Skip to content

Optimal motordrift med longlife kylarvätska från TotalEnergies

Kylarvätskans jobb är att leda bort och fördela den värme som uppstår när motorn arbetar. En bra kylarvätska reglerar värmen så att motorns många delar har så stabil temperatur som möjligt. Om det saknas kylarvätska så överhettas både motorn och lagret med motorolja  mellan motorns olika delar, som därmed brister. Detta leder till friktion och därigenom slitage på motorns olika delar.

Alla kylarvätskor från TotalEnergies uppfyller samtliga internationella krav och regler för kylarvätskor. Goolelf är en bruksfärdig produkt medan Clacelf är ett koncentrat.. TotalEnergies kylarvätskor är baserade på en ny teknologi med OAT-inhibitorer och är en kylarvätska av typen longlife

 


Vad är kylarvätska?

Kylarvätska består till största del av vatten blandat med olika typer av glykol. Vätskan hjälper till att reglera värmen i bilens motor så att den inte överhettar.

Du har kanske också hört kylarvätska kallas för kylvätska, frostskyddsmedel eller antifrostvätska – detta beror på att glykol har lägre fryspunkt än vatten och hjälper därför till att förhindra att motorn fryser eller att motordelar frostsprängs under vintern.

Vilken kylarvätska ska jag använda? 

En högkvalitativ kylarvätska skyddar motorn, men du måste också se till att det är den kylarvätska du ska ha. Ett gott råd är att titta i manualen för din bil eller ditt fordon. Om du fortfarande är osäker kan du lämna in bilen på verkstad. De kan hjälpa dig hitta helt rätt kylarvätska.

De finns några tumregler men vi rekommenderar att du är 100 % säker – speciellt eftersom vissa produkter kräver att du använder en viss kylarvätska med särskilda tillsatser. Annars kan du riskera att garantin upphör att gälla. Under alla kylarvätskeprodukter i vår katalog hittar du specifikationerna för våra kylarvätskor och kan se några av de standarder och godkännande de olika produkterna har.

Varför bör man välja kylarvätska från TotalEnergies?

COOLELF och GLACELF är kylarvätskor med officiellt godkännande från ledande bil- och motortillverkare.

Jag har inte haft några problem med kylarvätskan jag använder just nu. Varför ska jag använda TotalEnergies kylarvätska i stället?
TotalEnergies kylarvätskor har dokumenterat längre varaktighet än konventionella produkter på marknaden. Intervallerna mellan varje byte är längre och detta minska förbrukningen av vätskan, och därigenom även kostnaderna och miljöpåverkan.

Vad händer om man blandar kylarvätskor?
Olika kylarvätskor får aldrig blandas eftersom tillsatserna som ska hålla motorns temperatur jämn kan bli ostabila och sluta fungera. Detta ökar risken för korrosion och avlagringar i motorns olika delar. 
 

Hur fyller jag på vätskan?

Motorn ska vara helt sval – annars finns det risk att det är tryck i behållaren du ska fylla på, och då kan det gå riktigt fel med allvarliga brännskador som följd. Om din bil är sval kan du öppna motorhuven. Kylvätskebehållaren har oftast en termometersymbol på locket för att visa att den är till för kylarvätska.

Därefter ska du kontrollera om du har köpt rätt typ av kylarvätska. Om du använder fel kylarvätska kan det leda till korrosion eller skada bilens värmeväxlare. Om du har köpt rätt kylarvätska så fyller du på kylarvätskan tills du når som högst till indikatorn.

 

Kan man blanda kylarvätskor?

Man får aldrig blanda olika typer av kylarvätskor eftersom tillsatserna som ska hålla motorns temperatur jämn, tappar sin stabilitet och effekt. Detta ökar risken för korrosion och avlagringar i motorns olika delar. Därför är det viktigt att du är uppmärksam på innehållet i den kylarvätska du använder.