Skip to content

TotalEnergies är din betrodda och självklara partner för pålitliga och högkvalitativa bitumenprodukter inom en rad branscher. Vi utvecklar och marknadsför kontinuerligt nya bindemedel och emulsioner som uppfyller behoven inom konstruktion- och infrastruktur, alltid med tanke på vad våra kunder behöver i framtiden. TotalEnergies har bitumenprodukterna du behöver, från taket till golvet, tillsammans med en rad branschledande och kompletterande tjänster.

Vårt bitumen till industrin är använt av många kunder inom flera olika branscher. Det är ett högkvalitativt bitumen med flera fördelar som t.ex. vattentätning, elasticitet och hållbarhet vilket gör det särskilt lämpligt för:

 • Utveckling av vattentätningsmembran och andra isolerings- eller ljudisoleringsmaterial
 • Byggnadsdammaroch reservoarer
 • Innesluta kärnavfall
 • Ytomgörning av industrigolv
 • Bindning av cellulärt glas

 

ALTEK – Bitumen fôr takttäckning

Vår lösning för takläggning- och tätningsmassor

Inom industrin är tillverkare av tak- och tätskikt några av de största användarna av bitumen.

ALTEK®-bitumen är särskilt utvalt och utvecklat för att tillgodose kraven på god elasticitet, vidhäftning, kohesion och hållbarhet i takmaterial och andra isoleringsmaterial.

Utöver produktens goda egenskaper för tillverkning av polymerbitumen, den jämna temperaturen och konstanta produktkvaliteten underlättar ALTEK er tillverkningsprocess.

Kontakta oss gärna för att diskutera era behov eller för att få reda på mer om ALTEK-sortimentet.

 

Produktfakta

 • Specialprodukt för tak- och tätskiktsbranschen
 • Uppfyller kraven i EN 12591
 • Specifikationer för ALTEK-bindemedel finns i respektive produktöversikt
Atlek Bitumen för taktäckning

 


 

STELOX – Oxiderat bitumen

Oxiderade bitumen för industriell användning

STELOX-bitumen tillverkas genom att man blåser in luft vid hög temperatur i hett, flytande, destillerat bitumen. Det utmärker sig genom hög värmebeständighet och god tänjbarhet i kyla och är därför idealiskt som tätningsmaterial.

Lämpliga användningsområden för STELOX är takmaterial och tätskikt samt bindemedel och skyddsbeläggningar för byggnader. STELOX används också för olika ändamål inom elbranschen och för rörbeläggningar samt isolering. STELOX i block används främst för vidhäftning av tätskikt på arbetsplatser.

Kontakta oss för att diskutera era behov eller för att få reda på mer om STELOX-sortimentet.

 

Produktfakta

 • Många olika varianter
 • Uppfyller kraven i EN 13304
 • Levereras i bulk och i block
 • Specifikationer för STELOX-bindemedel finns i respektive produktöversikt
Stelox Hårt bitumen

 


 

COVREX – Hårt bitumen

Hög mjukpunkt kombinerad med låg penetration

COVREX® är ett bitumen producerat genom att blåsa luft i ett speciellt utvalt hårt bitumen vid hög temperatur, vilket ger ett material med ett högre penetrationsindex än standardbitumen.

COVREX är därför optimalt som bindemedel för tillverkning av inomhusgolv för bostäder och industribyggnader. Inom industrin används COVREX också för tillverkning av skyddsbeläggningar som lack, mineralgummi, mastix samt i däckbranschen och för tillverkning av tryckfärg.

Kontakta oss för att diskutera era behov eller för att få reda på mer om COVREX-sortimentet.

 

Produktfakta

 • Bindemedel med hög styrka som är lätt att bearbeta
 • I kombination med tillsatsmedel som ändrar viskositeten kan temperaturen sänkas vid exempelvis tillverkning av asfaltmastix eller i andra applikationer där man önskar lägre hanteringstemperaturer.
 • Finns även som granulat. Produkten är därför lätt att dosera och ekonomisk att använda
 • Specifikationer för COVREX-bindemedel finns i respektive produktöversikt
Covrex Hårt bitumen
COVREX® bitumen fra TotalEnergies​ - hårdt bitumen til bl.a. gulvbelægning.