Skip to content

stjerne.pngSTARK LOKAL NÄRVARO OCH SUPPORT

stjerne.pngGODKÄNNANDEN OCH SAMARBETEN MED LEDANDE TILLVERKARE

BRETT PRODUKTSORTIMENT OCH SNABB LEVERANS

 

Hur väljer man rätt motorolja?

Motorolja används till smörjning av motorns inre delar. En bra motorolja reducerar friktion, reglerar värme, kyler ner samtidigt som den skyddar motorns många och värdefulla delar.

Vid användning av fel motorolja ökar risken för slitage och skador i motorn vilket i värsta fall kan bli kostsamt att reparera. Därför är det viktigt att man tar reda på vilken som är den bästa motoroljan för den bil man har. Detta är ingen enkel uppgift då dagens utbud av motoroljor är mycket större och mer svårnavigerat än tidigare. Dels har både amerikanska API och europeiska ACEA infört flera nya och olika kvalitetsklasser. Dessa har dessutom kompletterats av flertalet kvalitetskrav från de största biltillverkarna som t.ex. Ford, Mercedes och Volkswagen. Nya viskositetsklasser bidrar också starkt till begreppsförvirringen.

Är man inte säker på vilken motorolja som passar till sin bil, är det alltid en god idé att följa biltillverkarens rekommendationer eller att rådfråga på en auktoriserad verkstad.

 

Välj den rätta motorolja med TOTAL


Varför välja motoroljor från TotalEnergies

Forskning, innovation och utveckling är tre hörnstenar i TotalEnergies verksamhet. I våra tre Research & Development Center runt om i världen har våra tekniker tillgång till toppmodern teknik och utrustning. Denna används för att utveckla framtidens produkter. Utvecklingen av framtidens motoroljor handlar om att framställa högkvalitativa smörjmedel som erbjuder ett optimalt skydd till motorn samtidigt som bränsleförbrukningen minskar och klimatpåverkan reduceras.

I hela vårt produktsortiment av smörjmedel till automotive sektorn är vårt engagemang för innovation, hållbarhet och miljömedvetenhet tydligt. Samtliga av våra produktserier till bilar, lantbruksmaskiner, transportfordon och entrepenadmaskiner består av innovativa motoroljor som uppfyller och även överträffar behoven i de mest moderna motorerna idag. TotalEnergies ledande produktserier QUARTZ INEO, RUBIA och RUBIA WORKS täcker smörjmedelsbehoven för alla kategorier inom automotive.

 

 

Vad betyder talen, och vad är viskositet?

En av de första sakerna många märker med motoroljor är de olika siffrorna och bokstäverna som är associerade med de olika typerna och varianterna av motorolja - t.ex. motorolja 5W-30. För de flesta kräver detta en liten introduktion.
Termerna indikerar oljans viskositet, vilket säger något om hur flytande eller "tjock" oljan är vid olika temperaturer. Viskositeten är avgörande eftersom den har stor inverkan på vilket sätt och hur mycket oljan rör sig i motorn - och därmed hur den beter sig vid olika temperaturer.
Det första talet i oljans namn indikerar viskositeten vid låg motortemperatur (0 grader), och ju lägre talet är, desto mer flytande är oljan. En mer flytande motorolja är bättre lämpad i kallt väder, och detta är särskilt viktigt eftersom korrekt smörjning vid kallstart av motorer har enorm betydelse för slitage och hållbarhet.
Ju högre tal desto tjockare är oljan, medan ett lägre tal indikerar en tunnare olja som har bättre smörjegenskaper vid låga temperaturer.
Det första talet följs av ett "W" för "vinter", vilket bara är en hjälp för att påminna om att detta tal är relaterat till viskositeten vid låg temperatur.
Nästa tal med bindestreck (-) framför visar också viskositeten, bara vid hög temperatur (100 grader) istället för vid 0 grader. Det vill säga hur oljans tjocklek är vid hög drifttemperatur i motorn.

Syntetisk eller mineral-motorolja?

Det är sannolikt att en syntetisk motorolja är det bästa valet för din motor.
Syntetiska oljor är faktiskt mer stabila och jämna vid olika temperaturer och belastningar, vilket ger bättre smörjning och skydd än med mineraloljor. Mineraloljor är baserade på råolja och användes ofta innan utvecklingen av syntetiska oljor tog fart. De har den särskilda nackdelen att oljan är mycket tjock vid låg temperatur och därmed har svårt att komma upp och ut i motorns kritiska mekaniska delar, t.ex. ventiler och kamaxlar. Detta är faktiskt också anledningen till att vissa motorer med mineralolja brukade avge mer ljud direkt efter tändning, där metallljudet från ventiler etc. gradvis minskade när oljan blev varm och blev bättre runt motorn.
Ofta är de bästa och dyraste motoroljorna helt syntetiska, medan många populära motoroljor är delvis syntetiska, dvs. en blandning av syntetisk och mineral-olja. Slutligen finns det som nämnts helt mineraliska motoroljor som emellertid inte längre är särskilt vanliga på grund av signifikant lägre prestanda och effektivitet.

Vad gör oljan och varför är det viktigt?

Motorolja används för att smörja inuti motorn. En bra motorolja minskar friktionen, reglerar värmen och kyler motorn samtidigt som den skyddar motorns många viktiga delar.
Felaktig motorolja ökar risken för slitage och skador på motorn. Därför är det viktigt att du hittar den bästa och rätta motoroljan för det specifika fordonet. Det här är ingen lätt uppgift, eftersom utbudet av motoroljor är mycket större och mer avancerat än tidigare. Detta beror på ständigt ökande tekniska krav och kvalitetskrav från biltillverkare och internationella organisationer. Dessutom introduceras nya viskositetsklasser som gör valet av rätt motorolja ännu mer komplicerat.
Om du inte är säker på om motoroljan är lämplig för ditt fordon är det alltid en bra idé att följa tillverkarens rekommendationer eller konsultera en auktoriserad verkstad.
Välj rätt motorolja med TotalEnergies. 

Godkända motoroljor

Biltillverkare kan godkänna olika motoroljor om de lever upp till tillverkarens olika tester. Till exempel indikerar "PSA: B71 2296" att en olja är OEM-godkänd för vissa av Stellantis-gruppens (Peugeot, Citroën etc.) motorer, medan t.ex. motorolja med inskriptionen "Renault Trucks RLD-5" är godkänd för moderna turbodieselmotorer i vissa Renault-lastbilar.

Internationella klassifikationer

Egenskaper som anges med viskositetssiffrorna säger inte mycket om en motorolja uppfyller de olika kriterier som krävs för olika motortyper. Därför är vissa klassificeringar satta, som "ACEA C3" och "API SN / CF", som endast kan användas för oljor där den verkliga prestandan, efter oberoende internationella tester, har visat sig uppfylla kriterierna som anges av motortillverkaren.

Varför välja totalenergies motoroljor?

Forskning, innovation och utveckling är tre hörnstenar hos TotalEnergies. I våra forsknings- och utvecklingscentra runt om i världen forskar, utvecklar och testar våra experter de senaste produkterna. Utvecklingen av framtidens motoroljor fokuserar på produktion av högkvalitativa produkter som optimalt skyddar motorn och minskar både bränsleförbrukning och klimatpåverkan. Dessutom ligger TotalEnergies ett steg före bil- och motortillverkarna när det gäller krav på motorolja.
I vårt sortiment av smörjmedel för transportsektorn är vårt engagemang för innovation, hållbarhet och miljövänlighet tydligt. Alla våra produktlinjer för bilar och skåpbilar, jordbruksmaskiner, transportföretag och byggbranschen består av innovativa motoroljor som möter och till och med överträffar behoven hos även de modernaste motorerna idag. TotalEnergies' ledande produktlinje - QUARTZ INEO, RUBIA TIR och RUBIA WORKS, täcker alla behov av smörjmedel för alla behov i transportbranschen.
Klicka på och se de olika motoroljorna, TotalEnergies' återförsäljare för motorolja - eller använd vår oljeguide för att få veta om alla nödvändiga smörjmedel för just ditt fordon.