Skip to content

TotalEnergies samarbejder med stålindustrien

Virksomheder inden for stålindustrien stilles over for store udfordringer og hård konkurrence. Derfor er driftssikkerhed højeste prioritet og hele produktionsleddet afhænger af maskinernes kontinuerlige drift og produktionshastighed. Derfor har TotalEnergies med mere end 40 års erfaring inden for stålindustrien udviklet et komplet produktsortiment inden for smøremidler, som opfylder industriens særskilte krav og behov for bl.a. lange driftsintervaller og effektive produkter.

Med global tilstedeværelse og verdensomspændende leveringssikkerhed kan vi tilbyde lokal support. Derfor er TotalEnergies en anbefalet samarbejdspartner for mange stålkoncerner på globalt plan.

TotalEnergies smøreolier og smørefedt til vedligeholdelse og produktion i stålindustrien har den højeste kvalitet og holdbarhed. For stålindustrien betyder det færre driftsstop og optimal driftssikkerhed. I praksis betyder det, at produktionsniveauet øges og driftsomkostningerne mindskes bl.a. gennem reduceret forbrug af olie og fedt samt mindre lagerhold af smøremidler.

TotalEnergies bidrager til en optimal udnyttelse af maskiners kapacitet og ydeevne, hvilket både øger driftssikkerhed og konkurrenceevne:

  • Reduktion af driftsomkostningerne gennem optimering af smørevedligeholdelsen og anvendelsen af produkter med høj kvalitet og ydeevne som f.eks. CERAN smørefedter
  • Øget produktivitet gennem optimal beskyttelse af maskinerne
  • Rationalisering af antal smøremidler.
  • Højere brugervenlighed med sikre og miljøvenlige produkter fra TotalEnergies.

 

En laserskærerer bruger skæreolie til metalskæring i stålplader