Skip to content

Voiteluaineiden yleiset myyntiehdot

20.3.2024

TotalEnergies Marketing Finland Oy

1. Yleistä
Tämä asiakirja sisältää TotalEnergies Marketing Finland Oy:n voiteluaineiden yleiset myyntiehdot Suomessa. Niitä sovelletaan voiteluaineisiin, rasvoihin, jäähdytysnesteisiin, AD Blue -nesteisiinja autonhoitotuotteisiin, jotka sisältyvät voimassaolevaan tuoteluetteloon. Yleisiä myyntiehtoja sovelletaan, ellei muuta ole sovittu. Myyjä sitoutuu toimittamaan asiakkaan valtuutetun edustajan tekemät tilaukset, jos tuotteita, kuljetusmenetelmiä ja pakkauksia on käytettävissä. Kulloisetkin myyntiehdot ovat voimassa niiden voimaantulopäivästä alkaen, ellei myyjä muuta ilmoita. 
 
2. Tuotteiden käyttäminen ja suositteleminen 
Myyjä voi suositella käytettäviä tuotteita asiakkaan pyynnöstä. Tällöin myyjä antaa parhaiten soveltuvat suositukset asiakkaan antamien tietojen pohjalta. Asiakasta suositellaan tarkistamaan myyjän antama suositus laitteen valmistajalta. Asiakas voi pyytää suosituksia teknisestä asiakaspalvelusta lähettämällä viestin osoitteeseen [email protected]. Myyjä voi myös antaa käyttöön Internetissä toimivan LubAdvisor®¬palvelun käyttösuosituksien saamiseksi helpommin. Tämä sivusto sisältää keskeiset tiedot voitelusta ja TotalEnergies’n suosittelemista voiteluaineista. Suositukset eivät ole kaikenkattavia. Tiedot on laadittu yhdessä Oats Limited’n ja laitevalmistajien kanssa. Ponnisteluistamme huolimatta ne eivät ehkä aina ole tarkkoja ja ajantasaisia. Lisäksi on mahdollista, että tiedot eivät sovellu käytettäviksi kaikissa tapauksissa. Myyjä ei vastaa sivuston epätarkkuuksista tai puutteista. Asiakas vastaa itse tämän sivuston perusteella tekemistään päätöksistä. Tiedot on tarkistettava ajoneuvon valmistajan laatimasta käyttöoppaasta. 
 
3. Hinnat 
Tuotteet laskutetaan toimituspäivänä voimassa olevalla myyntihinnalla. Myyjä julkaisee hinnaston tarvittaessa. Siinä on tiedot alueella myytävistä tuotteista, niiden teknisistä tiedoista ja saatavuudesta, pakkauskoot ja hinnat. Tiettynä päivänä voimaan tulevat hinnat kumoavat edellisen hinnaston hinnat. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi, kunnes myyjä ilmoittaa uudet hinnat. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa ja lisämaksuja. Hinnat sisältävät pakkauskokokohtaiset erot. Kaikki voiteluaineiden hinnat on ilmoitettu euroina litralta (nesteet) tai kilolta (rasvat). Kaikilla tuotteilla on pakkauskoodi. Myyjä voi muuttaa hintoja viranomaisten tekemien muutosten, raaka¬aineiden hintojen muutosten, käsittely- tai kuljetuskustannusten muutosten tai painovirheiden vuoksi. Hinnaston hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, lakisääteisiä lisämaksuja tai öljyjätemaksua paitsi jos hinnastossa on erikseen muuta mainittu. Pakkauskokoeroista aiheutuva hintaero on otettu niissä huomioon. Ne eivät sido asiakkaan omaa myyntihinnoittelua, sillä asiakas hinnoittelee tuotteet itsenäisesti. 
 
4. Tilaaminen 
Tilaus hyväksytään ja toimitetaan, kun asiakkaan luottokelpoisuus ja maksusaldo on tarkistettu. Myyjä ottaa tilauksia vastaan puhelimitse, faksilla, postitse, sähköpostitse tai asiakkaan kanssa sovitulla tavalla sähköisesti. Myyjä käsittelee tilauksia kaikkina työpäivinä kello 9.00–17.00, perjantaisin kello 9.00–16:30, ellei muuta ole etukäteen ilmoitettu. 
 
5. Toimitusajat ja tuotteiden tarkistaminen 
Myyjä tekee parhaansa toimittaakseen tuotteen tilattaessa sovittuna ajankohtana. Kaikki hinnastossa mainitut tuotteet toimitetaan DDP-toimitusehdolla (Incoterm 2010 ICC), elleivät myyjä ja asiakas ole yhdessä sopineet muuta. Pakatut ja hinnastossa mainitut tuotteet, joiden tilaus on otettu vastaan ja hyväksytty ennen kello 11.00, lähetetään samana  työpäivänä hinnastossa ilmoitettuun hintaan, jos niitä on varastossa. Asiakas vastaa tuotteiden ja niiden laadun tarkistamisesta tuotteita vastaanottaessaan. 
 
6. Vähimmäistilaukset ja toimitukset 
Pienin toimitettava tilaus on yksi (1) pakkaus pakattuja tuotteita tai tuhat (1.000) litraa bulkkituotetta yhtä toimitusosoitetta kohden. Jos pakattuja tuotteita tilataan vähemmän kuin 150 kiloa tai litraa, asiakas maksaa rahdin ja 30 euroa käsittelykuluja, (ei sis. ALV). 
 
7. Erityistoimitukset 
Toimitusehdot on ilmoitettu hinnastossa. Myyjä voi järjestää erityistoimituksia asiakkaan tilauksesta. Tällöin asiakas maksaa kaikki kustannukset. 
 
8. Tuotteiden laatu ja analyysi 
Myyjä sitoutuu antamaan käyttöön kaikki tarvittavat asiakirjat myytyjen tuotteiden laadun ja vaatimusten täyttämisen tarkastamiseksi. Niitä ovat tuote-esitteet, käyttöturvallisuustiedotteet ja analyysitodistukset. Myyjä toimittaa nämä tiedot mahdollisimman pian asiakkaan niitä pyytäessä. Asiakas voi lisäksi tehdä omia analyysejään omalla kustannuksellaan. 
 
9. Reklamaatiot 
Reklamaatioita ei oteta huomioon, jos ne on tehty toimituksen hyväksymisen jälkeen eikä kuormakirjaan ole tehty allekirjoitettua varaumaa. Reklamaatiot on tehtävä heti toimituksen vastaanoton jälkeen ja viimeistään kolmantena päivänä toimituksen jälkeen. Jos asiakas kieltäytyy ottamasta toimitusta vastaan vaurioitumisen vuoksi, kuormakirjaan on merkittävä kieltäytymisen syy ja allekirjoitus. Myyjä ei vastaa asiakkaan aiheuttamista menetyksistä kolmansien osapuolille tai asiakkaan liiketoiminnalle aiheutuvista menetyksistä. 
 
10. Tuotteiden palauttaminen 
Jos asiakas haluaa palauttaa tuotteet, myyjä voi hyväksyä palautuksen seuraavissa tapauksissa: tuotteiden palauttamisesta on sovittava etukäteen myyjän kanssa kirjallisesti, tuotteet on palautettava kuuden päivän kuluessa, asiakkaan on oltava yhteydessä asiakaspalveluun ja kirjoitettava kuormakirjaan asiakaspalvelusta saamansa palautustunnus, pakkauksien on oltava avaamattomia, tuotteita on oltava edelleen saatavana voimassaolevan hinnaston mukaisesti, asiakas maksaa rahtikulut, asiakkaalle hyvitetään 90 % tilauksen arvosta ja asiakkaalta veloitetaan 50 euron käsittelykulut. Lisäksi tuotteet palautetaan asiakkaan vastuulla. Jos nämä ehdot eivät täyty, tuotteita ei hyvitetä asiakkaalle. 
 
11. Lasku 
TotalEnergies Marketing Finland Oy lähettää kaikki laskunsa - maksutta - elektronisen laskutuspalvelu DocOnlinen kautta.Mikäli asiakas haluaa vastaanottaa laskunsa paperilaskuna, kustakin laskusta veloitetaan erillinen 1 euron suuruinen maksu (maksun määrä näkyy laskulla). Laskun hyväksyminen merkitsee myyjän ehtojen hyväksymistä. 
 
12. Jäteöljy 
Asiakas vastaa tuotteista syntyvän jäteöljyn asianmukaisesta paikallisten määräysten mukaisesta käsittelystä. 
 
13. Maksuehdot 
Ellei muuta ole sovittu, toimitukset maksetaan 14 päivää / netto tilisiirtona tavaran toimituksesta lukien. 
 
14. Maksuviivästykset 
Tuotteet pysyvät myyjän omistuksessa, kunnes lasku sekä mahdolliset viivästyskorot ja muut maksut on maksettu kokonaan. Maksun viivästymisestä peritään viivästyskorkoa. Jos maksuehtoja ei noudateta, asiakkaalta veloitetaan viivästyskorko. Lisäksi asiakkaalta veloitetaan huomautusmaksut ja tarvittaessa perintäkulut kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Jos hyväksytty lasku maksetaan myöhässä edes osittain, myyjä pidättää oikeuden perua kaikki tilaukset ja muut saatavat erääntyvät. Lisäksi myyjä saa oikeuden irtisanoa voimassaolevat tarjoukset. 

15. Force majeure 
Myyjä ei ole vastuussa velvoitteidensa laiminlyömisestä tai niiden täyttämisen myöhästymisestä force majeure -syyn vuoksi. Niitä ovat seuraavat: valtiovallan tai viranomaisen määräys tai rajoitus, kuljetusrajoitukset tai rajanylitysten estäminen, oikeusistuimen päätös, kauppasaarto, takavarikko, liikekannallepanio, karanteeni, esto, tilojen haltuunotto, kapina, sota (myös julistamaton), kansalaissota, vallankumous, kansannousu, merirosvous, kyberrikollisuus, terrorismi, boikotti, työsulku, lakko, työtaistelu varsinkin kuljetusalalla, tehtaan tai toimitilan haltuunotto, tulipalo, sabotaasi, onnettomuus, räjähdys, laitteiden tai toimitilojen tuhoaminen, konerikko, kuljetus- tai tietoliikenneyhteyksien häiriintyminen, fyysinen tai sähköinen palvelinvaurio, raaka-ainepula, ennalta-arvaamaton tapahtuma, maanjäristyksen, myrskyn, vuorovesiaallon, tulvan tai maanvyörymän kaltainen luonnonkatastrofi, salamanisku, kuivuus, jää, pakkanen, tulipalo tai epidemia. 

16. Talouspakotteet 

Käsitteellä ”Talouspakoteasetukset” tarkoitetaan tässä sopimuksessa kaikkia sovellettavia talouteen, kaupankäyntiin tai vientivalvontaan liittyviä lakeja, asetuksia, kauppasaartoja tai muita rajoitustoimenpiteitä, joita säätää, hallinnoi, panee toimeen ja/tai toteuttaa mikä tahansa Osapuoliin ja tuotteisiin tai palveluihin toimivaltaa käyttävä valtiollinen viranomainen.

16.I. Kummankin Osapuolen tulee suorittaa Tilaus Talouspakoteasetusten mukaisesti. Jos kumpi tahansa Osapuolista ei voi suorittaa Tilausta lainvalintaristiriidan takia, sovelletaan tällöin kohdassa 16.V määriteltyjä ehtoja.

16.II. Asiakas sitoutuu olemaan jakamatta tai jälleenmyymättä Ostajalta ostettuja tuotteita, suoraan tai epäsuorasti Talouspakoteasetusten vastaisesti. Asiakas sitoutuu lisäksi olemaan jakamatta, myymättä, toimittamatta, viemättä, uudelleenviemättä tai muutoin siirtämättä Myyjältä ostettuja Tuotteita Venäjälle ja/tai Venäjällä käytettäväksi, ja vakuuttaa toimivansa näin.

16.III. Asiakkaan tulee toteuttaa riittävät toimet noudattaakseen Talouspakoteasetuksia ja havaitakseen kolmansien osapuolten mahdollisesti asetusten vastaiset toimet, mahdolliset jälleenmyyjät mukaan luettuina, sekä soveltaa kaikkia kyseisiä toimia Myyjältä ostettuja tuotteita tai palveluita käsittäviin kaupankäyntitapahtumiin.

16.IV. Asiakas sitoutuu Tilauksen suorituksen ajaksi ilmoittamaan Myyjälle viipymättä kirjallisesti kaikista sellaisista tiedoista, jotka vaikuttavat todennäköisesti tässä kohdassa annettuun vakuutukseen tai sitoumuksiin, mukaan lukien kyseisten kohtien noudattamista mahdollisesti haittaavat kolmansien osapuolten toimet. Asiakkaan tulee asettaa Myyjän saataville sen kohtien XII.I, XII.II, XII.III, XII.IV ja XII.V mukaiset velvoitteiden noudattamiseen liittyvät tiedot kahden viikon kuluessa siitä, kun se on saanut Myyjältä kirjallisen pyynnön tällaisten tietojen toimittamiseksi.

Jos edellä mainittuja sitoumuksia rikotaan, Myyjä voi (i) keskeyttää Tilauksen toimituksen tai (ii) peruuttaa Tilauksen. Asiakas ei voi vaatia käsillä olevassa tilauksessa määrättyjä korvausoikeuksia.

16.V. Kummallakaan Osapuolella ei ole velvollisuutta suorittaa mitään tämän Tilauksen mukaista velvoitetta, jos se olisi Talouspakoteasetusten vastaista tai ristiriidassa niiden kanssa, tai jos se altistaisi Osapuolen Talouspakoteasetusten puitteissa määrätyille rangaistustoimenpiteille. Tässä tapauksessa kyseisen Osapuolen (”Rangaistava osapuoli”) tulee ilmoittaa toiselle Osapuolelle suorituskyvyttömyydestään kirjallisesti ja viipymättä. Näin tehdessään Rangaistava osapuoli voi joko (i) keskeyttää tämän Tilauksen mukaisten velvollisuuksiensa suorittamisen niin pitkäksi aikaa, kun suorituskyvyttömyys on olemassa, tai (ii) peruuttaa Tilauksen ilman, että toisella Osapuolella on mahdollisuutta vaatia kyseisen Tilauksen mukaisia korvausoikeuksiaan.

17. Preventing corruption

Ottaen huomioon Tilauksen mukaisiin toimiin sovellettavat korruptiontorjuntatoimet, kaikki muut muutoin Osapuoliin sovellettavat korruption torjuntaa koskevat lait ja säilyttäen yhdenmukaisuuden Osapuolten korruptiontorjuntatoimien ja -menettelytapojen kanssa:

17.1 – Asiakas vakuuttaa Tilauksen ja käsillä olevan Tilauksen alaisten seikkojen osalta, että se tai sen tietojen mukaan mikään sen puolesta toimiva taho ei ole tarjonnut tai tule tarjoamaan sellaista maksua, lahjaa, lupausta tai etua, suoraan tai epäsuorasti välikäden kautta, kenenkään henkilön eduksi, oli kyseinen henkilö sitten julkinen viranomainen tai ei (Edunsaaja), jonka maksun, lahjan, lupauksen tai edun tarkoitus on jokin seuraavista: (i) kyseisen Edunsaajan toimintaan tai päätöksentekoon vaikuttaminen, (ii) kyseiseen Edunsaajaan vaikuttaminen siten, että se saadaan tekemään tai olemaan tekemättä jotain laillisten velvollisuuksiensa vastaista, (iii) epäsopivan edun saaminen, tai (iv) kyseiseen Edunsaajaan vaikuttaminen siten, että se käyttää vaikutusvaltaansa vaikuttaakseen julkisen viranomaisen tai julkisen yrityksen laitoksen, toimiston tai elimen toimeen tai päätöksentekoon.

17.2 – Asiakkaan tulee toteuttaa ja ylläpitää riittäviä sisäisiä valvontatoimia, joilla varmistetaan, että kaikki Tilauksen suoritukseen liittyvät maksut valtuutetaan ja suoritetaan Tilauksen mukaisesti.

17.3 – Jos julkinen viranomainen (tai tällaisen viranomaisen läheinen henkilö) omistaa tai pitää hallussaan, suoraan tai epäsuorasti, asiakkaan osakkeita tai muuta omistusta tai on asiakkaan johtaja tai edustaja, asiakas sitoutuu ilmoittamaan Myyjälle kirjallisesti tästä ja ryhtymään sopiviin toimiin varmistaakseen, että kyseinen julkinen viranomainen (tai tämän läheinen henkilö) noudattaa Suemon lakeja mukaan lukien eturistiriitoja sekä korruption vastaista toimintaa koskevia lakeja, kuten edellä artiklassa 17.1 on kuvattu.

 
18. Aineeton omaisuus ja tavaramerkit 
Asiakas hyväksyy täten, että käyttöoikeudesta huolimatta kaikki tavaramerkit pysyvät myyjäkonsernin omistuksessa. Asiakas ei voi vaatia itselleen tavaramerkin tai tuotteiden aineettomia oikeuksia. Asiakas sitoutuu olemaan kilpailematta myyjän tai sen kumppanien tavaramerkkioikeuksia vastaan toimialueellaan tai muussa maassa ja olemaan auttamatta ketään kilpailemisessa. Kaikki myyjän Web-sivuston sisältö (otsikot, kuvat, tekstit, videoleikkeet ja tuotemerkit) ovat myyjän omaisuutta. Kaikki sisällön kopioiminen osittain tai kokonaan millään tavalla edellyttää myyjän kirjallista suostumusta. Kaikki myyjän palveluiden sisältämät tiedot, sisältö, tiedostot ja ohjelmat nauttivat tanskalaisen ja kansainvälisen lainsäädännön suomaa aineettomien oikeuksien ja tekijänoikeuksien suojaa.  
 
19. Lainsäädäntö 
Myyntiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.