Skip to content

STARK LOKAL NÄRVARO OCH SUPPORT

GODKÄNNANDEN OCH SAMARBETEN MED LEDANDE TILLVERKARE

BRETT PRODUKTSORTIMENT OCH SNABB LEVERANS

 

Vad är en bra hydraulolja?

I TotalEnergies' sortiment av hydrauloljor hittar du flera olika högkvalitativa alternativ för alla ändamål. 

 

En hydrauloljas uppgift är att överföra kraft från energikällan i ett fordon eller i en maskin med så låg energiförlust som möjligt. Den processen kan optimeras om man vet vilken hydraulolja som är bäst lämpad för den specifika uppgiften. Hydrauloljor finns i många olika varianter som är utvecklade för att klara olika typer av driftsförhållanden och den kemiska sammansättningen i hydrauloljan kan därför variera kraftigt beroende på vilket användningsområde hydrauloljan är utvecklad för. För att vara säker på att du får ut maximalt av din maskin eller ditt fordon bör du därför använda dig av rätt hydraulolja.

I TotalEnergies' sortiment av hydrauloljor hittar du flera olika högkvalitativa alternativ för alla ändamål. Skillnaden mellan hydrauloljorna i vårt sortiment har att göra med deras kemiska sammansättning vilken är framställd för att passa ett särskilt användningsområde. Likväl ska en bra hydraulolja, oavsett användningsområde, ha goda smörj- och friktionsegenskaper samtidigt som den erbjuder utrustningen ett förstärkt skydd mot korrosion. Vidare bör hydrauloljan ha en god termisk stabilitet och oxidationsbeständighet för att kunna erbjuda optimalt skydd till hydraulssystemet.

 

Viskositet i hydraulolja

Hydrauloljor har olika viskositeter som indikerar hur flytande och rörlig oljan är vid olika temperaturer. Graden av viskositet kännetecknas typiskt av beteckningen ISO VG följt av ett tal som indikerar oljans viskositet vid en viss temperatur. En typisk formel för viskositeten hos en hydraulolja kan då vara: ISO VG 150. Ju högre tal desto tjockare är oljan. Det är viktigt att välja rätt olja, eftersom viskositeten är avgörande för på vilket sätt och hur mycket oljan rör sig runt hydraulsystemet och därmed minskar friktion, slitage och energiförlust.

Hydraulolja 46 eller 32?

TotalEnergies erbjuder hydrauloljor i de mest effektiva och vanliga viskositeterna. Till exempel har vår hydraulolja 46 extremt hög smörjförmåga, medan hydraulolja 32 har en viskositet som är än effektivare vid låga temperaturer eftersom den är mer flytande.

Stabil prestanda hela året

Genom vårt nära samarbete med industrin har vi lärt oss att det finns ett behov av en stabil hydraulolja som klarar temperaturförändringar under hela året. Det betyder att du med rätt val av olja t.ex. kan slippa värma hydraultanken kalla morgnar. Om du väljer en hydraulolja från TotalEnergies kommer du att erfara en lång livslängd på oljan, vilket samtidigt ger hög prestanda i hydraulsystemet oavsett omständigheter.

Vi ger dig råd hela vägen

Hos TotalEnergies har vi lång erfarenhet av att ge råd för alla typer av hydrauloljor och deras funktion inom även de mest komplexa systemen. Om du som företag vill optimera din oljeförbrukning, minimera energiförluster och spara pengar på maskiner så har vi den erfarenhet som krävs samt de produkter som behövs för att säkerställa bästa möjliga användning av alla parametrar.