Skip to content

BRUG OLIEANALYSE TIL OPTIMAL FLÅDEADMINISTRATION I LANDBRUGET

ANAC AGRI er olieanalyser specifikt rettet mod landbrugsmaskiner i maskinparker og/eller maskinproducenter. Systemet analyserer den brugte olie fra motorer og maskiner. Resultatet er en samlet olieanalyse, der tager udgangspunkt i specifikke forhold for landbrugsmaskiner, som fx en høj belastning i gear og hydrauliske systemer. Ved systematisk at benytte ANAC olieanalyser i maskinparken er det muligt at sætte eftersalgsprisen højere samtidig med at maskinen har været serviceret optimalt.

ANAC Agri er nemlig især ideel til:

 • Systematisk opfølgning på slitage i motoren og transmissioner, i mejetærskere og traktorer.
 • Maskiner med belastende arbejdsforhold (hvilket karakteriserer netop landbrugsmaskiner). ANAC analyserer for tilstedeværelsen af større slidpartikler.
 • Analyse af kontaminering i olien (herunder vand, sand og støv). 
 • Forebygger utilsigtede driftsstop og giver flere køretimer. 
 • Kontrol af kontaminering idet hydraulikolie kan kontaminere transmissionsolien. Dette kan medføre støjproblemer og mangelfuld smøring og ultimativt føre til havari af bremsesystemet (våd-bremsere).
 • Forebyggende vedligeholdelse, og dermed reduktion af driftsomkostningerne.
 • Reducere brændstofforbruget inddirekte via potentiel brændstof-fortynding 
 • Optimering af maskinens gensalgsværdi idet maskinens tilstandshistorik kan dokumenteres gennem ANAC analyserapporterne.

Hvad måler ANAC Agri-analysen?

Mekanisk slitage på landbrugsmaskiner:

 • Slidkomponenter: Jern, bly, kobber, tin, chrom, aluminium og nikkel (ppmc)

 • Påvisning af større, jernholdige partikler

 • FDM (Ferrous Debris Monitor) til analyse af transmissionsolier, hvor større jernholdige partikler normal ikke kan påvises ved brug af ICP

Kontaminering af olien:

 • Det vil sige indholdet af silicium (ppm), sod*( %), vand(%), kølervæske*,brændstof*%)
              * kun for motoren (motorolie)

 

Smøreoliens karakteristika: 

 • Herunder viskositet (mm2/s) ved 100° C og 40°C, oxidation**, ydeevne***

***) transmissionsolier

 

ANAC: EN SERVICE, DER GØR EN FORSKEL

 • Database med mere end 4 millioner analyseresultater til rådighed
 • ANAC-analysen er baseret på algoritmer, der tillader kompensation for effekten af smøremidlerne, og kan dermed fokusere på motor- og maskindelenes faktisk slidtilstand
 • Brugervenlig webportal med alle rapporter, der viser historik og udvikling.
 • Rapporter kan også læses på smartphones og tablets.
 • Rapporter er tilgængelige via email eller online
 • Efter modtagelse af olieprøven på laboratoriet leveres analyseresultatet inden for 2 - 4 dage
 • ANAC Laboratoriet har mere end 35 års erfaring med olieanalyser og dokumenterede resultater
 • Rapporter er tilgængelige på mere end 19 sprog
 • Historik og udvikling kan ses i analyserapporter eller webportalen
 • Direkte indkodning af nye data og nye maskiner til nye olieprøver
 • Grafisk visning af analyseresultater 
 • Rapporter tilgængelige i både PDF og Excel-format
ANAC Agri logo

 

ANAC Agri: Den fulde rapport

ANAC olieanalyser til Agri-segmentet er landbrugsmaskinernes svar på en blodprøve

 

ANAC Agri: Udvikling over tid

Med olieanalyser til Agri-segmentet kan I forbedre maskiner og oliens ydeevne markant

ANAC Agri: oxidation

ANAC Agri er olieanalyser til landbrugssektoren og maskinforretninger

 

Nysgerrig? Download en AGRI-rapport

 

til enhver branche


 

Vil du vide mere? Så kontakt vores danske eksperter

Kim Frederiksen, TOTAL DanmarkKim Frederiksen
Sales Manager
Industri
+4540154201
  [email protected]
 LinkedIn

Steffen Feddersen
Sales Manager
Auto
+4521833165
  [email protected]

Kristoffer MøllerKristoffer Wernberg
Distriktschef
Auto - Sjælland og Øerne
+4521837790
  [email protected]