Skip to content

Få den optimala gasmotoroljan för industrin

TotalEnergies är experter på gasmotoroljor

Vi på TotalEnergies förstår tillverkarnas unika krav när det gäller motorer. Vi samarbetar nära med dem för att säkerställa att våra lösningar ger maximal pålitlighet och effektivitet för motorn samt uppfyller de senaste kraven.

Vår dedikerade leveranskedja garanterar pålitlig leverans av gasmotorolja, och vi går den extra milen för att samordna och skapa lösningar som fungerar bäst för dig. Dessutom erbjuder vi teknisk support, inklusive vägledning om oljediagnos och hantering av spillolja.

 


 

Sänk kostnaderna med TotalEnergies motoroljor för gasmotorer

Minska dina driftskostnader och öka din vinst samtidigt som du säkerställer bästa möjliga skydd för din gasmotor med TotalEnergies motoroljor.

Gasmotorolja

NATERIA: Produkter för högpresterande gasmotorer

Produktnamn
NATERIA MX 40 En innovativ delsyntetisk gasmotorolja utvecklad för maximalt serviceintervall och byte av olja. Detta ger bättre drift med högsta effektivitet. Fungerar optimalt vid högre förbränningstemperaturer tack vare bättre termisk stabilitet.
NATERIA MP 40 En avancerad gasmotorolja utvecklad för naturgas- eller biogasdrivna motorer.
NATERIA MH 40 En premium gasmotorolja utvecklad för extrem hållbarhet och kontinuerligt hög prestanda. Rekommenderas för naturgasdrivna motorer.
NATERIA MJ 40 En avancerad gasmotorolja med unika egenskaper för biogas- och slamgasdrivna motorer.
NATERIA MP 50 En avancerad gasmotorolja utvecklad för optimal prestanda på motorer med begränsad oljekylning. Särskilt lämplig för motorer där naturgas används under mycket höga temperaturförhållanden.
NATERIA V 40 En askfri mineralbaserad gasmotorolja för 2- eller 4-takts gasmotorer eller gasturbiner.
NATERIA ML 406 En mineralbaserad gasmotorolja för användning i gasmotorer som är utsatta för syra- och halogenföreningar.
NATERIA X 405 En helssyntetisk gasmotorolja med låg askhalt, utvecklad för naturgasdrivna motorer som arbetar under svåra driftsförhållanden och hög termisk stress. Läs mer om NATERIA-serien i produktkatalogen.

 

 

 

Optimera effektiviteten hos din gasmotor med gasmotorolja från TotalEnergies

Från gasproduktion inom oljeindustrin till kraftvärmeverk är stationära gasmotorer det primära valet för produktion och distribution av ren energiförsörjning. Gasmotorer används i stor utsträckning för energi- och värmeproduktion på grund av deras höga effektivitet och stabilitet. Gasmotorer är utformade för att fungera vid maximal produktion och effekt med alla typer av gaser som bränsle: naturgas, biogas, slamgas och liknande. TotalEnergies kan ge vägledning och råd för att optimera driften av gasmotorer genom att välja rätt smörjmedel och använda ANAC-oljeanalysystemet