Skip to content

14/09/2022 News

Forskning: TotalEnergies og Danmarks Tekniske Universitet etablerer et senter for fornybar energi

Paris, 13. september 2022 - I forbindelse med sitt besøk i Danmark signerte Patrick Pouyanné en avtale med rektor ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om etablering av DTU-TotalEnergies Excellence Centre of Clean Energy. Det avanserte forskningssenteret skal bestrebe seg på å utvikle pålitelige, lønnsomme energiløsninger med lave CO2-utslipp, som kan ta hensyn til svingningene til fornybare energikilder i produksjonen, og som kan fremme avkarbonisering av industrianlegg.

Det nye senteret ligger på campus Risø vest for København og skal huse ved DTU, som er spesielt anerkjent for sin avanserte forskning innen vindenergi til havs. Dette vil bane vei for synergier med TotalEnergies, som allerede har etablert en global portefølje av havvindparker med en total kapasitet på over 11 GW (3/4 faste og 1/4 flytende vindparker).

DTU-TotalEnergies Excellence Center of Clean Energy har tre hovedformål:

  • Gjennomføring av neste generasjons elektrisk hybridanlegg: Dette pilotprosjektet ved Risø kraftstasjon skal teste ulike systemer for å optimalisere produksjonen av vindenergi med batterilagringssystemer og produksjon av grønt hydrogen. De vitenskapelige dataene fra pilotprosjektet skal deretter brukes til forskningsprogrammene.
  • Opplæring i multienergi for ansatte: Opplæring er en viktig drivkraft for vellykket transformasjon av TotalEnergies til et multienergiselskap. DTU vil gi opplæring til ansatte med nettbaserte masterclasses og spesialdesignede kurs om elektrisitet og ren energi.
  • Forskningspartnerskap: TotalEnergies sine forskere og ingeniører vil jobbe sammen med DTUs forelesere, forskere og studenter om forskningsprogrammer for felles utvikling av teknologiske løsninger med fokus på neste generasjons vindteknologi og flytende vindparker.

"Danmark er blant de mest ambisiøse og engasjerte landene innen ren energi. Vi etablerte vårt tekniske senter for konvensjonell offshore her etter oppkjøpet av Maersk Oil i 2018. Dette nye forskningssenteret vil bidra til TotalEnergies transformasjon til en multi-energi selskap. Vi er glade for å gjøre tilgjengelig DTUs internasjonalt anerkjente ekspertise innen fornybar energi, spesielt innen flytende vindmøller til havs, for å forbedre resultatene våre, teste morgendagens teknologier og trene våre ansatte," sier Patrick Pouyanné, styreleder og administrerende direktør i TotalEnergies.

"Som en pålitelig partner for selskaper som jobber for å øke bærekraften til vårt energisystem, er DTU glad for å kunne starte dette samarbeidet med TotalEnergies. Vårt partnerskap vil være basert på utmerket forskning og nye nøkkelteknologier, og jeg håper at det vil dannes grunnlaget for et enda tettere samarbeid mellom DTU og TotalEnergies om fremtidig forskning innen bærekraftig energi, sier DTU-rektor Anders Bjarklev.

Fellesforskningssenteret DTEC er et uttrykk for den åpne innovasjonstilnærmingen som TotalEnergies har valgt. Denne tilnærmingen utnytter talent, forskningsinfrastruktur, pilotanlegg samt et internasjonalt nettverk av forskningssentre, oppstartsbedrifter og fremtredende akademiske partnere optimalt. Vår forsknings- og utviklingsenhet, som jobber tett med TotalEnergies sine industrisentre og selskaper, er i forkant av selskapets transformasjon og bruker 60 % av budsjettet på utvikling av nye energiformer og bærekraft.

TotalEnergies i Danmark

TotalEnergies er Danmarks ledende olje- og gasselskap og sysselsetter en allsidig og internasjonal arbeidsstyrke på rundt 1200 ansatte. Vi er ansvarlige for 85 % av oljen og 97 % av nasjonal gassproduksjon og utvikler et av de ledende karbonlagringsprosjektene, som forventes å lagre millioner av tonn CO2 i uttømte olje- og gassreservoarer i den danske Nordsjøen. TotalEnergies aktiviteter går mer enn et halvt århundre tilbake og gir et viktig bidrag til Danmarks økonomi, energiforsyning og sysselsetting. I tillegg til olje- og gassvirksomheten jobber TotalEnergies med å etablere nye forretningsaktiviteter innen havvind, solenergi og andre fornybare energikilder.

Totalenergi og elektrisitet fra fornybare energikilder

Som en del av ambisjonen om å oppnå klimanøytralitet innen 2050, bygger TotalEnergies en portefølje av aktiviteter innen fornybar energi og elektrisitet. Ved utgangen av 2021 var TotalEnergies bruttokapasitet til å produsere elektrisitet fra fornybare energikilder over 10 GW. TotalEnergies vil fortsette å utvide denne virksomheten til å nå 35 GW brutto produksjonskapasitet fra fornybare energikilder innen 2025 og deretter 100 GW innen 2030 med mål om å bli blant verdens fem største produsenter av elektrisitet fra vind- og solenergi.

TotalEnergies forskning og innovasjon

TotalEnergies retter sin forskning og innovasjon mot sol- og vindenergi, lagringsløsninger og hybride energisystemer, distribuerte energinettverk, biodrivstoff, biogass, hydrogen, lavkarbonprodukter for alternativ mobilitet samt teknologier for fangst, lagring og utnyttelse av karbon. TotalEnergies Research and Innovations 4300 ansatte ved 18 forskningssentre rundt om i verden jobber sammen med forskere, studenter og gründere som er forpliktet til å støtte energiomstillingen.

Om TotalEnergies

TotalEnergies er et globalt multienergiselskap som produserer og markedsfører energi: olje og biodrivstoff, naturgass og grønne gasser, fornybar energi og elektrisitet. Våre mer enn 100 000 ansatte jobber for å skape energiformer som er mer økonomiske, mer pålitelige, renere og tilgjengelige for så mange mennesker som mulig. TotalEnergies er aktiv i mer enn 130 land, og setter bærekraftig utvikling i alle dens dimensjoner i sentrum av sine prosjekter og aktiviteter for å bidra til menneskers velvære.
 

Se flere nyheter fra TotalEnergies her