Skip to content

Optimal flådestyring med unik olieanalyse til transportbranchen

ANAC Transport er TotalEnergies' unikke olieanalysesystem til flådeejere, der har brug for et hurtigt, sikkert og grundigt overblik over oliens tilstand i både motor og gear, transmissioner og bagtøj i lastbiler og busser. 

En ANAC olieanalyse giver forretningsmæssig værdi ved at analysere forhold som:

 • Smøremidlernes ydeevne i de oliesmurte komponenter 
 • Hvordan I kan optimere olieskiftintervallerne
 • Hvordan I bedst forebygger skader på materiel og motorer
 • En beregnet slidkoefficient ud fra analyser af slidpartiklerne jern, bly, kobber, krom, aluminium, nikkel osv.
 • Kilder til kontaminering af olien - herunder silicium (ppm), sod (%), vand (%), kølervæske, brændstof (%)
 • Oliens viskositet (mm2s) ved 100º C - eller 40º C  for hydraulikolier 
 • Det optimale tidspunkt for olieskift (oliens holdbarhed)

Sammen med de generelle analyseresultater er rapporten tilpasset de specifikke behov i transportbranchen.
Den giver værdifuld indsigt i forhold som:

 • Slitagen på motordele, transmissioner og differentialer   
 • Det optimale tidspunkt at foretage service og reparation, hvilket bidrager til at nedbringe driftsomkostninger pr. kørt km/timer i drift.
 • Dokumenterede trendanalyser omkring serviceintervaller, som er med til at øge gensalgsværdien

Video: Olieanalyse fra ANAC Laboratorierne 

Olieanalysen udarbejdes ved hjælp af en videnskabelig og teknisk analyse af den brugte olie fra motorer, gear og andre oliesmurte komponenter.
I analysen viser slidkoefficienten graden af slitage på hvert komponent og sammenholder den med analyseresultater fra identiske motorer.

Slidkoefficienten indgår i den samlede rapport med øvrige analysedata, der tilsammen gør det muligt at reducere omkostningerne pr. kørt km/driftstime. Samtidig med diagnosen kontrolleres oliens tilstand og anvendelse - blandt andet hvorvidt den rigtige motorolie bliver anvendt, og der laves en kontrol af oliens sulfaterede askeindhold, som er med til at sikre oliens "Low SAPS" egenskaber. Det samlede resultat bidrager til forebyggende vedligeholdelse på motorer og alle oliesmurte komponenter - før der opstår skader og eventuelt havari.

Med andre ord er ANAC olieanalyserne en investering der forbedrer den samlede driftsøkonomi.
ANAC Transport er en olieanalyse specielt udviklet til transportsektoren, og er derfor ikke kun en tilstandsrapport. I får også et værktøj, der over tid nedbringer omkostningerne til vedligeholdelse og drift via forslag til forbedringer, baseret på data fra analysen samt resulataterne fra tidligere olieanalyser. 

  Enhver vognmand ved, hvad det koster at have en lastbil holdende ude på motorvejen med skade eller havari. Med olieanalyserne fra ANAC Laboratorierne hjælper vi vores kunder med at forebygge utilsigtede driftsstop, som holder flåden kørende og driftsomkostningerne nede.

  Steffen Feddersen Salgschef for Automotive, TotalEnergies i Danmark

  EN SERVICE, DER GØR EN FORSKEL:

  • Database med mere end 4 millioner analyseresultater til rådighed
  • ANAC-diagnosen er baseret på algoritmer, der tillader kompensation for effekten af smøremidlerne, og kan dermed fokusere på motor- og maskindelenes faktisk slidtilstand
  • Brugervenlig webportal med alle rapporter, der viser historik og udvikling.
  • Rapporter kan også læses på smartphones og tablets.
  • Rapporter er tilgængelige via email eller online
  • Efter modtagelse af olieprøven på laboratoriet leveres analyseresultatet inden for 2 - 4 dage
  • ANAC Laboratoriet har mere end 35 års erfaring med olieanalyser og dokumenterede resultater
  • Rapporter er tilgængelige på mere end 19 sprog
  • Historik og udvikling kan ses i analyserapporter eller webportalen
  • Direkte indkodning af nye data og nye maskiner til nye olieprøver
  • Grafisk visning af analyseresultater 
  • Rapporter tilgængelige i både PDF og Excel-format

   

  Den fulde tilstandsrapport

  ANAC-rapport giver et overblik over den samlede slitage på både motordele og komponenter

  Årsager til problemer

  CAPS-rapporten angiver de mulige årsager til  afvigelser i den samlede oversigtsrapport i ANAC-analysen.

  Udvikling henover tid

  I ANAC-analyserapporten får du et overblik over oliens udvikling henover tid. 

   

  Download eksempel på en analyserapport

  ANAC er en unik oliediagnose og olieanalyse til transportsektorens behov, så du kan reducere uplanlagte driftsstop og havari

   

  Til enhver branche