Skip to content

stjerne.pngSTARK LOKAL NÄRVARO OCH SUPPORT

stjerne.pngGODKÄNNANDEN OCH SAMARBETEN MED LEDANDE TILLVERKARE

stjerne.pngBRETT PRODUKTSORTIMENT OCH SNABB LEVERANS

Gruvindustrin

TotalEnergies erbjuder ett komplett sortiment av smörjmedel som tillgodoser kraven för utrustning hos alla större tillverkare. Med vår erfarenhet, kompetens och innovativa teknik kan vi hjälpa företag inom gruvindustrin att bli mer kostnadseffektiva. Inom borrning är vi engagerade i arbetstagarnas säkerhet och miljöskydd, något som återspeglas i våra utmärkta EDC-produkter.

Efter årtionden av tillförlitlighet och mervärde för kunderna har TOTAL Mining Solutions blivit en ansedd partner för många inom gruvindustrin. Idag levererar TotalEnergies bränsle, smörjmedel och tillhörande tjänster till över 200 gruvor i över 40 länder världen över. TOTAL Mining Solutions erbjuder sina kunder inom gruvindustrin ett utbud av produkter framtagna för att optimera kolvätehantering och reducera kostnaderna. TotalEnergies arbetar alltid nära sina kunder för att säkerställa att verksamheten konsekvent levererar ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar.

Kostnaden är kritisk inom gruvindustrin och för att hjälpa samarbetspartners att förbättra marginalerna för varje projekt, har vi utvecklat smörjmedel som garanterar optimalt skydd för maskiner och som kräver färre förändringar. Lägre smörjförbrukning och färre produktionsstopp är bara början - vi erbjuder även en totalkostnad för ägandeservice (TCO, Total Cost of Ownership) för att optimera smörjmedelsanvändningen på alla gruvprojekt. Vi arbetar med team över hela din verksamhet och introducerar mer bränsleeffektiva alternativ, förbättrar smörjmedelshanteringsprocedurer och analyserar lagrings- och infrastrukturlogistik för att förbättra processer och procedurer.

TOTAL leverer smörjmedel till gruvindustrien