Skip to content

ANAC INDUS - olieanalyser til industrien

ANAC Indus er en service til det industrielle segment, og dækker over en række forskellige typer olieanalyser, der tager hensyn til specifikke og forskellige typer maskiner og produktionstyper. Olieanalyserne giver en samlet diagnose, som kan bruges til forebyggende vedligeholdelse og bidrage til reduktion af driftsomkostningerne blandt andet gennem reduktion af utilsigtede driftsstop. En diagnose kan endvidere forbedre planlægningen af vedligeholdelsesarbejdet gennem løbende overvågning på basis af analyseresultaterne.

ANAC Indus bruges til at:

 • Monitorere udviklingen i maskinen og oliens tilstand
 • Analysere driftsforholdene i maskinen 
 • Reducere vedligeholdelsesomkostningerne bl.a. gennem forlængelse af olieskifteintervallerne
 • Planlægge vedligeholdelsesarbejdet og reducere antallet af driftsstop
 • Optimere vedligeholdelsesarbejdet
 • Kontrollere den benyttede olies egnethed i forhold under de givne driftsforhold
 • Identificere kilden til mulig kontaminering i maskinen.
 • Kan også med fordel bruges sammen med andre driftsbaserede vedligeholdelsesmetoder (vibrationsanalyser, termografier etc.

 

 

 

ANAC INDUS - find den ANAC-analyse, der passer til dit segment
ANAC INDUS - find den ANAC-analyse, der passer til dit segment

ANAC Indus Classic    

Standard analyse af olier i industrielle komponenter som fx hydraulik, gear, lejer og kompressorer.

Specialanalyser

ANAC Indus Calo Analyse af varmetransmissionsolier
ANAC Indus Turbine Analyse af turbineolier
ANAC Indus Frigo Analyse af kølekompressorolier
ANAC Indus Trempe Analyse af valse-, hærde- og køleolier
ANAC Indus Gas Analyse af motorolier på stationære gasdrevne motorer

 

Tillægsanalyser til ANAC Indus:

LNF Partic Partikeltælling
 Air Skumdannelser og luftfrigivelse (oxidationsmodstand)
 MPC Uopløselige partikler og lakdannelse
 Optic Mikroskopisk analyse af partikler 
 VI Viskositet v/100 oC og viskositetsindex/temperaturstabilitet)

 

Hvad analyseres

Mekanisk slitage

 • Slitage metaller : jern, bly, kobber, krom, aluminium, nikkel m.v. 

Kontaminering af olien:    

 • Uopløselige partikler samt andre forurenende elementer som fx silicium, magnesium, sodium, lithium, kalium (ppm), vand(%), 

Smøreoliens karakteristik:    

 • Udseende,  viskositet ( mm2/s ) ved 100°C eller 40°C (hydrauliske komponenter og ISO VG olier).

Additiv elementer:    

 • Ca, Zn, P, Mg, Mo, Ba, V, Na, B, K, Ag og sulfateret askeindhold 

Oxidation / Syreindex:    

 • Kontrol af oliens oxidationsniveau. Skaber grundlag for vurdering af forlængelse af oliens levetid og dermed reduktion af antal olieskift/driftsstop/forbrug.

Hvad fortæller analysen

Viskositet:        

 • Viskositeten er en afgørende værdi som kan have indflydelse på kontaminering, oxidation og temperaturstabilitet.

Kontaminering:   

 • Disse urenheder kan komme fra eksterne forureningskilder eller fra slitagemetaller fra komponenterne i maskinen. 

Additiver:      

 • Kontrol af de forskellige kemiske elementer i olien. Additiverne reduceres jo længere tid olien anvendes og jo mere den belastes. For lavt indhold forringer oliens egenskaber. Er indholdet tilstrækkeligt kan olien fortsat anvendes. 

Vandindhold:        

 • Tilstedeværelsen af vand kan have varierende konsekvenser for oliens egenskaber og tilstanden af udstyret bl.a. : 

- Kemisk reaktion (hydrolyse), der negativt påvirker additiverne.
- Dannelse af emulsion (vand og olie blanding)
- Korrosion- og rustdannelser på maskindele.
 

TOTAL ANAC er en olieanalyse og oliediagnose til din virksomhed

1 standard ANAC prøvesæt indeholder: 

 • 1 specialflaske
 • 1 fortrykt kuvert til ANAC Laboratoriet
 • 1 rekvisitionsblanket

En ANAC-kuffert indeholder 5-10 standard prøvesæt (afhængig af analysetypen) samt oliesuger og ekstra slanger.
ANAC-kufferten anbefales ved opstart, hvorefter standard prøvesættet bestilles til opfølgende analyser.
 

Reducer driftsomkostningerne: 5 metoder 

En ANAC olieanalyse kan nedbringe driftsomkostningerne til smøreolier, som er en omkostningstung post i en industriproduktion. 

Men på produktionsniveau kan der hentes yderligere besparelser inden for 5 områder:

- Rationalisér antallet af produkttyper: brug færre olier til flere maskiner og udnyt produkterne optimalt

- Forebyg og undgå kontaminering af olien, både ved lagring og i brug

- Anvend FIFO-principperne til lagring og brug, som forebygger overskridelse af oliens levetid

- Gennemfør en teknisk inspektion og revision af fabrikken sammen med vores smøreolieeksperter

- Analysér regelmæssigt de brugte olier ved at benytte olieanalyser

 

Vil du vide mere om, hvordan I kan forbedre smøreintervaller og optimere oliens ydeevne?

Vores tekniske eksperter gennemgår gerne jeres maskiner, produktion og produktvalg for at sammensætte den optimale smøretekniske løsning, som kan bidrage til forbedret drift og produktivitet og minimere jeres forbrug af smøremidler.

 

 

EN SERVICE, DER GØR EN FORSKEL:

 • Database med mere end 4 millioner analyseresultater til rådighed
 • ANAC-analysen er baseret på algoritmer, der tillader kompensation for effekten af smøremidlerne, og kan dermed fokusere på motor- og maskindelenes faktisk slidtilstand
 • Brugervenlig webportal med alle rapporter, der viser historik og udvikling.
 • Rapporter kan også læses på smartphones og tablets.
 • Rapporter er tilgængelige via email eller online
 • Efter modtagelse af olieprøven på laboratoriet leveres analyseresultatet inden for 2 - 4 dage
 • ANAC Laboratoriet har mere end 35 års erfaring med olieanalyser og dokumenterede resultater
 • Rapporter er tilgængelige på mere end 19 sprog
 • Historik og udvikling kan ses i analyserapporter eller webportalen
 • Direkte indkodning af nye data og nye maskiner til nye olieprøver
 • Grafisk visning af analyseresultater 
 • Rapporter tilgængelige i både PDF og Excel-format

Til enhver branche

 

Vil du vide mere? Kontakt vores ANAC-eksperter

Kim Frederiksen, TOTAL DanmarkKim Frederiksen
Sales Manager
Industri
+4540154201
  [email protected]
 LinkedIn

Steffen Feddersen
Sales Manager
Auto
+4521833165
  [email protected]

Kristoffer MøllerKristoffer Wernberg
Distriktschef
Auto - Sjælland og Øerne
+4521837790
  [email protected]