Skip to content

Yleiset käyttöehdot (GTCU)

Tervetuloa verkkosivustolle https://nordic.totalenergies.com/ (jäljempänä ”sivusto”). Käyttämällä sivustoa vahvistat lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyneesi tämän asiakirjan ilman rajoituksia tai varauksia (jäljempänä ”yleiset käyttöehdot” tai ”GTCU”). Sitoudut myös lukemaan henkilötieto- ja evästekäytännöt, jotka ovat nähtävissä sivustolla. Jos käyt muilla TotalEnergies Companyn verkkosivustoilla, huomaa, että niihin sovelletaan erilaisia yleisiä käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöjä tai muita henkilötietojen suojaan liittyviä asiakirjoja. Kaikkien verkkosivustojen oikeudelliset ilmoitukset onkin aina suositeltavaa lukea huolellisesti.

TotalEnergies Companyn yrityksillä on oma oikeudellinen olemassaolonsa ja itsenäinen oikeudellinen asemansa. Verkkosivuston julkaisija (jäljempänä ”sivuston julkaisija”) on TotalEnergies Companyyn kuuluva yhtiö. ”TotalEnergies”, ”TotalEnergies Company” ja ”yhtiö” tarkoittavat yleensä TotalEnergies SE -yhtiötä ja/tai sen tytär- ja sisaryhtiöitä; tytäryhtiö on yhtiö, jossa TotalEnergies SE:llä on suoraan tai välillisesti ääntenenemmistö. Samoin sanoja ”me”, ”meitä” ja ”meidän” käytetään viittaamaan sivuston julkaisijaan tai mihin tahansa TotalEnergies Companyn yhtiöön yleensä tai niihin, jotka työskentelevät heille. Näitä ilmaisuja käytetään myös silloin, kun tietyn yhtiön tai yhtiöiden identifioinnilla ei ole mitään erityistä hyödyllistä tarkoitusta. Näistä ilmaisuista ei voida päätellä, että TotalEnergies SE tai mikään sen tytär- tai sisaryhtiöistä on osallisena minkä muun TotalEnergies Companyn yhtiön liiketoiminnassa ja hallinnassa.

 
1. Yhtiön tiedot

Sivuston julkaisija
Yhtiön nimi on TotalEnergies Marketing Denmark A/S, se on Tanskan lainsäädännön mukaisesti olemassa oleva ja organisoitu yhtiö, jonka kaupparekisterinumero on CVR 63855618 ja rekisteröidyn kotipaikan osoite Amerika Plads 29, 2100 Copenhagen Ø, Denmark.
Yhtiötyyppi: Tanskan lainsäädännön mukainen yhtiö
ALV-numero: 63855618
Sähköpostiosoite: [email protected]  
Puhelinnumero: (+45) 45 81 37 01, 

The Website Hosting Company
Acquia Cloud Site Factory located at Frankfurt, Germany
Headquarter located at 53 State Street, Boston, MA 02109, USA
Dun and Bradstreet (D&B): 015922699
Puhelinnumero: +1 617-588-9600

 
2. Käyttäjän suorittama käyttö ja sitoumukset 

Sivustoa selaava henkilö (”käyttäjä”) vahvistaa noudattavansa GTCU:ta ja voimassa olevaa lainsäädäntöä, ja erityisesti, että: 
•    hänellä on tarvittavat taidot ja keinot päästä sivustolle ja käyttää sitä; 
•    hän on varmistanut, että selaamiseen käytettävän tietokoneen kokoonpano ei sisällä viruksia ja on moitteettomassa toimintakunnossa.
 

3. Henkinen omaisuus

Periaate
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot tai asiakirjat (tekstit, animoidut tai staattiset kuvat, äänet, valokuvat, tietotaito, siteerattu sisältö) sekä kaikki sivustoa ja sen yleistä rakennetta varten luodut elementit, ovat joko sivuston julkaisijan tai TotalEnergies Companyn omaisuutta tai sivuston julkaisijalla tai TotalEnergies Companylla on niihin myönnetyt käyttö-, kopiointi- ja edustusoikeudet. Tällaisiin tietoihin, asiakirjoihin ja nimikkeisiin sovelletaan tekijänoikeuksia suojaavia lakeja siltä osin kuin ne on asetettu yleisön saataville sivustolla. Mitään lisenssiä tai muuta oikeutta kuin katsella sivustoa ei ole myönnetty kenellekään immateriaalioikeuksien osalta. Sivuston asiakirjojen jäljentäminen on sallittua ainoastaan henkilökohtaista ja yksityistä käyttöä varten. Kaikenlainen jäljentäminen ja kopioiden käyttö muihin tarkoituksiin on nimenomaisesti kielletty ja edellyttää sivuston julkaisijalta etukäteen saatua nimenomaista lupaa. Sivustolla näytettävien tietojen luvatussa jäljentämisessä on kaikissa tapauksissa mainittava asianmukainen lähde ja omistajuus.

Tunnusmerkit 
Ellei toisin mainita, sivustolla olevat yritysnimet, logot, tuotteet ja brändit ovat sivuston julkaisijan tai TotalEnergies Companyn omaisuutta tai sivuston julkaisijalle tai TotalEnergies Companylle on myönnetty niiden käyttö-, jäljentämis- tai edustamisoikeuksia. Niitä ei saa käyttää ilman sivuston julkaisijalta etukäteen saatua kirjallista suostumusta. 

Tietokannat
Kaikki käytettävissäsi olevat tietokannat kuuluvat sivuston julkaisijalle, jolla on tietokannan tuottajan asema. Et saa poimia tai käyttää uudelleen mitään laadullisesti tai määrällisesti merkittävää osaa tietokannoista, mukaan lukien yksityistarkoituksiin.
 

Kuva-/videokrediitit 
Kuva-/videokrediitit ovat nähtävissä, kun hiiren osoitin viedään kuvien/videoiden yli.

 

4. Hyperlinkit 

Linkkien aktivointi 
Sivuston julkaisija ei ole vastuussa verkkosivusisällöistä, joihin sen tarjoamat linkit vievät. Tutustu näiden verkkosivustojen osalta niiden yleisiin käyttöehtoihin sekä henkilötieto- ja evästekäytäntöihin tai henkilötietojen suojaamiseen liittyviin asiakirjoihin, jotta ymmärrät näiden verkkosivustojen käytännöt. Päätöksen linkkien aktivoinnista tekevät yksinomaan käyttäjät. Sivuston julkaisija voi muuttaa sivustollaan olevaa linkkiä tai poistaa sen milloin tahansa.

Linkkien hyväksyminen
Jos haluat luoda hypertekstilinkin sivustolle, sinun on hankittava siihen etukäteen kirjallinen suostumus sivuston julkaisijalta käyttämällä GTCU:n lopussa olevia yhteystietoja.
 

5. Virallinen ilmoitus 

Vastuu
Sivustolla olevat tiedot ja suositukset (jäljempänä ”tiedot”) annetaan vilpittömässä mielessä. Niiden oletetaan olevan oikein sillä hetkellä kun ne julkaistaan sivustolla. Sivuston julkaisija ei kuitenkaan edusta eikä takaa tietojen täydellisyyttä ja oikeellisuutta. Olet täysin vastuussa liittyvistä riskeistä. Tiedot annetaan sinulle sillä ehdolla, että voit, tai kuka tahansa muu henkilö, joka saa ne, voi määrittää niiden merkityksen tiettyyn tarkoitukseen ennen niiden käyttöä. Sivuston julkaisija ei missään tapauksessa ole vastuussa vahingoista, jotka voivat aiheutua tietojen käyttämisestä tai niihin turvautumisesta. Tietoja ei tule pitää suosituksina käyttää teollis- ja tekijänoikeuksien kanssa ristiriidassa mahdollisesti olevia tietoja, tuotteita, menettelyjä, laitteita tai valmisteita. Sivuston julkaisija kieltäytyy mistään nimenomaisesta tai epäsuorasta vastuusta, jos tietojen käyttö rikkoo immateriaalioikeutta. 
Sivuston julkaisija ja kaikki TotalEnergies-yhtiöt torjuvat ehdottomasti kaikki tulkinnat, jotka voivat rinnastaa sen verkkosivustojen sisällön ostotarjouksiin tai kannustimiin osakkeiden tai muiden siirtokelpoisten arvopapereiden, listattujen tai listaamattomien, hankkimiseksi sivuston julkaisijalta tai miltään TotalEnergies-yhtiöltä. Annettujen tietojen kaupallisesta luonteesta ei anneta mitään nimenomaista tai implisiittistä takuuta, ei myöskään niiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, ei myöskään tällaisissa tiedoissa viitattujen tuotteiden osalta. Sivuston julkaisija ei missään tapauksessa sitoudu päivittämään tai korjaamaan Internetissä tai sen verkkopalvelimilla julkaistavia tietoja. Sivuston julkaisija pidättää itsellään oikeuden muokata tai korjata verkkosivujensa sisältöä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
Sivuston julkaisija ei takaa – tämä luettelo ei kuitenkaan ole tyhjentävä –, että sivusto toimii keskeytyksettä ja että sinne ja/tai kolmannen osapuolen verkkosivustoihin, joihin hypertekstilinkit vievät, pääsyn tarjoavat palvelimet eivät sisällä viruksia.

Tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat 
Verkkosivustolla esitetyt asiakirjat voivat sisältää tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia yhtiöstä (mukaan lukien tavoitteita ja suuntauksia) ja tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia vuoden 1995 yksityisten arvopapereiden riita-asioiden uudistamista koskevan lain tarkoittamassa merkityksessä, mukaan lukien lausumia TotalEnergies-yhtiön taloudellisesta asemasta, toiminnan tuloksesta, liiketoiminnasta ja strategiasta.
Näihin asiakirjoihin sisältyvät tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat perustuvat taloudellisiin tietoihin ja oletuksiin, jotka on tehty tietyssä taloutta, kilpailukykyä ja sääntelyä koskevassa ympäristössä. Ne saattavat osoittautua epätarkoiksi tulevaisuudessa ja riippua riskitekijöistä, jotka voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti odotetuista, kuten, mutta ei yksinomaan, valuuttakurssien muutokset, öljytuotteiden hinnat, kyky vähentää kustannuksia tai parantaa tehokkuutta häiritsemättä kohtuuttomasti toimintaa, ympäristön sääntelyyn liittyviä näkökohtia sekä yleisiä taloudellisia ja rahoituksellisia edellytyksiä. Vastaavasti osa taloudellisesta informaatiosta perustuu arvioihin, erityisesti arvioitaessa omaisuuserien kerrytettävissä olevaa rahamäärää ja mahdollisten arvonalentumistappioiden määrää.
TotalEnergies tai sen tytäryhtiöt eivät ole velvollisia päivittämään tai tarkistamaan, erityisesti uusien tietojen ja/tai tulevien tapahtumien osalta, jotain tai kaikkia näiden asiakirjojen lausumista, tulevaisuuteen suuntautuvista lausumista, suuntauksista tai tavoitteista. Lisätietoja tekijöistä, riskeistä ja epävarmuustekijöistä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön taloudelliseen tulokseen tai liiketoimintaan, on saatavilla myös Ranskassa toimitetun Document de référence / Document d 'enregistrement universel -julkaisun uusimmissa versioissa sekä niiden yhteyteen kuuluvassa Autorité des marchés -rahoittajien ja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC) toimitettua lomaketta 20 F koskevassa vuosikertomuksessa.
 

6. Sivuston GTCU:n ja sovellettavan lain päivitykset 

Sivuston julkaisija voi päivittää sivuston GTCU:n milloin tahansa. Käyttäjiä kehotetaankin lukemaan säännöllisesti uusin GTCU, joka on saatavilla sivustolla.
Jos havaitaan, että yhtä tai useampaa GTCU:n säännöstä ei voida soveltaa tai se on kielletty viranomaismääräyksillä, muita GTCU:n määräyksiä, joihin asia ei vaikuta, sovelletaan edelleen käyttäjiin näiden sääntöjen sallimissa rajoissa.  
GTCU:hun sovelletaan Tanskan lainsäädäntöä ja se kuuluu Tanskan toimivaltaisten tuomioistuinten lainkäyttöalueeseen.
 

7. Yhteystiedot

Sivuston GTCU:hun liittyvissä kysymyksissä meihin voi ottaa yhteyttä seuraavaan sähköpostiosoitteeseen tai seuraavaan postiosoitteeseen:
TotalEnergies Marketing Denmark A/S
Amerika Plads 29
2100 Copenhagen
Denmark
Sähköposti: [email protected]