Skip to content

01/12/2022 News

TotalEnergies' CEO Patrick Pouyanné deltog på COP27 Kairo

TotalEnergies’ CEO Patrick Pouyanné var én af deltagerne til årets klimatopmøde og kom med en opfordring til alle olie og gasselskaber. Samtidig gentog han virksomhedens forpligtelse til at investere massivt i vedvarende energier: "Den absolutte prioritet er at bygge et nyt system af dekarboniseret energi."

Under en rundbordssamtale under ledelse af den egyptiske energiminister opfordrede Patrick Pouyanné alle olie- og gasselskaber til at prioritere kampen mod metan-emissioner (som har en opvarmende effekt som er 25 gange så høj som den samme mængde CO2): ”Vi har den teknologi som skal til for eliminere vores metanudledning. Det er op til os at gøre det!”

Inviteret af årets værtsland Egypten for at diskutere de løsninger, som energiindustrien leverer som svar på klima- og energiomstillingsudfordringerne, talte Patrick Pouyanné ved 2022-udgaven af den årlige internationale klimakonference. 

”Vi er her på COP27 for at vise, at vi tager klimaproblemerne alvorligt. Jeg er her, fordi jeg synes, vi skal håndtere problemerne [...], og fordi vi også er en del af løsningen." Han bemærkede, at fossil energi fortsat vil være en del af det globale energimix i de kommende år: "Hvis vi holder op med at udføre vores arbejde, vil der ikke være nok produktion, og priserne vil stige. Det Internationale Energiagentur opfordrer os til at producere mere næste år, og vi er helt enige i at vi skal lande i en fossil energiproduktion på kun 25 % i 2050."

TotalEnergies har selv sat et ambitiøst mål om at reducere virksomhedens metan-emissioner med 80 % inden 2030 i forhold til 2020.  I 2050 er målet at TotalEnergies skal være klimaneutral sammen med samfundet.