Skip to content

14/09/2022 News

Tutkimus: TotalEnergies ja Tanskan teknillinen yliopisto perustavat uusiutuvan energian keskuksen

Pariisi, 13. syyskuuta 2022 – Patrick Pouyanné allekirjoitti Tanskan vierailunsa aikana sopimuksen Tanskan teknisen yliopiston (DTU) rehtorin kanssa puhtaan energian DTU-TotalEnergies Excellence Centerin perustamisesta. Tämä edistynyt tutkimuskeskus keskittyy kehittämään luotettavia, taloudellisesti kannattavia vähäpäästöisiä energiaratkaisuja, jotka helpottavat uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa sekä nopeuttavat teollisuuslaitosten hiilidioksidipäästöjen pienentämistä.

Uusi keskus sijaitsee Risøn kampuksella, Kööpenhaminan länsipuolella ja se sijoittuu DTU:n tiloihin, joka on tunnustettu erityisesti edistyneestä offshore-tuulienergian tutkimuksestaan. Tämä tasoittaa tietä ja luo synergiaa TotalEnergiesin kanssa, joka on jo perustanut maailmanlaajuisen verkoston offshore-tuulipuistoja, joiden kokonaiskapasiteetti on yli 11 GW (3/4 kiinteää ja 1/4 kelluvaa).

DTU-TotalEnergies Clean Energy Excellence Centerillä on kolme päätehtävää:

  • Seuraavan sukupolven hybridisähköalustan rakentaminen: Risøn voimalaitoksen pilottihankkeessa testataan erilaisia järjestelmiä tuulienergian tuotannon optimoimiseksi akkuvarastojärjestelmillä ja vihreän vedyn tuotannolla. Pilottihankkeen tieteellistä dataa käytetään sitten tutkimusohjelmiin.
  • Monienergiakoulutus työntekijöille: Koulutus on olennainen ajuri TotalEnergiesin menestyksekkäässä muuttamisessa monienergiayhtiöksi. DTU tarjoaa työntekijöille koulutusta, verkkomestarikursseja sekä erityisesti tätä varten suunniteltuja sähköä ja puhdasta energiaa käsitteleviä kursseja.
  • Tutkimuskumppanuudet: TotalEnergiesin tutkijat ja insinöörit työskentelevät DTU:n opetushenkilöstön, tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa tutkimusohjelmissa, joilla kehitetään yhteistä teknologista ratkaisua, painopisteenä seuraavan sukupolven tuuliteknologia ja kelluvat tuulipuistot.

"Tanska on yksi kunnianhimoisimmista ja sitoutuneimmista puhtaan energian maista. Perustimme tänne perinteisen offshore-tekniikan keskuksemme hankittuamme Maersk Oilin vuonna 2018. Tämä uusi tutkimuskeskus myötävaikuttaa TotalEnergiesin muuttumiseen monienergiayhtiöksi. Olemme iloisia siitä, että voimme luottaa DTU:n kansainvälisesti tunnustettuun asiantuntemukseen uusiutuvien energialähteiden, erityisesti kelluvan merituulen alalla, parantaaksemme suorituskykyämme, testataksemme huomisen teknologioita ja kouluttaessamme työntekijöitämme", sanoi Patrick Pouyanné, TotalEnergiesin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

"Luotettuna kumppanina yrityksille, jotka haluavat lisätä energiajärjestelmän kestävyyttä, DTU tekee mielellään tätä yhteistä työtä TotalEnergiesin kanssa. Kumppanuutemme perustuu tieteelliseen huippuosaamiseen ja olennaisiin uusiin teknologioihin ja toivon, että se tarjoaa alustan tiiviimmälle yhteistyölle ja tulevalle kestävän energian tutkimukselle DTU:n ja TotalEnergiesin välillä", sanoi DTU:n presidentti Anders Bjarklev.

Yhteinen tutkimuskeskus heijastaa TotalEnergiesin avointa innovaatiotoimintaa, joka hyödyntää osaamistaan, tutkimusinfrastruktuuriaan, pilottikohteitaan ja kansainvälistä tutkimuskeskusten, start-up-yritysten ja merkittävien akateemisten kumppaneiden verkostoa. Tutkimus- ja kehitysosastomme, joka työskentelee käsi kädessä teollisuuskeskuksemme sekä liiketoimintojemme kanssa, on yhtiön muutoksen eturintamassa ja kohdistaa 60 % budjetistaan uusien energiamuotojen sekä kestävän kehityksen tutkimiseen ja kehittämiseen.

TotalEnergies Tanskassa

TotalEnergies on Tanskan johtava öljy- ja kaasuyhtiö, jolla on monipuolinen ja kansainvälinen henkilöstö käsittäen noin 1 200 työntekijää. Vastaamme 85 prosentista öljystä ja 97 prosentista kansallisesta kaasusta ja kehitämme yhtä johtavista hiilidioksidin varastointiprojekteista, jonka odotetaan sitovan miljoonia tonneja hiilidioksidia tyhjennetyissä öljy- ja kaasutaskuissa Tanskan Pohjanmerellä. TotalEnergiesin toiminta Tanskassa juontaa juurensa yli puolen vuosisadan taakse, ja antaa merkittävän panoksen Tanskan taloudelle, energiahuollolle sekä työllisyydelle. Öljy- ja kaasutoimintojensa lisäksi TotalEnergies kehittää uusia liiketoimintoja merituulen, aurinkoenergian ja muiden uusiutuvien energialähteiden alalla.

TotalEnergies ja uusiutuvat sähköt

TotalEnergies rakentaa uusiutuvien energialähteiden sekä sähkötoimintojen portfoliota osana tavoitettaan saavuttaa toiminnassaan netto-nollataso vuoteen 2050 mennessä. TotalEnergiesin uusiutuvan sähkön bruttotuotantokapasiteetti oli vuoden 2021 lopussa yli 10 GW. TotalEnergies jatkaa liiketoiminnan laajentamista saavuttaakseen 35 GW:n bruttotuotantokapasiteetin uusiutuvista lähteistä vuoteen 2025 mennessä ja sitten 100 GW:iin vuoteen 2030 mennessä tavoitteenaan olla maailman viiden suurimman tuuli- ja aurinkoenergian tuottajan joukossa.

TotalEnergiesin tutkimus ja innovaatio

TotalEnergies hyödyntää tutkimus- ja innovaatiotoimintaansa aurinko- ja tuulienergian, varastointiratkaisujen sekä hybridienergiajärjestelmien, hajautettujen energiaverkkojen, biopolttoaineiden, biokaasun, vedyn, vaihtoehtoisen liikkuvuuden vähähiilisten tuotteiden sekä hiilidioksidin talteenotto-, varastointi- ja hyödyntämistekniikoiden aloilla. TotalEnergies Research and Innovationin 4 300 työntekijää 18 tutkimuskeskuksessa ympäri maailmaa työskentelevät käsi kädessä tutkijoiden, opiskelijoiden sekä yritysten kanssa, jotka ovat sitoutuneet tukemaan energiamuutosta.

Tietoja TotalEnergiesista

TotalEnergies on maailmanlaajuinen monienergiayhtiö, joka tuottaa ja markkinoi energiaa: öljyä ja biopolttoaineita, maakaasua ja vihreää kaasua, uusiutuvia energialähteitä ja sähköä. Yli 100 000 työntekijäämme ovat sitoutuneet energiaan, joka on entistä edullisempaa, puhtaampaa, luotettavampaa ja mahdollisimman monen ihmisen saatavilla. Yli 130 maassa toimiva TotalEnergies asettaa kestävän kehityksen kaikissa ulottuvuuksissaan hankkeidensa ja toimintojensa ytimeen ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.
 

Katso lisää Totalin uutisia täältä