Skip to content

La oljen «snakke» for seg og reduser kostnadene

Vil du som fagmann forbedre selskapets produktivitet og konkurransedyktighet? Med TotalEnergiess oljeanalyseverktøy LubAnac får du oljen til å snakke for seg, samtidig som du får tilgang til en unik forebyggende og korrigerende vedlikeholdsservice. Dette forenkler vedlikeholdsplanleggingen, øker levetiden til maskinene dine, og reduserer virksomhetens kostnader. 

LubAnac er en TotalEnergies-tjeneste som gir en komplett serie av analysesystemer for kontroll av olje og kjølevæske for alle kjøretøytyper (motorkjøretøyer og mobile arbeidsmaskiner) og industriformål (maskiner og utstyr). For administrasjon og teknisk overvåkning av transportkjøretøy, byggmaskiner osv. tilbyr LubAnac en komplett serie av dybdeanalyser av oljen i utstyret. 


 

En unik oljeanalysetjeneste 

Gjennom sin tekniske ekspertise tilbyr TotalEnergies et komplett sortiment av smøremiddelanalyser som er tilpasset både kjøretøyer og industri.

Med en enkel oljeprøve lager LubAnacs oljeanalyse en komplett diagnose av alle mekaniske deler (motor, girkasse, hydraulikk) i utstyret ditt uten behov for demontering. TotalEnergiess tekniske kunnskaper om motorer og gjenvinning av olje/kjølevæske kombineres med LubAnac i en sentral database som brukes av det sentrale europeiske oljeanalyselaboratoriet i Ertwelde i Belgia. Dette laboratoriet er i sin tur tilknyttet flere andre laboratorier, som sammen utgjør et globalt oljeanalysenettverk.

I dag er LubAnac oljeanalyse et viktig verktøy for TotalEnergies-kunder over hele verden, og LubAnac har hjulpet mange bedrifter med kostnadsreduksjoner.


 

Hvorfor bruke LubAnac?

Vil du vite mer om LubAnac? Kontakt en av våre spesialister nedenfor for mer informasjon

  • Færre produksjonsavbrudd

  • Tilgang til den mest avanserte oljeanalyseteknikken

  • Lavere vedlikeholdskostnader

  • Enklere vedlikeholdsplanlegging

  • Bedre driftsikkerhet og optimal utstyrsutnyttelse

  • Lengre levetid for maskinene dine

  • Lengre vedlikeholdsintervaller

Vil du vite mer om LubAnac? Kontakt en av våre spesialister nedenfor for mer informasjon.