Skip to content

EV FLUID - smörjmedel för hybrid- och elektriska fordon

Dagens klimatutmaningar och medföljande regleringar tvingar bilindustrin till att konstant vara fokuserade på utveckling, för att möta marknadens förväntningar på kvalitet och prestanda.

Hos TotalEnergies har vi alltid arbetat i nära samarbete med våra kunder för att utveckla skräddarsydda lösningar. Våra lösningar möter specifika behov och garanterar optimal funktion för våra kunders fordon och utrustning.

Som en nära partner till bil- och motortillverkare arbetar TotalEnergies målinriktat för att vara en fullt ansvarstagande leverantör av energi och smörjmedel. Vårt långsiktiga ansvarstagande innebär att erbjuda tekniska, användarvänliga lösningar som ger bästa prestanda. Vårt mål är att främja en renare transporter som är bättre för både människor och miljön.

Efter flera månader av intensiv forskning och utveckling är vi därför stolta över att ha utvecklat två nya, höginnovativa, produktserier som möter fordonstillverkares behov och som kommer att hjälpa dessa att ta fram betydligt effektivare elektriska- och hybridfordon. Dessa högeffektiva smörjmedel får fordon att fungera optimalt från ögonblicket då de rullar av fabriksbandet, fram till slutet av deras livslängd.


 

Mikko Karpinen, TOTAL Finland
Mikko Karpinen, TOTAL Finland

Different calculation models predict the sale of electric cars to count for between 10 and 50% of all sold passenger cars in 2030. Here TotalEnergies is at the forefront of the new series for electric motors.

Mikko Karppinen Sales Manager

4 EGENSKAPER HOS SMÖRJMEDEL TILL ELEKTRISKA MOTORER

Vaaditaan aivan erityisiä sähköominaisuuksia, kun ajoneuvo on varustettu sähkömoottorilla ja kun voiteluaine on kosketuksissa moottorin osien kanssa. Tavoitteemme on tarjota erinomaiset eristysominaisuudet omaava voiteluaine, joka auttaa pidentämän järjestelmän elinikää ja rajoittaa oikosulkuja ja staattista sähköä. Lisäksi varmistimme, että nesteet ovat yhteensopivia uusien osien, kuten kuparikäämien kanssa korroosion rajoittamiseksi sekä sähkömoottorin osia peittävien polymeerimateriaalien kanssa.

The lubricants and the special components In the electric motor are in direct contact with each other every time the engine is running. Therefore, new challenges have arisen in that the funds must be compatible with different kinds of materials in order to avoid damage as a result of eg corrosion. Copper is the key ingredient in this kind of applications because of its live properties. Therefore, the EV FLUID series is designed to be highly compatible with copper.

Moottorin sisäiset lämpövirtaukset voivat tietyissä olosuhteissa olla erittäin merkittäviä, johtuen erityisesti sisäisten sähkökomponenttien tuottamasta lämmöstä kiihdytyksen tai pikalatauksen aikana. Termisten ominaisuuksiensa ansiosta uudet nesteet jäähdyttävät sähkömoduulit nopeammin ja pysyvät vakaana pitkään, jopa erittäin korkeissa lämpötiloissa.

Näiden uusien voimanlähteiden mekaanisten osien suojaamiseksi nestesarjat tarjoavat normaalin voitelun, joka pitää järjestelmän toiminnassa rajoittamalla kulumista, hapettumista ja korroosiota. Ne tarjoavat myös hybridiautoissa sujuvaan vaihtamiseen tarvittavat optimaaliset kitkaominaisuudet.


 

QUARTZ EV FLUID: Ny produktserie til el- og hybridbiler
QUARTZ EV FLUID: Ny produktserie til el- og hybridbiler

EV Fluids - QUARTZ

QUARTZ EV FLUID are specially developed lubricants for light vehicles such as passenger cars and vans with electric motor and / or electrical components. These lubricants will last for the entire life of the car and will be filled at the factory itself before the car leaves the production facilities. The lubricants ensure the optimum protection and durability of the car's moving parts, which are characteristic of electric cars. With the political agenda to reduce the number of petrol cars, the QUARTZ EV FLUID products meet the new needs of the market for electric cars.

RUBIA EV FLUID til tunge transportmidler som lastbiler, busser og elektriske togvogne, som matcher de specielle behov for robusthed, varmeresistens og køling i elektriske motorer. 
TOTAL RUBIA EV FLUID til tunge transportmidler som lastbiler, busser og elektriske togvogne, som matcher de specielle behov for robusthed, varmeresistens og køling i elektriske motorer. 

EV FLUIDS - Rubia

RUBIA EV FLUID is the special lubricant for all trucks and buses that have electrical components and / or electricity. Particularly in the heavy industries, it is important that the lubricant is specifically adapted to the larger motors' gears and other moving parts in order to increase the oil's performance.

EV FLUIDS PRODUKTSORTIMENT