Skip to content

PRODUKTER UTVIKLET MED DEN NYESTE TEKNIKKEN  

Vår ekspertkompetanse og arbeidet vårt etter den høyeste standarden har gjort TotalEnergies​til en av Europas fremste leverandører av hydrokarbonløsninger. Hos oss er åpenhet og tilgjengelighet høyeste prioritet for å kunne oppfylle kundenes krav og behov.

Våre topp moderne produksjonsanlegg, som Oudalle i Normandie og TotalEnergies Lindsey Oil Refinery i Storbritannia produserer et bredt sortiment av mer enn 120 spesialvæsker, inkludert aromatiske (xylen og toluen), avaromatiserte væsker og perfluorvæsker som selges i flere bransjer over hele verden.

Specialvatskor från TOTAL - vi däkker din behov

 


PRODUKTER MED EKSEPSJONELL​ KVALITET OG RENHET

Med en innovasjonsvirksomhet som ligger i forkant har vi utviklet en unik kompetanse på avanserte tekniske produkter som er effektive på mange ulike bruksområder: byggebransjen og kjøretøyindustrien, produksjon av dekk, farge, silikon og kosmetikk, vannhåndtering og beskyttelse av avlinger samt borevæsker og mange andre bruksområder.

Disse avanserte og fleksible blandingene produseres i tråd med våre strenge miljøstandarder.

Sikkerheten, akkurat som våre kvalitets- og miljøstandarder, er alltid høyt prioritert, og du kan være trygg på at vi i TotalEnergies​ Nordic er veldig bevisste vårt sosiale og miljømessige ansvar.