Skip to content

PRODUKTER UTVECKLADE MED DEN SENASTE TEKNIKEN 

Vår expertkompetens och vår strävan efter högsta standard har gjort TotalEnergies till en av Europas främsta leverantörer av kolvätelösningar. Hos oss är lyhördhet och tillgänglighet av högsta prioritet för att kunna möta våra kunders krav och behov.

Våra toppmoderna tillverkningsanläggningar som Oudalle i Normandie, Frankrike, och Lindsey Oil Refinery i Storbritannien producerar ett brett sortiment med mer än 120 specialvätskor inklusive aromatiska (xylen och toluen), avaromatiserade och perfluorerade vätskor och dessa säljs inom flera branscher över hela världen.

 

 


produkter med exceptionell kvalitet och renlighet

Med en innovationsverksamhet i framkant har vi utvecklat en unik expertis vad gäller avancerade tekniska produkter som är effektiva inom många olika användningsområden: byggbranschen och fordonsindustrin, tillverkning av däck, färg, silikon och kosmetika, vattenhantering och skydd för skördar samt inom borrvätskor och en mängd andra användningsområden.

Dessa avancerade och flexibla blandningar tillverkas i enlighet med våra stränga miljöstandarder.

Säkerhet, precis som våra kvalitets- och miljöstandarder, är alltid högt prioriterat och du kan känna dig trygg med att vi på TotalEnergies Nordic är väl medvetna om vårt sociala och miljömässiga ansvar.