Skip to content

Folia - biopolymerbaserade vätskor till metallbearbetning

 - TotalEnergies sätter ny standard med unik och revolutionerande produktteknologi till metallbearbetning

FOLIA är en 100% biopolymerbaserad metallbearbetningsvätska som är utvecklad med en patenterad teknologi. Denna metallbearbetningsvätska är vattenbaserad och helt fri från olja och emulgatorer - och innehåller således inga konventionella smörjmedel. FOLIA är den första metallbearbetningsvätskan som är utvecklad med denna biobaserade teknologi, och vätskan uppvisar unika smörj- och kylegenskaper. Fördelarna med FOLIA produkterna, i jämförelse med konventionella metallbearbetningsprodukter, är flera. Detta gör FOLIA till en optimal produktlösning - och ett självklart produktval för operatörer verksamma inom metallbearbetning. 

Enastående egenskaper och bättre resultat än konventionella metallbearbetningsvätskor

Vid metallbearbetning är verktygen utsatta för stor belastning och risken för slitage är hög. Tester som genomförts med FOLIA visar att FOLIA har enastående kyl- och smörjegenskaper samt att verktygsslitage minskar med upp till 30%. Detta gör det möjligt att uppnå ökade bearbetningshastigheter och därmed ökad produktion. FOLIA späds ut med vatten eller används koncentrerat, beroende på arbetsprocessen och material. Produkten kan användas till många olika typer av bearbetningsprocesser och metaller, detta inkluderar både järn samt icke järnhaltiga metaller.

Ökad säkerhet och förbättrad arbetsmiljö

Med den unika biopolymer-teknologin fås flera hälso-, säkerhets- och miljöfördelar. Detta innebär bl.a. bättre skydd för operatörer, renare arbetsplats samt reducerad miljöpåverkan.

Användning av FOLIA kännetecknas bland annat med:

 • Helt luktfri och avger inga ångor 
 • Helt fri från varningssymboler
 • Fri från bor och formaldehyd
 • Ingen hudirritation

Till vilka arbeten kan FOLIA användas till?

TotalEnergies introducerar FOLIA B 7000, som kan användas till ett flertal olika bearbetningsmetoder vilket gör den till den mest allsidiga metallbearbetningsvätskan i produktserien.

Dessa inkluderar bland annat:

 • Borrning
 • Böjning/formning
 • Svarvning
 • Fräsning
 • Tappning
 • Stämpling
 • Broaching
 • Sågning/Skärning
 • Slipning
 • Stansning

 


 

 

FOLIA by TotalEnergies er en bionedbrydelig, gennemsigtig skærevæske til metalbearbejdning i alle brancher.

Fördelarna vid användning av FOLIA

 • Upp till 30% mindre slitage på verktyg.
 • Längre bytesintervaller
 • Kompatibel med mjukt samt hårt vatten
 • Stora besparingar av verktygskostnader genom längre livslängd. FOLIA har längre levnadstid och ökad stabilitet i jämförelse med traditionella vattenutspädda, oljebaserade skär-/kylvätskor.
 • Behov för byte av vätskan minskar eftersom man normalt kan fylla på efteråt med vatten och/eller FOLIA för att bibehålla den rätta koncentrationen.
 • Tål betydligt ökad belastning och högre hastigheter som resultat av kraftig reduktion av värmeutvecklingen - dvs. bättre kylning.
 • Utmärkta högtrycksegenskaper
 • Snabbare avfettning - Ibland elimineras avfettning / rengöring av materialet.
 • Genomskinlig vätska - förbättrad synlighet under bearbetningsprocessen.
 • Reducerar oxidation och korrosion - gör bearbetningsprocessen mer omkostnadseffektiv.
 • Ingen risk för skumning - vilket betyder färre produktionsstopp.
 • Renare maskiner och arbetsmiljö.
 • Ingen risk för hudirritation

 

3 unika nyckelegenskaper

Ladda ner FOLIA 7000 B produktdatablad