Skip to content

06/01/2023 News

TotalEnergies resa mot förnybar energi

TotalEnergies mål är att bli en avgörande aktör i energiomställningen och att uppnå koldioxidneutralitet 2050, tillsammans med samhället. Därför kommer vi att förändra vår produktion och försäljning samtidigt som vi fortsätter att möta energibehoven hos en växande befolkning.

Detta innebär först och främst att vi ska minska andelen av petroleumprodukter och öka naturgas som ett övergångsbränsle. Vi satsar dessutom på förnybar el.

För att uppnå nettonollutsläpp tillsammans med samhället har TotalEnergies satt upp korta (2025), medellånga (2030) och långsiktiga (2050) mål för utsläppsminskningarna.

Framsteg hittills
Sedan 2015 har utsläppen från aktiva anläggningar har minskat med cirka 20 %. Att minska utsläppen vid anläggningarna innebär också att vi utvecklar industriella processer för avskiljning, transport och lagring av koldioxid (CCS). 
TotalEnergies har undertecknat ett kommersiellt avtal för att transportera och lagra CO2 som fångas upp från Yara Sluiskil, en ammoniak- och konstgödselfabrik i Nederländerna. Från och med 2025 kommer 800 000 ton CO2 per år att fångas upp, komprimeras och kondenseras i Nederländerna och sedan transporteras till norrskensplatsen för att permanent lagras i geologiska lager cirka 2 600 meter under havsbotten utanför Øygardens kust i Norge. Detta avtal är det första i sitt slag i hela världen, och är en viktig milstolpe när det handlar om att göra den tunga industrin i Europa koldioxidfri. Avtalet banar dessutom väg för att hantera internationell CO2-transport och lagring som en tjänst. Läs mer här om Northern Lights-projektet här:  Norway.

Kompensera resterande utsläpp
Förutom att vidta åtgärder för att förebygga och minska utsläppen av växthusgaser, är det nödvändigt att kompensera för resterande koldioxidutsläpp för att TotalEnergies ska uppnå nettonollutsläpp tillsammans med samhället.
Av den anledningen satsar vi på naturliga kolsänkor, som skog, regenerativt jordbruk och våtmarker. Vi investerar för att bevara och utveckla ekosystem som binder kol naturligt. Vårt mål: nå en årlig lagringskapacitet på 5 till 10 miljoner ton CO2 år 2030.

Gas
För TotalEnergies är naturgas en nyckelenergi för omställningen till förnybara energikällor. Som det fossila bränslet med de lägsta koldioxidutsläppen kommer gas hjälpa kolberoende länder att minska sitt koldioxidavtryck.
TotalEnergies strategi:
• Öka andelen gas till 50 % av vår försäljningsfördelning 2030
• Befästa TotalEnergies position bland de tre främsta bolagen inom LNG (gas i flytande form)
• Integrera hela gasens värdekedja, från produktion och handel, inklusive gaseldade kraftverk och distribution
• Minska utsläppen från denna värdekedja och eliminera metanutsläpp
• Arbeta med lokala partners för att främja övergången från kol till naturgas
Under de senaste åren har vi förvärvat kombinerade gasturbinanläggningar i Frankrike, Spanien och Belgien för att öka vår kraftproduktionskapacitet. Vi har nu åtta fabriker i Europa med en kapacitet på 3,5 GW och ett mål på 5 GW till 2025. 

Förnybar elektricitet
Vi fortsätter vår expansion på marknaden för förnybar energi med ambitionen att rankas bland de fem främsta globala aktörerna år 2030. Vi är aktiva över hela värdekedjan för el, från produktion till försäljning, såväl som inom strategisk lagring för att stödja utvecklingen av förnybar energi, som är intermittent av naturen. År 2021 undertecknades bl.a. avtal för att utveckla storskaliga solenergiprojekt i Indien och USA.

Biomassa
Biomassa från vegetabiliska oljor, använda matoljor och animaliskt fett är en lovande förnybar energikälla. TotalEnergies har varit ledande inom biobränsleforskning, produktion och distribution i mer än 20 år. Med mer än 750 bensinstationer som erbjuder E85 superetanol, har vi Frankrikes största nätverk för detta biobaserade bränsle. Under sin livscykel släpper biobränslen ut över 50 % mindre CO2 än deras fossila motsvarigheter (i enlighet med europeiska standarder). 
Vi siktar på att öka vår försäljning av biomassa med mer än 10 % per år till 2030. För detta ändamål har vi omvandlat vårt raffinaderi i La Mède i Frankrike till ett bioraffinaderi. Vi har även lanserat produktion av hållbart flygbränsle (SAF) för franska flygplatser i La Mède under 2022. Hållbart flygbränsle (SAF) är en blandning av konventionellt flygbränsle (Jet-A1) och biojet-bränsle som är framställt av avfall och restprodukter från framför allt den cirkulära ekonomin (animaliskt fett, använd matolja, etc.). Biojetbränsle har liknande egenskaper som Jet-A1 och producerar upp till 80 % färre CO2-utsläpp under sin livscykel jämfört med den fossila motsvarigheten.

Utveckling av en cirkulär ekonomi för plast
Som polymerproducent har TotalEnergies som mål att bidra till utvecklingen av en cirkulär ekonomi för plast och att producera 30 % återvunna och förnybara polymerer till 2030. Vi kommer att nå dit genom att fortsätta vår utveckling inom polymjölksyra (PLA), en bioplast tillverkad av stärkelse eller socker. Denna 100 % biobaserade, återvinningsbara och komposterbara produkt är tillverkad av vårt TotalEnergies Corbion PLA joint venture i vår fabrik i Thailand.

Satsning på elbilar och elektrisk mobilitet 
2021 stod elbilar för 9 % av den totala fordonsförsäljningen och efterhand som elbilar kan köra längre och längre sträckor blir elbilar attraktiva för allt fler bilköpare. TotalEnergies satsar både på en infrastruktur för laddare samt på batterier till elbilar: 

Utbyggnad av ladd-infrastruktur
• 150 000 laddningsstationer över hela världen fram till 2025
• 300 bensinstationer på motorvägar och större vägar och 600 stadsbensinstationer med högeffektladdare (HPC) till 2030 i Europa

Tillverkning av prisvärda, högpresterande bilbatterier
• Automotive Cells Company (ACC), en joint venture grundat av TotalEnergies och Stellantis 2020, kommer att växa fram som en global aktör inom utveckling och tillverkning av bilbatterier med början 2023. Batterierna som produceras av ACC kommer att driva nästan en miljon elbilar per år, eller 10 % av den europeiska marknaden. Mercedes-Benz gick med i ACC i september 2021. Detta är en stor investering för att bidra till utvecklingen av elfordon i Europa.

Klicka här för att läsa mer om TotalEnergies övergång till förnybara energikällor.