Skip to content

Voiteluaineiden yleiset myyntiehdot

1.7.2022

TotalEnergies Marketing Finland Oy

1. Yleistä
Tämä asiakirja sisältää TotalEnergies Marketing Finland Oy:n voiteluaineiden yleiset myyntiehdot Suomessa. Niitä sovelletaan voiteluaineisiin, rasvoihin, jäähdytysnesteisiin, AD Blue -nesteisiinja autonhoitotuotteisiin, jotka sisältyvät voimassaolevaan tuoteluetteloon. Yleisiä myyntiehtoja sovelletaan, ellei muuta ole sovittu. Myyjä sitoutuu toimittamaan asiakkaan valtuutetun edustajan tekemät tilaukset, jos tuotteita, kuljetusmenetelmiä ja pakkauksia on käytettävissä. Kulloisetkin myyntiehdot ovat voimassa niiden voimaantulopäivästä alkaen, ellei myyjä muuta ilmoita. 
 
2. Tuotteiden käyttäminen ja suositteleminen 
Myyjä voi suositella käytettäviä tuotteita asiakkaan pyynnöstä. Tällöin myyjä antaa parhaiten soveltuvat suositukset asiakkaan antamien tietojen pohjalta. Asiakasta suositellaan tarkistamaan myyjän antama suositus laitteen valmistajalta. Asiakas voi pyytää suosituksia teknisestä asiakaspalvelusta lähettämällä viestin osoitteeseen [email protected]. Myyjä voi myös antaa käyttöön Internetissä toimivan LubAdvisor®¬palvelun käyttösuosituksien saamiseksi helpommin. Tämä sivusto sisältää keskeiset tiedot voitelusta ja TotalEnergies’n suosittelemista voiteluaineista. Suositukset eivät ole kaikenkattavia. Tiedot on laadittu yhdessä Oats Limited’n ja laitevalmistajien kanssa. Ponnisteluistamme huolimatta ne eivät ehkä aina ole tarkkoja ja ajantasaisia. Lisäksi on mahdollista, että tiedot eivät sovellu käytettäviksi kaikissa tapauksissa. Myyjä ei vastaa sivuston epätarkkuuksista tai puutteista. Asiakas vastaa itse tämän sivuston perusteella tekemistään päätöksistä. Tiedot on tarkistettava ajoneuvon valmistajan laatimasta käyttöoppaasta. 
 
3. Hinnat 
Tuotteet laskutetaan toimituspäivänä voimassa olevalla myyntihinnalla. Myyjä julkaisee hinnaston tarvittaessa. Siinä on tiedot alueella myytävistä tuotteista, niiden teknisistä tiedoista ja saatavuudesta, pakkauskoot ja hinnat. Tiettynä päivänä voimaan tulevat hinnat kumoavat edellisen hinnaston hinnat. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi, kunnes myyjä ilmoittaa uudet hinnat. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa ja lisämaksuja. Hinnat sisältävät pakkauskokokohtaiset erot. Kaikki voiteluaineiden hinnat on ilmoitettu euroina litralta (nesteet) tai kilolta (rasvat). Kaikilla tuotteilla on pakkauskoodi. Myyjä voi muuttaa hintoja viranomaisten tekemien muutosten, raaka¬aineiden hintojen muutosten, käsittely- tai kuljetuskustannusten muutosten tai painovirheiden vuoksi. Hinnaston hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, lakisääteisiä lisämaksuja tai öljyjätemaksua paitsi jos hinnastossa on erikseen muuta mainittu. Pakkauskokoeroista aiheutuva hintaero on otettu niissä huomioon. Ne eivät sido asiakkaan omaa myyntihinnoittelua, sillä asiakas hinnoittelee tuotteet itsenäisesti. 
 
4. Tilaaminen 
Tilaus hyväksytään ja toimitetaan, kun asiakkaan luottokelpoisuus ja maksusaldo on tarkistettu. Myyjä ottaa tilauksia vastaan puhelimitse, faksilla, postitse, sähköpostitse tai asiakkaan kanssa sovitulla tavalla sähköisesti. Myyjä käsittelee tilauksia kaikkina työpäivinä kello 9.00–17.00, perjantaisin kello 9.00–16:30, ellei muuta ole etukäteen ilmoitettu. 
 
5. Toimitusajat ja tuotteiden tarkistaminen 
Myyjä tekee parhaansa toimittaakseen tuotteen tilattaessa sovittuna ajankohtana. Kaikki hinnastossa mainitut tuotteet toimitetaan DDP-toimitusehdolla (Incoterm 2010 ICC), elleivät myyjä ja asiakas ole yhdessä sopineet muuta. Pakatut ja hinnastossa mainitut tuotteet, joiden tilaus on otettu vastaan ja hyväksytty ennen kello 11.00, lähetetään samana  työpäivänä hinnastossa ilmoitettuun hintaan, jos niitä on varastossa. Asiakas vastaa tuotteiden ja niiden laadun tarkistamisesta tuotteita vastaanottaessaan. 
 
6. Vähimmäistilaukset ja toimitukset 
Pienin toimitettava tilaus on yksi (1) pakkaus pakattuja tuotteita tai tuhat (1.000) litraa bulkkituotetta yhtä toimitusosoitetta kohden. Jos pakattuja tuotteita tilataan vähemmän kuin 150 kiloa tai litraa, asiakas maksaa rahdin ja 30 euroa käsittelykuluja, (ei sis. ALV). 
 
7. Erityistoimitukset 
Toimitusehdot on ilmoitettu hinnastossa. Myyjä voi järjestää erityistoimituksia asiakkaan tilauksesta. Tällöin asiakas maksaa kaikki kustannukset. 
 
8. Tuotteiden laatu ja analyysi 
Myyjä sitoutuu antamaan käyttöön kaikki tarvittavat asiakirjat myytyjen tuotteiden laadun ja vaatimusten täyttämisen tarkastamiseksi. Niitä ovat tuote-esitteet, käyttöturvallisuustiedotteet ja analyysitodistukset. Myyjä toimittaa nämä tiedot mahdollisimman pian asiakkaan niitä pyytäessä. Asiakas voi lisäksi tehdä omia analyysejään omalla kustannuksellaan. 
 
9. Reklamaatiot 
Reklamaatioita ei oteta huomioon, jos ne on tehty toimituksen hyväksymisen jälkeen eikä kuormakirjaan ole tehty allekirjoitettua varaumaa. Reklamaatiot on tehtävä heti toimituksen vastaanoton jälkeen ja viimeistään kolmantena päivänä toimituksen jälkeen. Jos asiakas kieltäytyy ottamasta toimitusta vastaan vaurioitumisen vuoksi, kuormakirjaan on merkittävä kieltäytymisen syy ja allekirjoitus. Myyjä ei vastaa asiakkaan aiheuttamista menetyksistä kolmansien osapuolille tai asiakkaan liiketoiminnalle aiheutuvista menetyksistä. 
 
10. Tuotteiden palauttaminen 
Jos asiakas haluaa palauttaa tuotteet, myyjä voi hyväksyä palautuksen seuraavissa tapauksissa: tuotteiden palauttamisesta on sovittava etukäteen myyjän kanssa kirjallisesti, tuotteet on palautettava kuuden päivän kuluessa, asiakkaan on oltava yhteydessä asiakaspalveluun ja kirjoitettava kuormakirjaan asiakaspalvelusta saamansa palautustunnus, pakkauksien on oltava avaamattomia, tuotteita on oltava edelleen saatavana voimassaolevan hinnaston mukaisesti, asiakas maksaa rahtikulut, asiakkaalle hyvitetään 90 % tilauksen arvosta ja asiakkaalta veloitetaan 50 euron käsittelykulut. Lisäksi tuotteet palautetaan asiakkaan vastuulla. Jos nämä ehdot eivät täyty, tuotteita ei hyvitetä asiakkaalle. 
 
11. Lasku 
TotalEnergies Marketing Finland Oy lähettää kaikki laskunsa - maksutta - elektronisen laskutuspalvelu DocOnlinen kautta.Mikäli asiakas haluaa vastaanottaa laskunsa paperilaskuna, kustakin laskusta veloitetaan erillinen 1 euron suuruinen maksu (maksun määrä näkyy laskulla). Laskun hyväksyminen merkitsee myyjän ehtojen hyväksymistä. 
 
12. Jäteöljy 
Asiakas vastaa tuotteista syntyvän jäteöljyn asianmukaisesta paikallisten määräysten mukaisesta käsittelystä. 
 
13. Maksuehdot 
Ellei muuta ole sovittu, toimitukset maksetaan 14 päivää / netto tilisiirtona tavaran toimituksesta lukien. 
 
14. Maksuviivästykset 
Tuotteet pysyvät myyjän omistuksessa, kunnes lasku sekä mahdolliset viivästyskorot ja muut maksut on maksettu kokonaan. Maksun viivästymisestä peritään viivästyskorkoa. Jos maksuehtoja ei noudateta, asiakkaalta veloitetaan viivästyskorko. Lisäksi asiakkaalta veloitetaan huomautusmaksut ja tarvittaessa perintäkulut kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Jos hyväksytty lasku maksetaan myöhässä edes osittain, myyjä pidättää oikeuden perua kaikki tilaukset ja muut saatavat erääntyvät. Lisäksi myyjä saa oikeuden irtisanoa voimassaolevat tarjoukset. 

15. Force majeure 
Myyjä ei ole vastuussa velvoitteidensa laiminlyömisestä tai niiden täyttämisen myöhästymisestä force majeure -syyn vuoksi. Niitä ovat seuraavat: valtiovallan tai viranomaisen määräys tai rajoitus, kuljetusrajoitukset tai rajanylitysten estäminen, oikeusistuimen päätös, kauppasaarto, takavarikko, liikekannallepanio, karanteeni, esto, tilojen haltuunotto, kapina, sota (myös julistamaton), kansalaissota, vallankumous, kansannousu, merirosvous, kyberrikollisuus, terrorismi, boikotti, työsulku, lakko, työtaistelu varsinkin kuljetusalalla, tehtaan tai toimitilan haltuunotto, tulipalo, sabotaasi, onnettomuus, räjähdys, laitteiden tai toimitilojen tuhoaminen, konerikko, kuljetus- tai tietoliikenneyhteyksien häiriintyminen, fyysinen tai sähköinen palvelinvaurio, raaka-ainepula, ennalta-arvaamaton tapahtuma, maanjäristyksen, myrskyn, vuorovesiaallon, tulvan tai maanvyörymän kaltainen luonnonkatastrofi, salamanisku, kuivuus, jää, pakkanen, tulipalo tai epidemia. 
 
16. Aineeton omaisuus ja tavaramerkit 
Asiakas hyväksyy täten, että käyttöoikeudesta huolimatta kaikki tavaramerkit pysyvät myyjäkonsernin omistuksessa. Asiakas ei voi vaatia itselleen tavaramerkin tai tuotteiden aineettomia oikeuksia. Asiakas sitoutuu olemaan kilpailematta myyjän tai sen kumppanien tavaramerkkioikeuksia vastaan toimialueellaan tai muussa maassa ja olemaan auttamatta ketään kilpailemisessa. Kaikki myyjän Web-sivuston sisältö (otsikot, kuvat, tekstit, videoleikkeet ja tuotemerkit) ovat myyjän omaisuutta. Kaikki sisällön kopioiminen osittain tai kokonaan millään tavalla edellyttää myyjän kirjallista suostumusta. Kaikki myyjän palveluiden sisältämät tiedot, sisältö, tiedostot ja ohjelmat nauttivat tanskalaisen ja kansainvälisen lainsäädännön suomaa aineettomien oikeuksien ja tekijänoikeuksien suojaa.  
 
17. Lainsäädäntö 
Myyntiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.