Skip to content

TotalEnergies Bitumen

Vårat engagemang för optimering av transportmöjligheter motiverar oss till att, delta i utvecklingen av starkare, säkrare och mer hållbara vägar. TotalEnergies Bitumen integrerar avancerad teknik som säkerställer pålitliga vägar för alla fordon.

Även om TotalEnergies Bitumen främst används till vägar, kan vår Bitumen också användas i ett brett utbud av applikationer inom offentliga arbeten och byggnads- och bilkonstruktion. Vår expertis som är ledande på den Europeiska marknaden, strävar efter ständig utveckling av mer effektiva produktlösningar för existerande samt potentiella samarbetspartners.

VAD ÄR BITUMEN?

Bitumen är en restprodukt bildad genom raffinering av råolja. Produkten används bl.a. i asftalten för vägbyggen, men fungerar också som ett utmärkt bindemedel i flera andra typer av produkter. Det är en naturlig produkt som har använts för olika ändamål i årtusenden. Bitumen är en naturlig del av många råoljor, och på vissa ställen finns det till och med en naturlig asfaltering av områden när petroleum dras upp till ytan och de lättare oljorna har avdunstat.

TOTALENERGIES BITUMENLÖSNINGAR FÖR VÄGAR OCH INDUSTRI

Förutom att leverera bitumen till vägytor är TotalEnergies också en betrodd och pålitlig partner som levererar bitumenprodukter av högsta kvalitet till ett brett spektrum av olika branscher inom både offentlig och privat sektor. Oavsett om du behöver producera tätningsmaterial, taktäckning, tätningsmedel, asfalt eller något helt annat, täcker vi en mängd behov genom unika och skräddarsydda lösningar med bitumen.

FÖRDELARNA MED ATT VÄLJA TOTALENERGIES

Exakta leveranser där höga krav ställs på hantering, separation och härdning definierar våra bitumenleveranser. Samtidigt ställer vi höga krav på våra produkter, vilket innebär att vi kontinuerligt utvecklar och forskar inom fältet för att kunna leverera de bästa produkterna till våra kunder.