Skip to content

Papir og masse

TotalEnergies er verdensledende på industrielle smøremidler. Vi samarbeider tett med produsenter i papirindustrien for å kontinuerlig utvikle og forbedre produktene våre. 

Papirindustrien har helt spesielle begrensninger og krav. Høye temperaturer, konstant fuktighet og en korroderende atmosfære er alle krevende forhold som påvirker maskinene. Samtidig må papirprodusentene forholde seg til stadig strengere miljøkrav. Derfor jobber TotalEnergies alltid for å utvikle miljøvennlige produkter som gjør at maskinene presterer optimalt. 

affarsomraden_industri_pappermassa_text1.jpg


 

TotalEnergies oppfyller behovene dine

Papirindustrien har unike begrensninger og krav. Høye temperaturer, konstant fuktighet og korroderende atmosfære er faktorer som alle kan påvirke utstyret.
I tillegg må papirprodusentene hele tiden ta hensyn til miljøet i alle deler av virksomheten. 

TotalEnergies smøremidler er utviklet for å optimalisere maskinens ytelse, samtidig som man reduserer miljøbelastningen. Fordelene ved å velge TotalEnergies:

  • Komplett produktsortiment som dekker alle kunders produktbehov, fra treverk til papirproduksjon. 
  • Markedsledende og innovative smøremidler som oppfyller de strengeste OEM-kravene.
  • Skreddersydde løsninger som er mulig takket være sterk lokal tilstedeværelse.
  • Pålitelige leveringstider.
  • TCO-strategi for optimalisering av vedlikeholdskostnader.
  • Stort servicetilbud for å kunne støtte både vedlikeholds- og produksjonsavdelinger.
  • Globale erfaringer med papirindustrien.