Skip to content

Låt oljan "tala" för sig själv och minska era kostnader 

Vill du som yrkesman förbättra ditt företags produktivitet och konkurrenskraft? Med TotalEnergies oljeanalysverktyg, LubAnac, kan du få din olja att "tala" samtidigt som du får tillgång till en unik, förebyggande och korrigerande underhållsservice. Detta underlättar underhållsplanering, ökar livslängden hos dina maskiner samt reducerar din verksamhets kostnader. 

LubAnac oljeanalys är en TotalEnergies-tjänst för kontroll av använda oljor eller kylarvätskor, som finns tillgänglig för alla fordonstyper (motorfordon och rörliga arbetsmaskiner) eller industriändamål (maskiner och utrustning). För administration och teknisk övervakning av transportfordon, byggmaskiner, m.m erbjuder LubAnac en heltäckande serie djupanalyser för oljan i din utrustning. 


 

En unik oljeanalysservice

Genom sin tekniska expertis tillhandahåller TotalEnergies ett komplett sortiment av smörjmedelsanalyser som är anpassade både för fordons- och industriapplikationer.

Från en enkel oljeprovtagning upprättar LubAnac oljeanalys en heltäckande diagnos av alla mekaniska delar (motor, transmission, hydraulik) på din utrustning utan någon demonteringsbegränsning. TotalEnergies samlade tekniska kunskap om motorer och återvinning av olja/kylarvätska kombineras med LubAnac i en central databas, som används av det centrala Europeiska oljeanalyslaboratoriet i Ertwelde, Belgien. Detta laboratoriet är i sin tur sammankopplat med flera andra laboratorier vilka tillsammans bildar ett globalt oljeanalysnätverk.

Idag är LubAnac oljeanalys ett viktigt verktyg för TotalEnergies kunder över hela världen och LubAnac har hjälpt många verksamheter med kostnadsreduceringar.


 

Varför använda LubAnac?

  • Reducering av produktionsstopp
  • Tillgång till den mest avancerade oljeanalystekniken
  • Underhållskostnadsbesparingar
  • Underlättar planering av underhållsoperationer
  • Ökad tillförlitlighet och optimal utrustningsprestanda
  • Längre livslängd hos dina maskiner
  • Utökad oljedräneringsintervall

 

Vill du veta mer om LubAnac? Kontakta en av våra specialister nedan för mer information