Skip to content

Energiproduktion

Vindkraftsektorn har en unik och mycket krävande uppsättning av utmaningar. Extrema driftsförhållanden, svårtillgängliga platser, behov av kontinuerlig tillgänglighet samt krav på effektivitet. Att minska kostnaden för energi har varit en drivande faktor inom vindindustrin de senaste åren. Vårt engagemang för bättre och mer prisvärd energi har skapat ett innovativt tillvägagångssätt för de företag inom vindkraftssektorn som är angelägna om att minska sina driftskostnader.

Från olje- och gasproduktion till vindkraftverk och transformatorer. TotalEnergies erbjuder smarta lösningar och ett komplett sortiment av smörjmedel för aktörer inom energibranschen. I branscher där pålitlighet och effektivitet är avgörande faktorer kan våra produkter minska underhållskostnaderna, samtidigt som produktiviteten ökar. Vår specialiserade distributionskedja garanterar snabba leveranser av både trummor och bulk.

Baserat på vår djupa kunskap om kraven i energibranschen har vi utvecklat oljor och fetter som passar optimalt för generatorer och annan utrustning inom energibranschen. TotalEnergies tekniker arbetar ständigt med utveckling av bränsleeffektiva produkter som garanterar optimal prestanda och skyddar din maskin. Vår lokala expertis är alltid tillgänglig för rådgivning kring produkter, produktbyte och leveranser.