Skip to content

TotalEnergies EV FLUID - nye smøremidler til hybrid- og elbiler

Bilindustrien spiller en stor rolle for miljø og grøn energi, og her har regulativer en stor indvirkning på alle processer – lige fra design til produktion. Dette kræver non-stop innovative løsninger fra branchen.  Med den voksende bekymring over CO2-udledning og forurening fra bl.a. nitrogenoxider og skadelige partikler, er elektriske motorer en del af den grønne revolution i nye biler fra mange bilproducenter. 

Smøremidler - en faktor i el- og hybridbiler

Derfor har TotalEnergies lanceret en serie af smøremidler specifikt rettet mod elektriske biler og motorer, der kører på strøm, som fyldes på bilerne før de forlader fabrikken. Smøreolie til el- og hybridbiler har førhen ikke været en nøglefaktor i produktionen af elektriske biler. Men disse år ses en stigende efterspørgsel på produkter, der kan imødekomme skiftende og nye krav til elektriske motorer, herunder smøremidler til elektriske motorer. Smøremidler i elektriske biler er essentielle i at smøre og køle de nye motortyper og gear, men er også nødvendige for at regulere batteri og strømførende dele i hele bilen.

Smøremidlerne sørger for, at elmotorer med høje omdrejninger ydes en optimal smøring og at der samtidig er maksimal kontrol med varmeudviklingen fra batterierne. Læs mere om de unikke egenskaber i EV FLUIDS længere nede på siden.


 

Einar Kaarstad, TOTAL Norge
Einar Kaarstad, TOTAL Norge

Ulike beregningsmodeller spår salg av elektriske biler for å telle mellom 10 og 50% av alle solgte personbiler i 2030. Her er Total i forkant av den nye serien for elektriske motorer.

Einar Kaarstad Distriktssjef Vest, Nord og Offshore

4 egenskaber ved smøremidler til elektriske motorer

Det kreves svært spesifikke elektriske egenskaper når et kjøretøy er utstyrt med en elektrisk motor, og smøremiddel kommer i kontakt med motorens komponenter. Vårt mål med de nye seriene var å levere et smøremiddel med gode isolerende egenskaper som bidrar til å forlenge systemets levetid og begrense kortslutninger og statisk elektrisitet. I tillegg sørget vi for at oljetypene var kompatible med nye komponenter som kobberspoler, for å begrense korrosjon, og med polymermaterialene som dekker de forskjellige delene av elmotoren.

Smøremidlerne og de særlige komponenter I den elektriske motor er I direkte kontakt med hinanden hver eneste gang motoren er igang. Derfor er nye udfordringer opstået I at midlerne skal være compatible med forskellige slags materialer for at undgå skader som følge af fx korrosion. Kobber er nøgleingrediensen i denne slags applikationer pga. dets strømførende egenskaber. Derfor er EV FLUID-serien  designet til at være højkompatible med kobber.  

Varmestrømmen i motoren kan være betydelig under visse forhold, særlig på grunn av varmen som avgis av elektriske komponenter under plutselig akselerasjon eller hurtig lading. Takket være de termiske egenskapene avkjøler de nye oljeseriene de ulike elektriske modulene raskere og forblir stabile over tid, selv når de blir utsatt for svært høye temperaturer.

For å beskytte de ulike mekaniske delene i disse nye drivlinjene utfører oljeseriene standardsmøring som holder systemet i gang ved å begrense slitasje, oksidasjon og korrosjon. De tilbyr også de optimale friksjonsegenskapene som kreves for jevne girskift i hybridbiler.


 

QUARTZ EV FLUID: Ny produktserie til el- og hybridbiler
QUARTZ EV FLUID: Ny produktserie til el- og hybridbiler

EV Fluids - QUARTZ

QUARTZ EV FLUID er spesialutviklede smøremidler for lette kjøretøy som personbiler og varebiler med elektrisk motor og / eller elektriske komponenter. Disse smøremidler vil vare hele bilens levetid og fylles på fabrikken selv før bilen forlater produksjonsanleggene. Smøremidler sikrer optimal beskyttelse og holdbarhet av bilens bevegelige deler, som er karakteristiske for elektriske biler. Med den politiske dagsorden for å redusere antall bensinbiler, oppfyller QUARTZ EV FLUID-produktene de nye behovene til markedet for elbiler.

RUBIA EV FLUID til tunge transportmidler som lastbiler, busser og elektriske togvogne, som matcher de specielle behov for robusthed, varmeresistens og køling i elektriske motorer. 
RUBIA EV FLUID til tunge transportmidler som lastbiler, busser og elektriske togvogne, som matcher de specielle behov for robusthed, varmeresistens og køling i elektriske motorer. 

EV FLUIDS - Rubia

RUBIA EV FLUID er det spesielle smøremiddelet for alle lastebiler og busser som har elektriske komponenter og / eller strøm. Spesielt i de store industriene er det viktig at smøremidlet er spesielt tilpasset de større motorens gir og andre bevegelige deler for å øke oljens ytelse.


 

Ev fluids produktsortiment