Skip to content

affarsomraden_industri_pappermassa_text1.jpgPapper & massa

TotalEnergies är världsledande inom industriella smörjmedel. Vi arbetar nära ledande tillverkare inom pappersindustrin för att kontinuerligt utveckla och förbättra våra produkter.

De begränsningar och krav pappersindustrin står för är unika. Höga temperaturer, konstant fuktighet och en frätande atmosfär är alla besvärande faktorer som påverkar maskinerna. Samtidigt måste pappersproducenter förhålla sig till allt strängare krav gällande miljöpåverkan. Därför strävar TotalEnergies alltid efter att utveckla miljövänliga produkter som stödjer maximal maskinprestanda.


Meeting your needs

The paper sector faces unique constraints and demands. High temperatures, constant humidity and corrosive atmospheres all impact your machinery. At the same time, paper manufacturers must continuously address the environmental impact of their businesses at every stage.

TotalEnergies Lubriciants is committed to supporting maximum machine performance whilst promoting environmental responsibility. For this, our key assets are:

  • Comprehensive range of products, covering all customers needs in terms of products, from wood yard to paper machine.
  • Cutting edge lubricants in terms of performances, meeting the most stringent OEM requirements.
  • Tailor made offer thanks to our strong field implementation through our network of affiliates.
  • Reliable delivery times.
  • TCO approach for optimization of maintenance costs.
  • Large service offer to support maintenance and production teams
  • Worldwide experience in paper industry.