Skip to content

01/12/2022 News

TotalEnergies' CEO Patrick Pouyanné deltok på COP27 Kairo

TotalEnergies administrerende direktør Patrick Pouyanné var en av deltakerne på årets klimatoppmøte og kom med en oppfordring til alle olje- og gasselskaper. Samtidig gjentok han selskapets forpliktelse til å investere tungt i fornybar energi: "Vår absolutte prioritet er å bygge et nytt system med karbonfri energi."

Under en rundebordsdiskusjon ledet av den egyptiske energiministeren oppfordret Patrick Pouyanné alle olje- og gasselskaper til å prioritere kampen mot metanutslipp (som har en oppvarmingseffekt 25 ganger høyere enn samme mengde CO2): «Vi har teknologi som trengs for å eliminere metanutslippene våre. Det er opp til oss å gjøre det!"

Invitert av årets vertsland Egypt for å diskutere løsningene energiindustrien ser som svar på utfordringene med klima- og energiomstillingen, talte Patrick Pouyanné på 2022-utgaven av den årlige internasjonale klimakonferansen.

"Vi er her på COP27 for å vise at vi tar klimaproblemene på alvor. Jeg er her fordi jeg mener at vi må ta tak i problemene [...] og fordi vi også er en del av løsningen." Han bemerket at fossil energi vil fortsette å være en del av den globale energimiksen i de kommende årene:

"Hvis vi slutter å gjøre jobben vår, vil det ikke være nok produksjon og prisene vil stige. Det internasjonale energibyrået oppfordrer oss til å produsere mer neste år, og vi er helt enige i at det er nødvendig å oppnå en fossil energiproduksjon på kun 25 % innen 2050."

TotalEnergies har satt seg et ambisiøst mål om å redusere selskapets metanutslipp med 80 % innen 2030 sammenlignet med 2020. Innen 2050 er målet at TotalEnergies skal være klimanøytrale sammen med samfunnet.