Skip to content

BRUG OLIEANALYSE TIL OPTIMAL FLÅDEADMINISTRATION I LANDBRUGET

ANAC AGRI er olieanalyser specifikt rettet mod landbrugsmaskiner i maskinparker og/eller maskinproducenter. Systemet analyserer den brugte olie fra motorer og maskiner. Resultatet er en samlet olieanalyse, der tager udgangspunkt i specifikke forhold for landbrugsmaskiner, som fx en høj belastning i gear og hydrauliske systemer. Ved systematisk at benytte ANAC olieanalyser i maskinparken er det muligt at sætte eftersalgsprisen højere samtidig med at maskinen har været serviceret optimalt.

ANAC Agri er nemlig især ideel til:

 • Systematisk opfølgning på slitage i motoren og transmissioner, i mejetærskere og traktorer.
 • Maskiner med belastende arbejdsforhold (hvilket karakteriserer netop landbrugsmaskiner). ANAC analyserer for tilstedeværelsen af større slidpartikler.
 • Analyse af kontaminering i olien (herunder vand, sand og støv). 
 • Forebygger utilsigtede driftsstop og giver flere køretimer. 
 • Kontrol af kontaminering idet hydraulikolie kan kontaminere transmissionsolien. Dette kan medføre støjproblemer og mangelfuld smøring og ultimativt føre til havari af bremsesystemet (våd-bremsere).
 • Forebyggende vedligeholdelse, og dermed reduktion af driftsomkostningerne.
 • Reducere brændstofforbruget inddirekte via potentiel brændstof-fortynding 
 • Optimering af maskinens gensalgsværdi idet maskinens tilstandshistorik kan dokumenteres gennem ANAC analyserapporterne.

Hvad måler ANAC Agri-analysen?

Mekanisk slitage på landbrugsmaskiner:

 • Slidkomponenter: Jern, bly, kobber, tin, chrom, aluminium og nikkel (ppmc)

 • Påvisning af større, jernholdige partikler

 • FDM (Ferrous Debris Monitor) til analyse af transmissionsolier, hvor større jernholdige partikler normal ikke kan påvises ved brug af ICP

Kontaminering af olien:

 • Det vil sige indholdet af silicium (ppm), sod*( %), vand(%), kølervæske*,brændstof*%)
              * kun for motoren (motorolie)

 

Smøreoliens karakteristika: 

 • Herunder viskositet (mm2/s) ved 100° C og 40°C, oxidation**, ydeevne***

***) transmissionsolier

 

ANAC: EN SERVICE, DER GØR EN FORSKEL

 • Database med mere end 4 millioner analyseresultater til rådighed
 • ANAC-analysen er baseret på algoritmer, der tillader kompensation for effekten af smøremidlerne, og kan dermed fokusere på motor- og maskindelenes faktisk slidtilstand
 • Brugervenlig webportal med alle rapporter, der viser historik og udvikling.
 • Rapporter kan også læses på smartphones og tablets.
 • Rapporter er tilgængelige via email eller online
 • Efter modtagelse af olieprøven på laboratoriet leveres analyseresultatet inden for 2 - 4 dage
 • ANAC Laboratoriet har mere end 35 års erfaring med olieanalyser og dokumenterede resultater
 • Rapporter er tilgængelige på mere end 19 sprog
 • Historik og udvikling kan ses i analyserapporter eller webportalen
 • Direkte indkodning af nye data og nye maskiner til nye olieprøver
 • Grafisk visning af analyseresultater 
 • Rapporter tilgængelige i både PDF og Excel-format
ANAC Agri logo

 

ANAC Agri: Den fulde rapport

ANAC olieanalyser til Agri-segmentet er landbrugsmaskinernes svar på en blodprøve

 

ANAC Agri: Udvikling over tid

Med olieanalyser til Agri-segmentet kan I forbedre maskiner og oliens ydeevne markant

ANAC Agri: oxidation

ANAC Agri er olieanalyser til landbrugssektoren og maskinforretninger

 

Nysgerrig? Download en AGRI-rapport

ANAC Agri rapport

Download og læs et eksempel på en ANAC Agri rapport.

 

til enhver branche


 

Vil du vide mere? Så kontakt vores danske eksperter

Kim Frederiksen, TOTAL DanmarkKim Frederiksen
Sales Manager
Industri
+4540154201
  [email protected]
 LinkedIn

Søren Bjerring, TOTAL DanmarkSøren Bjerring
Distriktschef
Auto & lokal marine - Jylland & Fyn
+4522444084
 [email protected]

Steffen Feddersen
Sales Manager
Auto
+4521833165
  [email protected]

Kristoffer MøllerKristoffer Wernberg
Distriktschef
Auto - Sjælland og Øerne
+4521837790
  [email protected]