Skip to content

stjerne.pngSTARK LOKAL NÄRVARO OCH SUPPORT

stjerne.pngGODKÄNNANDEN OCH SAMARBETEN MED LEDANDE TILLVERKARE

stjerne.pngBRETT PRODUKTSORTIMENT OCH SNABB LEVERANS

HUR ANVÄNDS Kompressoroljor?​​

En bra kompressorolja som används till det ändamål den är utvecklad till kan förlänga maskinens livslängd, minimera bildningen av avlagringar samt säkerställa en jämn, optimal smörjning över lång tid.

Många maskiner och processer inom industrisektorn drivs idag av kompressorer. Kompressorerna ger maskiner ökad effekt, genom att t.ex förse kylsystemet med kall luft vilket ger ökad effektivitet i fordonet eller i maskinen. Eftersom kompressorerna spelar en viktig roll i systemdriften är det av största vikt att använda rätt rätt kompressorolja. En bra kompressorolja som används till det ändamål den är utvecklad till kan förlänga maskinens livslängd, minimera bildningen av avlagringar samt säkerställa en jämn, optimal smörjning över lång tid.


VARFÖR VÄLJA KOMPRESSOROLJA FRÅN TOTALEnergies?

TotalEnergies har smörjmedel till allt ifrån vakuumpumpar, kylanläggningar till kolv och gaskompressorer. Vi har både syntetisk och mineralisk kompressorolja i vårt sortiment. Oljor från TotalEnergies är utvecklade till ett brett spektrum av användningsområden och har hög termisk och kemisk stabilitet för att undvika skadliga partiklar i maskindelarna samtidigt som en långsiktig drifsstabilitet i motorn upprätthålls. Samtliga kompressoroljor från TotalEnergies innehåller tillsatser som förhindrar skumning, rostbildning och oxidation i maskinen.

LUNARIA är en syntetisk PAO-baserad olja från TotalEnergies. Denna olja är utvecklad till kompressorer och har hög resistens mot oxidation i närvaro av ammoniak. Den höga flampunkten hos LUNARIA gör att oljeförbrukningen kan minskas med 40-50% jämfört med konventionella oljor. 

Upptäck andra kompressoroljor från vårt sortiment genom att klicka på länken till vår produktkatalog här bredvid. 


 

 

Kontakta våra  svenska experter

Johan Weesmaa, Industri & applikationsingenjörJohan Weesmaa
Industri & applikationsingenjör

Smörjmedel - Industri
0702 60 27 97
[email protected]