Skip to content

stjerne.pngSTARK LOKAL NÄRVARO OCH SUPPORT

stjerne.pngGODKÄNNANDEN OCH SAMARBETEN MED LEDANDE TILLVERKARE

stjerne.pngBRETT PRODUKTSORTIMENT OCH SNABB LEVERANS

En bra hydraulolja? 

Samtliga av TotalEnergies hydrauloljor till fordon erbjuder en utmärkt prestanda vid stora påfrestningar och inom högteknologiska användningsområden.

En hydrauloljas uppgift är att överföra kraft från energikällan i ett fordon eller i en maskin med så låg energiförlust som möjligt. Den processen kan optimeras om man vet vilken hydraulolja som är bäst lämpad för den specifika uppgiften. Hydrauloljor finns i många olika varianter som är utvecklade för att klara olika typer av driftsförhållanden och den kemiska sammansättningen i hydrauloljan kan därför skilja sig mycket åt beroende på vilket användningsområde hydrauloljan är utvecklad för. För att vara säker på att du får ut maximalt av din maskin eller ditt fordon bör du därför använda dig av rätt hydraulolja.

I TotalEnergies sortiment av hydrauloljor hittar du flera olika alternativ för alla ändamål. Skillnaden mellan de olika hydrauloljorna har att göra med deras kemiska sammansättning vilken är beroende på det användningsområde hydrauloljan är utvecklad till. Likväl ska en bra hydraulolja, oavsett användningsområde, ha goda smörj- och friktionsegenskaper samtidigt som den erbjuder utrustningen ett förstärkt skydd mot korrosion. Vidare bör hydrauloljan ha en god termisk stabilitet och oxidationsbeständighet för att kunna erbjuda optimalt skydd till hydrauliksystemet.


Varför välja hydrauloljor från TotalEnergies?

Samtliga av TotalEnergies hydrauloljor till fordon erbjuder en utmärkt prestanda vid stora påfrestningar och inom högteknologiska användningsområden. Tester på TotalEnergies hydrauloljor visar att de utmärker sig genom anmärkningsvärt god hydrolytisk stabilitet och filtrerbarhet. TotalEnergies hydrauloljor till fordon är också utvecklade för att klara extrema temperaturvariationer. Ett högre viskositetsindex i hydrauloljorna som är framtagna för utomhusbruk gör att viskositeten inte förändrar sig om temperaturen varierar. En hydraulolja med lägre viskositetsindex skulle vid användning utomhus bli för tjock om temperaturen sjunker. Det skulle leda till en kraftig försämring av oljans beskyddande egenskaper vilket riskerar skador på hydraulsystemet. För att undvika onödiga och ibland kostsamma risker bör man därför alltid vara noggrann med att fastställa användningsområdet för hydrauloljan.

Stränga internationella miljökrav är extremt viktiga att ta hänsyn till i utvecklingen av hydrauloljor då produkten oavsiktligen kan läcka ut i miljön. Därför bör fordon eller maskiner som utför arbete i känsliga miljöer använda sig av biologiskt nedbrytbara hydrauloljor som ger minimerad vattentoxicitet. TotalEnergies biologiskt nedbrytbara hydrauloljor, Biohydran och Hydransafe, uppfyller kriterierna för internationella miljökrav samtidigt som de ökar livslängden hos systemets hydraulkomponenter.

Du kan läsa mer om våra hydrauloljor för olika ändamål samt ladda ned produktdatablad och säkerhetsdatablad i vår produktkatalog.