Skip to content

14/09/2022 News

Forskning: TotalEnergies og Danmarks Tekniske Universitet opretter et center for vedvarende energi

Paris, 13. september 2022 - I forbindelse med sit besøg i Danmark underskrev Patrick Pouyanné en aftale med rektor for Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om oprettelse af DTU-TotalEnergies Excellence Center of Clean Energy. Det avancerede forskningscenter vil stræbe efter at udvikle driftssikre, profitable energiløsninger med lave CO2-udledninger, der kan tage højde for de vedvarende energikilders udsving i produktion, og som kan fremme dekarbonisering af industrianlæg.

Det nye center ligger på Risø campus vest for København og vil have til huse hos DTU, som især er anerkendt for sin avancerede forskning i offshore vindenergi. Dette vil bane vejen for synergier med TotalEnergies, som allerede har etableret en global portefølje af havvindmølleparker med en samlet kapacitet på over 11 GW (3/4 faste og 1/4 flydende vindmølleparker).

DTU-TotalEnergies Excellence Centre of Clean Energy har tre primære formål:

  • Opførsel af en næste generation af elektriske hybridanlæg: ​​​Dette pilotprojekt på Risøs kraftcenter vil teste forskellige systemer til optimering af produktionen af vindenergi med batterilagringssystemer og produktion af grøn brint. De videnskabelige data fra pilotprojektet vil derefter blive anvendt til forskningsprogrammerne.
  • Uddannelse i multienergi for medarbejdere: Uddannelse er en vigtig drivkraft for en vellykket transformation af TotalEnergies til et multienergi-selskab. DTU vil sørge for uddannelse til medarbejderne med online masterclasses og særligt tilrettelagte kurser om elektricitet og ren energi.
  • Forskningspartnerskaber: TotalEnergies' forskere og ingeniører vil arbejde sammen med DTU's undervisere, forskere og studerende om forskningsprogrammer til fælles udvikling af teknologiske løsninger med fokus på næste generations vindteknologier og flydende vindmølleparker.

"Danmark er blandt de mest ambitiøse og engagerede lande inden for ren energi. Vi etablerede vores tekniske center for konventionel offshore her efter overtagelsen af Maersk Oil i 2018. Dette nye forskningscenter vil bidrage til TotalEnergies' transformation til et multienergi-selskab. Vi er glade for at få stillet DTU's internationalt anerkendte ekspertise inden for vedvarende energi til rådighed, især inden for flydende havvindmøller, til at forbedre vores resultater, teste morgendagens teknologier og uddanne vores medarbejdere," siger Patrick Pouyanné, bestyrelsesformand og administrerende direktør for TotalEnergies.

"Som betroet partner for virksomheder, der arbejder på at øge bæredygtigheden i vores energisystem, er DTU glad for at kunne indlede dette samarbejde med TotalEnergies. Vores partnerskab vil bygge på excellent forskning og nye nøgleteknologier, og jeg håber, at det vil danne basis for et endnu tættere samarbejde mellem DTU og TotalEnergies om fremtidig forskning i bæredygtig energi," siger DTU's rektor Anders Bjarklev.

Det fælles forskningscenter DTEC er et udtryk for den åbne innovationstilgang, som TotalEnergies har valgt. Denne tilgang udnytter optimalt talenter, forskningsinfrastruktur, pilotanlæg samt et internationalt netværk af forskningscentre, nystartede virksomheder og fremtrædende akademiske partnere. Vores forskning & udviklingsenhed, der arbejder tæt sammen med TotalEnergies’ industrielle centre og selskaber, står i spidsen for selskabets transformation og bruger 60% af budgettet på udvikling af nye energiformer og bæredygtighed.

TotalEnergies i Danmark

TotalEnergies er Danmarks førende olie- og gasselskab og beskæftiger en alsidig og international arbejdsstyrke på omkring 1.200 medarbejdere. Vi er ansvarlige for 85 % af olien og 97 % af den nationale gasproduktion og er ved at udvikle et af de førende projekter til lagring af kulstof, som forventes at lagre millioner af tons CO2 i udtømte olie- og gasreservoirer i den danske Nordsø. TotalEnergies' aktiviteter går mere end et halvt århundrede tilbage i tiden og udgør et vigtigt bidrag til Danmarks økonomi, energiforsyning og beskæftigelse. Ud over sine olie- og gasaktiviteter arbejder TotalEnergies på at etablere nye forretningsaktiviteter inden for havvind, solenergi og andre vedvarende energikilder.

TotalEnergies og elektricitet fra vedvarende energikilder

Som led i sin ambition om at nå klimaneutralitet i 2050 er TotalEnergies ved at opbygge en portefølje af aktiviteter inden for vedvarende energi og elektricitet. Ved udgangen af 2021 var TotalEnergies' bruttokapacitet til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder på over 10 GW. TotalEnergies vil fortsætte med at udvide denne forretning for at nå op på 35 GW bruttoproduktionskapacitet fra vedvarende energikilder i 2025 og derefter 100 GW i 2030 med det mål at blive blandt verdens fem største producenter af elektricitet fra vind- og solenergi.

TotalEnergies Research and Innovation

TotalEnergies målretter sin forskning og innovation mod sol- og vindenergi, lagringsløsninger og hybride energisystemer, distribuerede energinetværk, biobrændstoffer, biogas, brint, kulstoffattige produkter til alternativ mobilitet samt teknologier til opsamling, lagring og udnyttelse af kulstof. TotalEnergies Research and Innovation's 4.300 medarbejdere på 18 forskningscentre rundt om i verden arbejder sammen med forskere, studerende og iværksættere, der er engageret i at understøtte energiomstillingen.

Om TotalEnergies

TotalEnergies er et globalt multienergi-selskab, der producerer og markedsfører energi: olie og biobrændsel, naturgas og grønne gasser, vedvarende energi og elektricitet. Vores mere end 100.000 medarbejdere arbejder for at skabe energiformer, der er mere økonomiske, mere pålidelige, renere og tilgængelig for så mange mennesker som muligt. TotalEnergies er aktiv i mere end 130 lande og sætter bæredygtig udvikling i alle dens dimensioner i centrum for sine projekter og aktiviteter for at bidrage til menneskers velbefindende.

Læs flere nyheder fra TotalEnergies her