Skip to content

TotalEnergies’ turbinolja och cirkulationsolja

Optimera smörjningsprocessen med hjälp av TotalEnergies' experter Behöver du rådgivning om val av rätt turbinolja och cirkulationsolja för ditt företag? Våra tekniska experter kan ge dig råd om att optimera smörjningsprocessen och underhåll. När du kontaktar TotalEnergies får du alltid hjälp av våra svenska experter. Vi har en kontaktperson knuten till dig som kund och personlig service via telefon och e-post sker på svenska. 

PRESLIA är det säkra valet för turbinolja

Vår produktserie PRESLIA består av högkvalitativa turbinoljor och cirkulationsoljor som uppfyller strikta internationella krav och standarder. I produktserien finns även zinkfria turbinoljor som klarar extrema belastningar och temperaturer.
PRESLIA-serien består av:

TOTALs marknadsledande turbinoljor med tillhörande tjänster hjälper dig att öka tillförlitligheten och effektiviteten hos dina krafttillgångar samtidigt som dina kunder är garanterade konstant strömförsörjning.
TOTALs marknadsledande turbinoljor med tillhörande tjänster hjälper dig att öka tillförlitligheten och effektiviteten hos dina krafttillgångar samtidigt som dina kunder är garanterade konstant strömförsörjning.

 

PRESLIA: Optimerad prestanda för tillförlitlig drift. Lämplig för obelastade och belastade turbiner. 

PRESLIA GT: Extra hög termisk stabilitet och oxidationsbeständighet. Speciellt utformad för tungt belastade belastade turbiner.

PRESLIA EVO: PRESLIA EVO: Avancerad turbinolja med överlägsen motståndskraft mot lack och avlagringar. Kan användas under en rad olika driftsförhållanden. 

BIOPRESLIA: BIOPRESLIA: Biologiskt nedbrytbar turbinolja för olika ändamål, både för hydroturbiner och hydrauliska system. Innehåller återvinningsbara råvaror.

 

Turbinoljor och cirkulationsoljor från TotalEnergies uppfyller de strängaste kraven

På TotalEnergies vet vi att det ställs speciella krav på turbinoljor och cirkulationsoljor, och därför är våra produkter utvecklade för att möta dessa behov. Alla turbinoljor och cirkulationsoljor i vårt sortiment ger unika fördelar som skydd mot skadliga partiklar och avlagringar samt korrosions- och slitage skydd.

Sänk driftkostnaderna med högkvalitativa turbinoljor och cirkulationsoljor

Turbinoljor och cirkulationsoljor måste kunna hantera extremt högt tryck samtidigt som de skyddar mot vatten och fukt för att förebygga korrosion och oxidation. En högkvalitativ olja minskar underhållskostnaderna eftersom det blir möjligt för turbinen att fungera med längre intervall mellan oljebytena. Därför är det viktigt att använda oljor som är specifikt utvecklade för ång-, gas- och vattenturbiner.

Hur fungerar turbinoljor och cirkulationsoljor

I både gas- och ångturbiner är det viktigt att rotorbladen roterar snabbt och smidigt för att uppnå maximal effekt under hela produktionsperioden. Rörelsen hos rotorbladen genererar överskottsluft, värme eller ånga som leds vidare i systemet och återanvänds för uppvärmning eller avges från systemet. Storleken på rotorbladet avgör energieffekten och vilken typ av olja som ska användas. Ju större rotorblad, desto högre krav ställs på turbinoljan.

Anledningen är att turbinens övriga komponenter måste kunna hantera de stora krafter som rotorbladen genererar. Medan turbinoljor används för turbingetriebe och lager används cirkulationsoljor i systemet för att smörja de övriga komponenterna.