Skip to content

Generelle bruksvilkår (GTCU)

Velkommen til nettstedet https://nordic.totalenergies.com/ (heretter kalt “nettstedet”). Ved å bruke nettstedet erkjenner du at du har lest, forstått og godtatt, uten begrensning eller forbehold, dette dokumentet (heretter kalt “generelle bruksvilkår” eller “GTUC”). Du samtykker også til å lese Retningslinjer for personopplysninger og informasjonskapsler som er tilgjengelig på nettstedet. Vær oppmerksom på at hvis du besøker andre TotalEnergies Company-nettsteder, så gjelder andre generelle brukervilkår og retningslinjer, eller andre dokumenter, for beskyttelse av personopplysninger for disse nettstedene. Den anbefales at du leser deres juridiske varsler grundig.

Selskapene innen TotalEnergies Company har sin egen juridiske eksistens og uavhengige juridiske status. Selskapet som utgir nettstedet (heretter kalt “nettstedets utgiver”) tilhører TotalEnergies Company. "TotalEnergies", "TotalEnergies Company" og "Company" refererer generelt til TotalEnergies SE og/eller dets datterselskaper og tilknyttede selskaper. Et datterselskap er et selskap der TotalEnergies SE direkte eller indirekte har flertallet av stemmerettighetene. På samme måte brukes ordene "vi", "oss" og "vår" for å referere til nettstedets utgiver eller et selskap i TotalEnergies Company generelt eller til de som jobber for dem. Disse uttrykkene brukes også når det ikke er nødvendig å identifisere det spesielle selskapet eller selskapene. Det kan ikke utledes av disse uttrykkene at TotalEnergies SE eller noen av dets datterselskaper eller tilknyttede selskaper er involvert i driften og ledelsen til andre selskaper i TotalEnergies Company.
 

1. Identitet

Nettstedets utgiver
TotalEnergies Marketing Denmark A/S, et selskap som eksisterer og er organisert under dansk lov, med organisasjonsnummer CVR 63855618, og med registrert adresse på Amerika Plads 29, 2100 Copenhagen Ø, Denmark.
Selskapstype: Selskap under dansk lov
MVA-nr: 63855618
E-post: [email protected]  
Telefonnummer: (+45) 45 81 37 01, 

Nettstedets vertselskap
Acquia Cloud Site Factory i Frankfurt, Tyskland
Hovedkontor med adresse 53 State Street, Boston, MA 02109, USA
Dun and Bradstreet (D&B): 015922699
Telefonnummer: +1 617-588-9600

 
2. Bruk og brukers forpliktelser 

Alle som bruker nettstedet (“bruker”) er forpliktet å overholde GTCU og gjeldende lover, spesielt: 
•    å ha nødvendige ferdigheter og midler til å få tilgang til og bruke nettstedet, 
•    Å bekrefte at den brukte datamaskinens konfigurasjon ikke inneholder virus og fungerer som den skal.
 

3. Opphavsrett

Prinsipp
All informasjon eller dokumenter (tekster, animerte eller statiske bilder, lyder, fotografier, kunnskap, siterte produkter) som vises på nettstedet, samt alle elementer som er opprettet for nettstedet og dets generelle struktur, er enten eiendommen til nettstedets utgiver eller TotalEnergies Company, eller er underlagt sine egne bruks-, reproduksjons- og representasjonsrettigheter. Slik informasjon, dokumenter og elementer er underlagt lover som beskytter opphavsretten i den grad de er gjort tilgjengelig for offentligheten på nettstedet. Ingen lisens eller annen rett til å se nettstedet har blitt gitt til noen person når det gjelder opphavsrettigheter. Reproduksjon av nettstedets dokumenter er kun autorisert som informasjon for personlig eller privat bruk. All reproduksjon og all bruk av kopier som lages for andre formål er strengt forbudt og under lagt tidligere og uttrykkelig autorisasjon fra nettstedets utgiver. I alle tilfeller må autorisert reproduksjon av informasjon som vises på nettstedet sitere riktig kilde og eierskap.

Kjennetegn 
Hvis ikke annet er oppgitt er selskapsnavn, logoer, produkter og varemerker som er oppgitt på nettstedet eiendommen til nettstedets utgiver eller TotalEnergies Company, eller er underlagt rettigheter for bruk, reproduksjon eller representasjon som er gitt. Disse skal ikke brukes uten skriftlig forhåndssamtykke fra nettstedets utgiver. 

Databaser
Eventuelle databaser som gjøres tilgjengelig for deg er eiendommen til nettstedets utgiver, som har status som databaseprodusent. Det er forbudt å ekstrahere eller gjenbruke noen kvalitativ eller kvantitativ betydelig del av databasene, inkludert for private formål.

Bilder – Videokreditter 
Bilde- / videokreditter er tilgjengelige når man tar markøren over bilder/videoer.

4. Hyperkoblinger 

Aktivering av lenker 
Nettstedets utgiver fraskriver seg formelt alt ansvar for innholdet på nettsteder som det gir lenker til. Se de generelle bruksvilkårene og retningslinjene for personopplysninger og informasjonskapsler, eller andre dokumenter for beskyttelse av personopplysninger for disse nettstedene, for å forstå deres praksis. Beslutningen om å aktivere lenkene tas kun av brukerne. Nettstedets utgiver kan når som helst modifisere eller slette nettstedets GTCU.

Autorisasjon av lenker
Hvis du ønsker å opprette en hypertekstlenke til nettstedet, må du innhente skriftlig forhåndssamtykke fra nettstedets utgiver ved å bruke kontaktopplysningene som du finner på slutten av GTCU.
 

5. Formelt varsel 

Ansvar
Informasjon og anbefalinger som er tilgjengelige på nettstedet (heretter kalt “informasjon”) er gitt i god tro. De er ment å være korrekte på det tidspunktet de publiseres på nettstedet. Nettstedets utgiver verken representerer eller garanterer at informasjonen er fullstendig og nøyaktig, Du påtar det alle risikoer med tilliten du har til dem. Informasjonen gis til deg på den betingelsen at du eller annen person som mottar dem kan fastslå dens interesse for et spesifikt formål før du bruker den. Ikke under noen omstendighet er nettstedets utgiver ansvarlig for skader som skriver seg fra at man har stolt på eller bruk informasjonen. Informasjonen skal ikke anses som anbefalinger for bruk av informasjon, produkter, prosedyrer, utstyr eller formuleringer som er i strid med eventuelle opphavsrettigheter. Nettstedets utgiver fraskriver seg alt ansvar, uttrykt og implisert, hvis bruker av informasjonen er i strid med opphavsrettigheter. 
Nettstedets utgiver, og alle TotalEnergies-selskap avviser kategorisk alle tolkninger som kan assimilere innholdet på nettsidene med tilbud om kjøp eller insentiver til å erverve aksjer eller andre omsettelige verdipapirer, børsnoterte eller ikke, fra nettstedets utgiver eller andre TotalEnergies-selskaper. Ingen garanti, verken uttrykt eller implisert, gis når det gjelder den kommersielle naturen til den gitte informasjon, heller ikke når det gjelder egnethet for et spesielt formål, eller til produktene det refereres til i slik informasjon. Nettstedets utgiver påtar seg ikke under noen omstendigheter å oppdatere eller korrigere informasjonen som publiseres på Internett eller på sine nettservere. Nettstedets utgiver forbeholder seg retten til å modifisere eller korrigere innholdet på nettstedet når som helst uten forhåndsvarsel.
Nettstedets utgiver garanterer ikke at nettstedet ikke vil drives uten avbrudd eller at serverne som gir tilgang til det eller tredjepartsnettsteder som hyperlenkene henviser til, ikke vil inneholde virus (listen er ikke uttømmende).

Fremtidserklæringer 
Dokumentene som presenteres på nettstedet kan inneholde fremtidserklæringer om selskapet (inkludert mål og trender) og fremtidserklæringer i henhold til Private Securities Litigation Reform Act av 1995, inkludert uttalelser angående TotalEnergies finansielle stilling, driftsresultater, virksomhet og strategi.
Fremtidserklæringene i disse dokumentene er basert på økonomiske data og antakelser innen er økonomisk, kompetitivt og lovmessig miljø. De kan vise seg å være unøyaktige i fremtiden og avhenger av risikofaktorer som kan føre at faktiske resultater varierer betydelig fra de som er tenkt, som f.eks., men ikke begrenset til, endringer i valutakurser, prisen på drivstoffprodukter, muligheten til å oppnå kostnadsreduksjoner eller effektivitetsforbedringer uten avbrudd i drift, miljøhensyn og generelle og økonomiske forhold. På samme måte er noe økonomisk informasjon basert på estimater, spesielt når man vurderer erstatningsbeløp for midler og beløp for eventuelle verditap.
Verken TotalEnergies eller noen av dets datterselskaper påtar seg noen forpliktelse til å oppdatere eller revidere, spesielt som et resultat av ny informasjon og/eller fremtidige hendelser, alle er noen av erklæringene, fremtidserklæringer, trener eller mål i disse dokumentene. Ytterligere informasjon om faktorer, risikoer og usikkerheter som kan påvirke selskapets økonomiske resultater eller drift er også tilgjengelig i de mest oppdaterte versjonene av Document de référence / Document d'enregistrement universel innlevert i Frankrike til Autorité des marchés financiers og årsrapporten på skjema 20-F innlevert til United States Securities and Exchange Commission ("SEC").
 

6. Oppdateringer av nettstedets GTCU og gjeldende lov 

Nettstedets utgiver kan når som helst oppdatere nettstedets GTCU. Brukere inviteres til å jevnlig lese den siste gjeldende GTCU som er tilgjengelig på nettstedet.
Hvis en eller flere bestemmelser i GTCU skulle vise seg å ikke være gyldige eller forbudt ved offentlig lovgivning, vil ikke dette påvirke de andre bestemmelsene i GTCU og disse vil forbli gyldige for brukere i den grad det er tillatt av slik lov.  
GTCU er underlagt dansk lov og kommer inn under lovgivningen av kompetente danske domstoler.
 

7. Kontakt

For spørsmål angående nettstedets GTCU kan du kontakte oss på følgende e-postadresse eller på følgende postadresse:
TotalEnergies Marketing Denmark A/S
Amerika Plads 29
2100 Copenhagen
Danmark
E-post: [email protected]