Skip to content

Våra produkter är utvecklade för alla typer av applikationer i alla typer av klimat, oavsett om det är varmt, kallt eller varierat. TotalEnergiesEnergiess bitumen produkter har genomgått rigorösa tester och uppfyller stränga miljö- och säkerhetskrav. Därför är där en TotalEnergies bitumen lösning för alla marknader: från tungt belastade motorvägar tiill cykelvägar, rondeller och tunnlar. 

Med TotalEnergiesEnergies som samarbetspartner och leverantör av bitumenlösningar, är du garanterad hållbarhet och kvalitet på alla områden. Detta gäller för alla applikationer från motorvägar, flygfält, racerbanor till färgad asfalt. TotalEnergies Bitumen är ett självklart val för produkt- och servicelösningar inom bitumen. Våra bitumen produkter är ledande på marknaden, både kvalitetsmässigt och hållbarhetsmässigt. Vill du veta mer om hur TotalEnergies Bitumen kan hjälpa dig med dina behov idag och i framtiden är du varmt välkommen att läsa mer på länken här nedanför eller kontakta våra experter som gärna hjälper dig. 

 


 

AQUALT – Emulsion bitumen 

Våra utvalda emulsion produkter för väg-applikationer och byggnadsskydd

AQUALT® emulsion bitumen produkter utgör grunden för utveckling av effektiva emulsioner.

AQUALT® används vid tillverkning av bitumenemulsioner för väganvändning och bituminösa bindemedel för många användningsområden, speciellt för betongunderhåll: Ytservice, impregnering, tackbeläggningar, kalla bituminösa blandningar och gravemulsioner.

Vilken AQUALT® mängd som är den optimala för dig beror på användningsområdet och specifikationerna du letar efter. Kontakta oss för att diskutera dina behov och för att få veta mer om AQUALT.

 

Prestanda egenskaper:

 • Funktionell, högkvalitativ produkt för framställning av emulsioner 
 • Uppfyller kraven i EN 12591,
 • Stark vidhäftning och god emulgering på grund av begränsad salthalt
 • Specifikationer för de olika AQUALT® finns i respektive produktöversikt

Aqualt: Emulsion produkter för väg-applikationer och byggnadsskydd


 

KROMATIS – KLART syntetisk bindemedel

Sätt färg på din stadsmiljö och gör den säkrare 

För att bidra till det växande kravet på högre kvalitet i stadsmiljön och fortsatta förbättringar av säkerheten (t.ex. separerad gång- och fordonstrafik) har TotalEnergies tagit fram KROMATIS®, en serie färglösa bindemedel. 

Användning av KROMATIS® reducerar belysningskostnader, sänker den indirekta energiförbrukningen och gör att faror kan märkas ut bättre samtidigt som det allmänna estetiska intrycket blir mer tilltalande. 

Med KROMATIS® kan färgvalet för asfaltapplikationer breddas, bland annat för:

 • tunnlar områden med hastighetsbegränsning
 • parkeringsplatser
 • bussfiler – cykelbanor – fritidsområden

 

KROMATIS® används för:

 • Varmblandad asfalt
 • Asfaltmastix och gjutasfalt
 • Kallblandad asfalt och ytbehandlingar

KROMATIS® ska användas på samma sätt som konventionellt, destillerat bitumen. Under tillverkningen är det viktigt att både asfaltfabriken, lagerutrymmen och maskiner är fria från kontaminering (svarta avlagringar). 

Kontakta oss för att diskutera era behov eller för att få reda på mer om KROMATIS-sortimentet.

Kromatis: Sätt färg på din stadsmiljö och gör den säkrare


 

STYRELF – Polymermodifierad bitumen 

Det bästa valet för hårt belastade vägbeläggningar och tung trafik 

På grund av den kontinuerligt ökande trafiken och allt tyngre laster som kräver mer av vägnätet behövs en asfaltyta som tål hög belastning och håller i många år. 

STYRELF® är resultatet av ett drygt 30-årigt samarbete mellan TotalEnergies och det franska ”Laboratoire Central des Ponts et Chaussées” (ung. Franska trafikverkets centrallaboratorium). Produkten har utvecklats kontinuerligt och uppfyller dagens förändrade krav fullt ut (processer, produkter, användningsområden, m.m.).  STYRELF® produceras genom ”cross-linking” av de elastomeriska polymererna i bitumenet.

 

Egenskaperna hos STYRELF® gör det till det ideala bindemedlet för hårt utsatta ytor (tung trafik, strängt klimat, m.m.). Det har med tiden blivit ett välkänt varumärke med en global försäljning på mer än 20 miljoner ton. 

Vanliga användningsområden för STYRELF® är hårt trafikerade ytor såsom motorvägar och trafikleder. Men tack vare sin hållfasthet mot köldsprickor och deformationer passar STYRELF utmärkt även på bland annat broar, flygfält och containerterminaler. Dessutom har STYRELF INTAKT-serien speciellt utvecklats för flygplatser för att bättre motstå spill av flygbränsle och avisningsvätskor.

Flag styrelf

 


 

MODULOTAL – Bitumen för hårda vägbeläggningar

Bitumensortimentet för de understa asfaltlagren med hög stabilitet och styvhet 

MODULOTAL®- bitumen är avsett för tillverkning av high modulus asphalt (HMA) vid anläggning av bärlager och för förstärkning av vägbeläggningar. 

Vid användandet av hårda bitumen erhåller asfaltbeläggningen en högre styvhet och bättre utmattningsegenskaper än standard bitumen vilket kan användas till att bygga tunnare konstruktioner. 

Kontakta oss för att diskutera era behov eller för att få reda på mer om MODULOTAL-sortimentet.

 

Produktfakta

 • Bitumen med låg penetration och hög styvhet för hårda vägbeläggningar
 • Uppfyller kraven i EN 13924
 • Specifikationer för MODULOTAL-bindemedel finns i respektive produktöversikt

Modultotal - Bitumen for väg | TOTAL Nordic


 

AZALT - till väger och asfalterade områden

Extremt mångsidig och finns i flera olika varianter

AZALT®-sortimentet passar för tillverkning av främst varm och halvvarm asfalt men också för andra vägbeläggningar som till exempel gjutasfalt och ytbehandlingar.

Vår tillverkning av AZALT följer europeiska och nationella specifikationer. De flesta av våra produkter i Azalt-sortimentet finns alltid tillgängliga vid vår anläggning för bitumentillverkning i Brunsbüttel varifrån produkterna levereras enligt era önskemål.

AZALT finns också klart för leverans på andra försäljningsställen inom TOTAL Bitumen. Använd gärna informationen i produktöversikten om du vill läsa mer om produktspecifikationerna.

Kontakta oss för att diskutera era behov eller för att få reda på mer om AZALT-sortimentet.

 

Produktfakta

 • Universalprodukt för anläggning av asfaltvägar
 • Uppfyller kraven i EN 12591
 • Finns med tillsatser som vidhäftningsförbättrande och/eller viskositetsmodifierande medel
 • Specifikationer för AZALT-bindemedel finns i respektive produktöversik
Azalt - Bitumen till väger och asfalterade områden