Skip to content

stjerne.pngSTARK LOKAL NÄRVARO OCH SUPPORT

stjerne.pngGODKÄNNANDEN OCH SAMARBETEN MED LEDANDE TILLVERKARE

stjerne.pngBRETT PRODUKTSORTIMENT OCH SNABB LEVERANS

TotalEnergies har smörjmedel till stålindustrin

Verksamma inom stålindustrin står inför tuffa utmaningar och hård konkurrens. Operationseffektivitet är högst prioriterat och hela produktionskedjan beror på maskinernas tillförlitlighet och produktionshastighet. Därför har TotalEnergies, med mer än 40 års erfarenhet inom stålindustrin, utvecklat ett komplett sortiment av smörjmedel som möter industrins krav och behov.

Med en global närvaro, världsomspännande leverantörskedja och med en möjlighet att erbjuda lokal support på plats är TotalEnergies en rekommenderad samarbetspartner för många aktörer verksamma inom den globala stålindustrin.

TotalEnergies oljor och fetter för underhåll och produktion i stålverk står för en oöverträffad kvalitet och hållbarhet. För kunden betyder detta en ökad genomsnittstid mellan driftstopp. Produktivitetsnivån ökar och underhållskostnaderna minskar tack vare reducerad fettförbrukning och färre lagerfel.

TotalEnergies hjälper dig att optimera dina maskiners prestation vilket ökar både din verksamhets pålitlighet och konkurrenskraft:

  • Spara kostnader genom optimering av smörjningsförhållanden och användande av högkvalitativt smörjmedel som TOTAL CERAN.
  • Öka produktiviteten genom att erbjuda dina maskiner ett optimalt skydd.
  • Förbättra rationaliseringen av de smörjmedel som används av er verksamhet tack vare vårt omfattande sortiment.
  • Minimera riskerna för dina operatörer genom att endast använda säkra och miljövänliga produkter från TotalEnergies.

 

TOTAL HAR SMÖRJMEDEL TILL STÅLINDUSTRIN