Skip to content

06/01/2023 News

TotalEnergies’ rejse mod vedvarende energi

TotalEnergies’ mål er at blive en afgørende spiller i energiomstillingen og at opnå kuldioxidneutralitet i 2050 sammen med samfundet. Derfor vil vi ændre vores produktion og salg, samtidig med at vi fortsat opfylder energibehovet hos en voksende befolkning.
Det betyder først og fremmest, at vi skal reducere andelen af olieprodukter og øge naturgassen som overgangsbrændstof. Vi investerer også i vedvarende el.
For at nå netto nuludledning sammen med samfundet har TotalEnergies opstillet kortsigtede (2025), mellemlange (2030) og langsigtede (2050) emissionsreduktionsmål.
 

 

Sales mix: Distribution af salg
Energy mix in 2050: Energifordeling år 2050
Biomass: Biomasse
Electricity: Elektricitet
Natural gas: Naturgas
Petroleum products: Petroleumsprodukter
Energy production and sales in 2050: Energiproduktion og salg år 2050
Oil, natural gas and coal: Olie, naturgas og kul
Biomass: Biomasse
Decarbonized electricity: Kuldioxidfri elektricitet
Oil, LNG and gas:  Olie, LNG og gas
New molecules: Nye molekyler
Renewables and electricity: Vedvarende energi og el

Fremskridt indtil videre
Siden 2015 er emissionerne fra aktive anlæg faldet med omkring 20 %. At reducere emissionerne på anlæggene betyder også, at vi udvikler industrielle processer til separation, transport og lagring af kuldioxid (CCS).
TotalEnergies har underskrevet en kommerciel aftale om at transportere og opbevare CO2 opsamlet fra Yara Sluiskil, en ammoniak- og gødningsfabrik i Holland. Fra og med 2025 vil 800.000 tons CO2 om året blive opsamlet, komprimeret og kondenseret i Holland og derefter transporteret til Northern Lights projektet for at blive permanent lagret i geologiske lag omkring 2.600 meter under havbunden ud for Øygardens kyst i Norge. Denne aftale er den første af sin slags på verdensplan og er en vigtig milepæl, når det kommer til at gøre tung industri i Europa kulstoffri. Aftalen baner også vejen for håndtering af international CO2-transport og -lagring som en serviceydelse. Læs mere om Northern Lights projektet her
 

Kompensation for resterende emissioner
Udover at træffe foranstaltninger til at forebygge og reducere udledningen af drivhusgasser, er det nødvendigt at kompensere for resterende kuldioxidudledning, for at TotalEnergies kan opnå netto nuludledning sammen med samfundet.
Af den grund investerer vi i naturlige kulstofdræn, såsom skove, regenerativt landbrug og vådområder. Vi investerer for at bevare og udvikle økosystemer, der binder kulstof naturligt. Vores mål: nå en årlig lagerkapacitet på 5 til 10 millioner tons CO2 inden 2030.

Gas
For TotalEnergies er naturgas en nøgleenergi for overgangen til vedvarende energikilder. Som det fossile brændstof med de laveste kuldioxidemissioner vil gas hjælpe kulafhængige lande med at reducere deres CO2-aftryk.
TotalEnergies strategi:
• Øge andelen af gas til 50 % af vores salgsdistribution inden 2030
• Konsolidere TotalEnergies position blandt de tre bedste virksomheder inden for LNG (flydende gas)
• Integrere hele gasværdikæden fra produktion og handel, herunder gasfyrede kraftværker og distribution
Reducere emissioner fra denne værdikæde og eliminere metan-emissioner
• Samarbejde med lokale partnere for at fremme overgangen fra kul til naturgas
I de senere år har vi erhvervet kombinerede gasturbineanlæg i Frankrig, Spanien og Belgien for at øge vores elproduktionskapacitet. Vi har nu otte fabrikker i Europa med en kapacitet på 3,5 GW og et mål på 5 GW i 2025.

Vedvarende el
Vi fortsætter vores ekspansion på markedet for vedvarende energi med ambitionen om at være blandt de fem bedste globale aktører i 2030. Vi er aktive på tværs af hele elværdikæden, fra produktion til salg, samt i strategisk lagring for at understøtte udviklingen af vedvarende energi. I 2021 blev bl.a. aftaler om udvikling af store solenergiprojekter i Indien og USA underskrevet. 

Biomasse
Biomasse fra vegetabilske olier, brugte madolier og animalsk fedt er en lovende vedvarende energikilde. TotalEnergies har været førende inden for forskning, produktion og distribution af biobrændstoffer i mere end 20 år. Med mere end 750 tankstationer, der tilbyder E85 superethanol, har vi Frankrigs største netværk for dette biobaserede brændstof. I løbet af deres livscyklus udleder biobrændstoffer over 50 % mindre CO2 end deres fossile modstykker (i henhold til europæiske standarder).
Vi sigter mod at øge vores biomassesalg med mere end 10 % om året inden 2030. Til dette formål har vi omdannet vores raffinaderi i La Mède i Frankrig til et bioraffinaderi. Vi har også lanceret produktion af bæredygtigt jetbrændstof (SAF) til franske lufthavne i La Mède i 2022. Bæredygtigt jetbrændstof (SAF) er en blanding af konventionelt jetbrændstof (Jet-A1) og biojetbrændstof fremstillet af affald og restprodukter fra hovedsageligt den cirkulære økonomi (animalsk fedt, brugt madolie osv.). Biojetbrændstof har lignende egenskaber som Jet-A1 og producerer op til 80 % mindre CO2-udledning i løbet af sin livscyklus sammenlignet med den fossile ækvivalent.

Udvikling af en cirkulær økonomi for plast
Som polymerproducent har virksomheden til formål at bidrage til udviklingen af en cirkulær økonomi for plast og at producere 30 % genanvendte og vedvarende polymerer i 2030. Vi når dertil ved at fortsætte vores udvikling inden for polymælkesyre (PLA), en bioplast fremstillet af stivelse eller sukker. Dette 100 % biobaserede, genanvendelige og komposterbare produkt er fremstillet af vores TotalEnergies Corbion PLA joint venture på vores fabrik i Thailand.

Investering i elbiler og elektrisk mobilitet
I 2021 udgjorde elbiler 9 % af det samlede bilsalg, og i takt med at elbiler kan køre længere og længere strækninger, bliver elbiler attraktive for flere og flere bilkøbere. TotalEnergies investerer i både en infrastruktur til opladere og batterier til elbiler:

Udbygning af ladeinfrastruktur
• 150.000 ladestandere på verdensplan frem til 2025
• 300 tankstationer på motorveje og større veje og 600 bybenzinstationer med højeffektopladere (HPC) inden 2030 i Europa

Fremstilling af prisbillige, højtydende bilbatterier
• Automotive Cells Company (ACC), et joint venture grundlagt af TotalEnergies og Stellantis i 2020, vil være en global spiller inden for udvikling og fremstilling af bilbatterier fra 2023. Batterierne produceret af ACC vil drive næsten en million elbiler om året eller 10 % af det europæiske marked. 

Klik her for at læse mere om TotalEnergies overgang til vedvarende energikilder