Skip to content

stjerne.pngSTARK LOKAL NÄRVARO OCH SUPPORT

stjerne.pngGODKÄNNANDEN OCH SAMARBETEN MED LEDANDE TILLVERKARE

stjerne.pngBRETT PRODUKTSORTIMENT OCH SNABB LEVERANS

Låt oljan "tala" för sig själv och minska era kostnader 

Vill du som yrkesman förbättra ditt företags produktivitet och konkurrenskraft? Med TotalEnergies oljeanalysverktyg, ANAC, kan du få din olja att "tala" samtidigt som du får tillgång till en unik, förebyggande och korrigerande underhållsservice. Detta underlättar underhållsplanering, ökar livslängden hos dina maskiner samt reducerar din verksamhets kostnader. 

ANAC oljeanalys är en TotalEnergies-tjänst för kontroll av använda oljor eller kylarvätskor, som finns tillgänglig för alla fordonstyper (motorfordon och rörliga arbetsmaskiner) eller industriändamål (maskiner och utrustning). För administration och teknisk övervakning av transportfordon, byggmaskiner, m.m erbjuder ANAC en heltäckande serie djupanalyser för oljan i din utrustning. 


En unik oljeanalysservice

Genom sin tekniska expertis tillhandahåller TotalEnergies ett komplett sortiment av smörjmedelsanalyser som är anpassade både för fordons- och industriapplikationer.

Från en enkel oljeprovtagning upprättar ANAC oljeanalys en heltäckande diagnos av alla mekaniska delar (motor, transmission, hydraulik) på din utrustning utan någon demonteringsbegränsning. TotalEnergies samlade tekniska kunskap om motorer och återvinning av olja/kylarvätska kombineras med ANAC i en central databas, som används av det centrala Europeiska oljeanalyslaboratoriet i Ertwelde, Belgien. Detta laboratoriet är i sin tur sammankopplat med flera andra laboratorier vilka tillsammans bildar ett globalt oljeanalysnätverk.

Idag är ANAC oljeanalys ett viktigt verktyg för TotalEnergies kunder över hela världen och ANAC har hjälpt många verksamheter med kostnadsreduceringar.


 

Varför använda ANAC?

  • Reducering av produktionsstopp
  • Tillgång till den mest avancerade oljeanalystekniken
  • Underhållskostnadsbesparingar
  • Underlättar planering av underhållsoperationer
  • Ökad tillförlitlighet och optimal utrustningsprestanda
  • Längre livslängd hos dina maskiner
  • Utökad oljedräneringsintervall

 

Vill du veta mer om ANAC? Kontakta en av våra specialister nedan för mer information

ANAC oljeanalys fra TOTAL - optimerar ditt företag


Oljeanalys I WEC med Aston Martin Racing

I egenskap av officiell teknisk partner till Aston Martin Racing använder TotalEnergies tekniska team sig av ANAC oljeanalys till Aston Martin Vantage GTE och dess V12 motorer. ANAC oljeanalys genererar viktig information, som kan vara skillnaden mellan seger och ett misslyckande i World Endurance Championship. Man kan likna oljeanalyserna vid ett blodprov för bilens motor. Oljeanalyserna som tas på racerbanan, ger möjlighet till att bedöma Aston Martin motorns tillstånd under tävlingarna. 

Kännedomen om motorns mekaniska tillstånd före starten av en tävlings- eller träningssession är av ovärderlig betydelse, särskilt i World Endurance Championship som är erkänt påfrestande för motorn. Med oljeanalysverktyget kan TotalEnergies tekniska team snabbt identifiera onormalt slitage i motorn och lokalisera var förbättrande åtgärder behövs. Informationen som oljeanalysen genererar till det tekniska teamet möjliggör en oerhört medveten riskhantering. För att kunna ta de rätta besluten under tävlingarna, analyserar TotalEnergies ingenjörer oljeprover från Aston Martins motor kontinuerligt under tävlingsveckan. 

Du kan läsa mer om TotalEnergies samarbete med Aston Martin Racing här. 


 

KONTAKTA VÅRA SVENSKA EXPERTER

Tommy Söderberg, TotalEnergies Sverige

Tommy Söderberg
Försäljningschef
Smörjmedel - Auto
0703 40 07 74
[email protected]

Andreas Brostrom, Regionchef Norr

Andreas Broström
Regionchef norr
Smörjmedel - Auto
0702 27 09 69
[email protected]

Krister Persson, bitumen og specialvatskorKrister Persson
Bitumen & Specialvätskor
+46 702 22 70 13
[email protected]