin. TotalEnergiesin bitumit ovat läpäisset perusteelliset testit ja täyttävät tiukat ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset. TotalEnergies tarjoaakin bitumiratkaisut kaikille markkinoille: kovassa käytössä olevista moottoriteistä pyöräteille, liikenneympyröihin ja tunneleihin. 

TotalEnergiesin toimittamat bitumiratkaisut ovat taatusti kestäviä ja laadukkaita kaikilta ominaisuuksiltaan. Tämä koskee kaikkia sovelluksia kuten moottoriteitä, lentokenttiä, kilparatoja ja värillisellä asfaltilla toteutettuja teitä. TotalEnergies tarjoaa alan johtavat bitumituotteet ja -palvelut. Bitumituotteemme ovat markkinajohtajia niin laadulla kuin kestävyydellä mitattuna. Lisätietoja TotalEnergies ja siitä, miten ne vastaavat nykyisiä ja tulevia tarpeitasi, on alla olevassa linkissä. Myös asiantuntijamme antavat mielellään lisätietoja. 


 

AQUALT – BITUMIEMULSIO 

AQUALT – Emulsion bitumen

Erikoisemulsiotuote tiesovelluksiin ja rakennusten suojaukseen

AQUALT®-emulsiobitumituotteet tarjoavat perustan tehokkaiden emulsioiden kehittämiseen.

AQUALT®-tuotteita käytetään tienrakennuksessa käytettävien bitumiemulsioiden valmistukseen sekä bitumisidosaineisiin monissa eri käyttötarkoituksissa, etenkin betonialustojen kunnossapidossa, kuten pintakäsittelyssä, kyllästyksessä, liimauksessa, kylmäbitumisekoitteissa ja graaviemulsioissa.

Käyttötarkoitukseen parhaiten sopiva AQUALT®-tuote valitaan käyttöympäristön ja luokitusten mukaan. Lisätietoja AQUALT-tuotteista saat ottamalla meihin yhteyttä.

 

Ominaisuudet:

 • toimiva korkealaatuinen tuote emulsioiden valmistamiseen 
 • täyttää EN 12591 -vaatimukset
 • vahva kiinnittyvyys ja hyvät emulsio-ominaisuudet pienen suolapitoisuuden ansiosta
 • AQUALT-tuotteiden tekniset tiedot esitellään kunkin tuotteen tuoteyhteenvedossa

 

KROMATIS – VÄRITTÖMÄT SYNTEETTISET SIDOSAINEET

Kromatis - Bitumen till vägasfalt

Väriä ja turvallisuutta kaupunkiympäristöön 

TotalEnergies on kehittänyt värittömiä sidosaineita sisältävän KROMATIS®-sarjan vastaamaan kaupunkiympäristön kasvaviin laatu- ja turvallisuusvaatimuksiin (esim. tie- ja jalankulkuliikenteen erottaminen). 

KROMATIS®-tuotteiden käyttö pienentää valaistuskustannuksia, vähentää välillisesti energiankulutusta, helpottaa vaarallisten kohteiden havaitsemista ja kohentaa samalla ympäristön estetiikkaa. 

KROMATIS®-tuotteiden ansiosta asfalttisovelluksissa voidaan käyttää useita eri värejä. Käyttökohteita ovat muun muassa

 • nopeusrajoitetut tunnelit
 • pysäköintialueet
 • linja-autokaistat, pyöräkaistat ja puistoalueet

KROMATIS®-tuotteiden käyttökohteita:

 • kuumat asfalttisekoitteet
 • mastiksiasfaltti ja valuasfaltti
 • kylmäsekoitettu asfaltti ja pintakäsittelyt

KROMATIS®-tuotteita käytetään samoin kuin perinteisiä bitumitisleitä. Valmistusprosessin aikana on varmistettava, että asfalttilaitoksessa, varastossa tai koneissa ei ole (mustia) jäämiä muista tuotteista. 

Lisätietoja KROMATIS-valikoimasta saat ottamalla meihin yhteyttä.


 

STYRELF – POLYMEERIMUOKATTU BITUMI 

Flag styrelf

 

Paras vaihtoehto kovassa käytössä oleville vilkkaasti liikennöidyille päällystepinnoille 

Jatkuvasti kasvavien liikennemäärien ja suurempien kuormien vuoksi tieverkostossa tarvitaan asfalttipintaa, joka kestää kovaa kuormitusta ja kestää vuosia. 

STYRELF® syntyi TotalEnergies ja Ranskan tiehallinnon keskuslaboratorion (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées) 30 vuotta kestäneen yhteistyön tuloksena. Tuotetta on kehitetty jatkuvasti, ja se vastaa täysin nykypäivän muuttuneita vaatimuksia (muun muassa prosessien, tuotteiden ja käyttöympäristön osalta).  STYRELF®-tuote valmistetaan liittämällä elastomeeriset polymeerit bitumiin.

 STYRELF®-tuotteen ominaisuudet tekevät siitä ideaalisen sidosaineen kovassa käytössä oleville pinnoille (esim. vilkkaan liikenteen tai ankaran ilmaston vuoksi). STYRELF on nykyään tunnettu tuotemerkki, jota myydään vuosittain ympäri maailmaan yli 20 miljoonaa tonnia. 

Tuotteen tyypillisiä käyttökohteita ovat vilkkaasti liikennöidyt tiet kuten moottoritiet ja valtaväylät. STYRELF kestää hyvin pakkashalkeamia ja muodonmuutoksia, joten se sopii myös silloille, lentokentille ja konttiterminaaleihin. Erityisesti lentokenttäkäyttöön kehitetty STYRELF INTAKT -sarja kestää hyvin lentopolttoainetta ja jäänpoistonesteitä.


 

MODULOTAL – KOVAN PÄÄLLYSTELUOKAN BITUM

Erittäin stabiilien ja jäykkien bitumien valikoima asfaltin pohjakerroksiin 

Modulotal - Bitumen till hård vägbeläggning

MODULOTAL®-bitumi on tarkoitettu suurmoduulisten asfalttisekoitteiden (high modulus mixes, HMM) valmistukseen kantavia kerroksia ja tiepäällysteen vahvistuksia varten. 

Käytettäessä kovaa bitumia asfalttipäällysteestä tulee jäykempää ja sen kulutuskestävyys on tavallista bitumia parempi, joten siitä voidaan tehdä ohuempia rakenteita. 

Lisätietoja MODULOTAL-valikoimasta saat ottamalla meihin yhteyttä.

 Tuotetietoja

 • matalan tunkeuman ja suuren kovuuden bitumi koviin tiepäällystyksiin
 • täyttää EN 13924 -vaatimukset
 • MODULTOTAL-sidosaineiden tekniset tiedot esitellään kunkin tuotteen tuoteyhteenvedossa

 

AZALT  – TEILLE JA ASFALTOIDUILLE ALUEILLE

Azalt - Bitumen till väger och asfalterade områden

AZALT®-valikoima sopii erityisesti kuumien ja lämpimien asfalttien valmistukseen mutta myös muihin tiepäällysteisiin kuten valuasfalttiin ja pintauksiin.

AZALT valmistetaan eurooppalaisten ja kansallisten luokitusten mukaan. Suurin osa AZALT-valikoiman tuotteista on aina saatavilla Brunsbüttelin bitumintuotantoyksiköstämme, josta haluttu tuote toimitetaan asiakkaan toiveiden mukaan.

AZALT-tuotteita on toimitusvalmiina myös muissa TotalEnergies -myyntipisteissä. Lisätietoja tuotteen ominaisuuksista on tuoteyhteenvedossa.

Lisätietoja AZALT-valikoimasta saat ottamalla meihin yhteyttä.

Tuotetietoja

 • yleistuote teiden asfaltoimiseen
 • täyttää EN 12591 -vaatimukset
 • tuotteeseen on saatavana kiinnittymistä parantavia ja/tai viskositeettiä muokkaavia lisäaineita
 • AZALT-sidosaineiden tekniset tiedot esitellään kunkin tuotteen tuoteyhteenvedossa