Skip to content

Produktene våre er utviklet for alle typer bruksområder i alle slags klima, uansett om det er varmt, kaldt eller variert. TotalEnergiess bitumen-produkter er grundig testet og oppfyller strenge miljø- og sikkerhetskrav. Derfor finnes det en TotalEnergies bitumen-løsning for alle markeder: fra motorveier med tung trafikk til sykkelstier, rundkjøringer og tunneler. 

Med TotalEnergies som samarbeidspartner og leverandør av bitumenløsninger garanteres du holdbarhet og kvalitet på alle områder. Dette gjelder for alle bruksområder, fra motorveier, flystriper og racerbaner til farget asfalt. TotalEnergies er et naturlig valg for produkt- og serviceløsninger innenfor bitumen. Våre bitumenprodukter er markedsledende både kvalitetsmessig og holdbarhetsmessig. Hvis du vil vite mer om hvordan TotalEnergies kan hjelpe deg med dine behov i dag og i fremtiden er du hjertelig velkommen til å lese mer på lenken nedenfor eller kontakte våre eksperter, som gjerne hjelper deg. 


 

AQUALT – Emulsion bitumen

AQUALT – Emulsion bitumen

Våre utvalgt emulsjonsprodukter for vei og bygninger

AQUALT® emulsion bitumen-produktene danner grunnlaget for utvikling av effektive emulsjoner.

AQUALT® brukes ved tilvirkning av bitumenemulsjoner for vei og bituminøse bindemidler for mange ulike bruksområder, spesielt betongvedlikehold: Overflatebehandling, impregnering, dekker, kalde bitumenblandinger og gravemulsjoner.

Hvilken mengde AQUALT® som er den optimale for deg, avhenger av bruksområdet og spesifikasjonene. Kontakt oss for en samtale om behovene dine, og for mer informasjon om AQUALT.

Egenskaper:

 • Funksjonelt kvalitetsprodukt for fremstilling av emulsjoner 
 • Oppfyller kravene i EN 12591
 • Sterk vedheft og god emulgering på grunn av lavere saltinnhold
 • Spesifikasjoner for ulike AQUALT®-produkter finner du i produktoversiktene

 

KROMATIS –Klart syntetisk bindemiddel

Kromatis - Bitumen till vägasfalt

For å bidra til å oppfylle de stadig høyere kravene til bymiljøer og for å forbedre sikkerheten (f.eks. adskilte gangfelt) har TotalEnergies utviklet KROMATIS®, en serie fargeløse bindemidler. 

Bruk av KROMATIS® reduserer belysningskostnadene, reduserer det indirekte energiforbruket og gjør at farer kan merkes bedre, samtidig som det generelle estetiske inntrykket blir bedre. 

Med KROMATIS® kan fargevalget for asfaltapplikasjoner utvides, blant annet for:

 • områder med fartsbegrensninger
 • parkeringsplasser
 • bussfiler – sykkelstier – fritidsområder

KROMATIS® brukes for:

 • Varmblandet asfalt
 • Asfaltmatix og smelteasfalt
 • Kaldblandet asfalt og overflatebehandlinger
 • KROMATIS® skal brukes på samme måte som tradisjonell, destillert bitumen. Under tilvirkningen er det viktig at både asfaltfabrikken, lagerlokalene og maskinene er fri for forurensning (svarte avleiringer). 

Kontakt oss for en samtale om behovene dine, eller for mer informasjon om KROMATIS-sortimentet.

 


 

STYRELF Polymermodifisert bitumen

Flag styrelf

 

Det beste valget for veidekke med tung trafikk 

På grunn av den stadig voksende trafikken, og tyngre og tyngre trafikk som krever mer av veinettet, kreves en asfalt som tåler høye påkjenninger og varer i mange år. 

STYRELF® er resultatet av et drøyt 30 års samarbeid mellom TotalEnergies og det franske «Laboratoire Central des Ponts et Chaussées» (Det franske veivesenets sentrale laboratorium). Produktene har blitt utviklet kontinuerlig og oppfyller dagens nye krav fullt ut (prosesser, produkter, bruksområder osv.).  STYRELF® produseres gjennom fornetting av elastomerpolymerene i bitumenet.

 

Egenskapene til STYRELF® gjør det til et ideelt bindemiddel for hardt utsatte overflater (tung trafikk, krevende klima osv.). Det har over tid blitt et viden kjent varemerke, med en global omsetning på mer enn 20 millioner tonn. 

Vanlige bruksområder for STYRELF® er tungt trafikkerte overflater som motorveier. Med sin holdbarhet mot kuldesprekker og deformasjoner passer STYRELF utmerket for broer, flystriper og containerterminaler. Dessuten er STYRELF INTAKT-serien spesialutviklet for flyplasser, for å bedre tåle søl av flydrivstoff og avisingsvæske.

 


 

MODULOTAL – Bitumen for harde veioverflater

Modultotal - Bitumen for väg | TOTAL Nordic

Bitumensortimentet for de underste asfaltlagene med høy stabilitet og stivhet 

MODULOTAL®- bitumen er utviklet for produksjon av HMA-asfalt (High Modulus Asphalt) ved anlegging av bærelag og for forsterkning av veidekke. 

Ved bruk av hardt bitumen får asfaltdekket bedre stivhet og holdbarhet enn med vanlig bitumen, noe som kan brukes for å bygge tynnere konstruksjoner. 

Kontakt oss for å snakke om behovene dine eller for å få mer informasjon om MODULOTAL-sortimentet.

 

Produktfakta

 • Bitumen med lav penetrasjon og høy stivhet for harde veioverflater
 • Oppfyller kravene i EN 13924
 • Du finner spesifikasjoner for MODULOTAL-bindemidler i den respektive produktoversikten
   

 

AZALT - til veier og asfalterte områder

Azalt - Bitumen till väger och asfalterade områden

 

Ekstremt allsidig, finnes i flere ulike varianter

AZALT®-sortimentet passer for produksjon av først og fremst varm og halvvarm asfalt, men også for andre veioverflater som for eksempel smelteasfalt og overflatebehandling.

Vår tilvirkning av AZALT følger europeiske og nasjonale spesifikasjoner. De fleste av våre produkter i Azalt-sortimentet er alltid tilgjengelig fra vårt anlegg for bitumenproduksjon i Brunsbüttel, hvorfra produktene leveres i henhold til dine ønsker.

AZALT er også leveringsklart fra andre av TotalEnergiess utsalgssteder. Bruk gjerne informasjonen i produktoversikten hvis du vil lese mer om produktspesifikasjonene.

Kontakt oss for en samtale om behovene dine og for mer informasjon om AZALT-sortimentet.

 

Produktfakta

 • Universalprodukt for anlegging av asfaltvei
 • Oppfyller kravene i EN 12591
 • Finnes med tilsetninger som forbedrer vedheft og/eller viskositet
 • Du finner spesifikasjoner for AZALT-bindemidler i produktoversikten