Skip to content

Hva sier de om frisk luft?

Vindkraftsektoren har unike og veldig krevende utfordringer. Ekstreme driftsforhold, vanskelig tilgjengelige steder og et kontinuerlig behov for konstant tilgjengelighet og effektivitet. 

Å redusere energikostnaden har vært en viktig faktor i utviklingen av vindkraftsektoren de siste årene. I TotalEnergies er vi opptatt av å bidra til en utvikling som gir bedre og rimeligere energi. Derfor har vi utviklet innovative løsninger og fremgangsmåter som hjelper selskaper i vindkraftsektoren med å redusere driftskostnadene. 

Vår generelle smøremiddelløsning for vindturbiner oppfyller de driftsmessige behovene for vindkraftverk både til havs og på land. Dette gir enda lengre vedlikeholdssykluser.

affarsomraden_industri_energiproduktion_vindturbiner.jpg


 

Våre smøremidler til vindturbiner

TotalEnergies, en frisk pust for produktiviteten

  • CARTER: Helsyntetisk girolje, utviklet for å gi optimal beskyttelse av girverk i vindturbiner og oljeskiftintervaller på opptil 10 år.
  • MULTIS COMPLEX SHD: Syntetiske litiumkompleksfett med høy ytelse for hovedaksels-, blad-, yaw- og generatorlagre. Oppfyller kravene i vindkraftindustrien.
  • CERAN XS: Litiumfritt syntetisk fett for store lagre og lagre med høy belastning (hovedaksel, yaw og kullelagre). Egner seg spesielt godt for våre miljøer og havvind.
  • COPAL: Smørefett for ekstremt trykk med høy vedheft med faste tilsetningsstoffer for utblåsning av blader og garn.
  • EQUIVIS HE, EQUIVIS AF: Hydraulikkvæsker med lang levetid utviklet for høy holdbarhet i et stort spekter av temperaturer og driftsforhold.
  • COOLELF SUPRA: Anerkjente organiske kjølemidler av høy kvalitet med lang levetid som gir optimal beskyttelse for vindkraftverket.