Skip to content

Gruveindustri

TotalEnergies tilbyr et komplett sortiment av smøremidler som oppfyller kravene til utstyr fra alle de store produsentene. Med vår erfaring, kompetanse og innovative teknologi kan vi hjelpe virksomheter i gruveindustrien med å bli mer kostnadseffektive. Innenfor boring er vi engasjert i arbeidstakernes sikkerhet og miljøvern, noe som gjenspeiles i våre enestående EDC-produkter.

Etter årtier med pålitelighet og merverdi for kundene har TotalEnergies Mining Solutions blitt en vel ansett partner for mange i gruveindustrien. I dag leverer TotalEnergies drivstoff, smøremidler og tilhørende tjenester til over 200 gruver i over 40 land over hele verden. TotalEnergies Mining Solutions tilbyr kundene i gruveindustrien en rekke produkter utviklet for å optimalisere kjølevannbehandlingen og redusere kostnadene. TotalEnergies jobber alltid tett opp mot kundene for å sikre at virksomheten alltid leverer økonomiske, sosiale og miljømessige fordeler. 

Kostnadene er kritiske i gruveindustrien, og for å hjelpe våre samarbeidspartnere med å forbedre marginene i hvert prosjekt har vi utviklet smøremidler som garanterer god beskyttelse for maskinene og krever færre forandringer. Lavere smøremiddelforbruk og færre produksjonsavbrudd er bare begynnelsen – vi tilbyr også en totalkostnad for eierservice (TCO, livsløpskostnader) for å optimere smøremiddelbruken i alle gruveprosjekter. Vi jobber med team i hele virksomheten din og introduserer mer drivstofføkonomiske alternativer, forbedrer prosedyrene for håndtering av smøremidler, og analyserer lagrings- og infrastrukturlogistikken for å forbedre prosesser og prosedyrer. 

 

TOTAL leverer smörjmedel till gruvindustrien