Skip to content

06/01/2023 News

TotalEnergies reise mot fornybar energi

TotalEnergies mål er å bli en lendende aktør i energiomstillingen og å oppnå karbondioksidnøytralitet innen 2050, sammen med samfunnet. Derfor vil vi endre produksjon og salg samtidig som vi fortsetter å møte energibehovet til en voksende befolkning.

Det betyr for det første at vi må redusere andelen petroleumsprodukter og øke naturgass som overgangsdrivstoff. Vi investerer også i fornybar strøm.

For å oppnå netto nullutslipp sammen med samfunnet, har TotalEnergies satt seg korte (2025), mellomlangsiktige (2030) og langsiktige (2050) mål for utslippsreduksjoner.
 
Fremgang så langt
Siden 2015 har utslippene fra aktive anlegg gått ned med rundt 20 %. Å redusere utslippene ved anleggene innebærer også at vi utvikler industrielle prosesser for separering, transport og lagring av karbondioksid (CCS).
TotalEnergies har signert en kommersiell avtale om å transportere og lagre CO2 fanget fra Yara Sluiskil, et ammoniakk- og gjødselanlegg i Nederland. Fra og med 2025 vil 800 000 tonn CO2 per år bli fanget, komprimert og kondensert i Nederland og deretter transportert til Northern Lights anlegg for å bli permanent lagret i geologiske lag rundt 2600 meter under havbunnen utenfor kysten av Øygarden i Norge. Denne avtalen er den første i sitt slag på verdensbasis, og er en viktig milepæl når det gjelder å gjøre tungindustrien i Europa karbonfri. Avtalen legger også til rette for håndtering av internasjonal CO2-transport og lagring som en tjeneste. Les mer her om Northern Lights Project her.

Kompensasjon for gjenværende utslipp
I tillegg til å gjøre tiltak for å forebygge og redusere klimagassutslipp, er det nødvendig å kompensere for gjenværende karbondioksidutslipp for at TotalEnergies skal oppnå netto nullutslipp sammen med samfunnet.
Av den grunn investerer vi i naturlige karbon fangere, som skog, regenerativt landbruk og våtmarker. Vi investerer for å bevare og utvikle økosystemer som binder karbon naturlig. Vårt mål: nå en årlig lagringskapasitet på 5 til 10 millioner tonn CO2 innen 2030.

Gass
For TotalEnergies er naturgass en nøkkelenergi for overgangen til fornybare energikilder. Som det fossile brenselet med de laveste utslippene av karbondioksid, vil gass hjelpe kullavhengige land å redusere sitt karbonfotavtrykk.
TotalEnergies strategi:
• Øke andelen gass til 50 % av vår salgsdistribusjon innen 2030
• Konsolidere TotalEnergies posisjon blant de tre beste selskapene innen LNG (flytende gass)
• Integrer hele gassverdikjeden, fra produksjon og handel, inkludert gasskraftverk og distribusjon
• Reduser utslippene fra denne verdikjeden og eliminer metanutslipp
• Samarbeide med lokale partnere for å fremme overgangen fra kull til naturgass
De siste årene har vi kjøpt gassturbinanlegg med kombinert syklus i Frankrike, Spania og Belgia for å øke vår kraftproduksjonskapasitet. Vi har nå åtte fabrikker i Europa med en kapasitet på 3,5 GW og et mål på 5 GW innen 2025.

Fornybar elektrisitet
Vi fortsetter vår ekspansjon i markedet for fornybar energi med ambisjon om å rangere blant de fem største globale aktørene innen 2030. Vi er aktive på tvers av hele verdikjeden for elektrisitet, fra produksjon til salg, samt i strategisk lagring for å støtte utviklingen av fornybar energi. energi, som er intermitterende i naturen. I 2021 ble f.eks. avtale om å utvikle store solenergiprosjekter i India og USA.

Biomasse
Biomasse fra vegetabilske oljer, brukte matoljer og animalsk fett er en lovende fornybar energikilde. TotalEnergies har vært ledende innen forskning, produksjon og distribusjon av biodrivstoff i mer enn 20 år. Med mer enn 750 bensinstasjoner som tilbyr E85 superetanol, har vi Frankrikes største nettverk for dette biobaserte drivstoffet. I løpet av livssyklusen slipper biodrivstoff ut over 50 % mindre CO2 enn fossile motstykker (i henhold til europeiske standarder).
Vi har som mål å øke salget av biomasse med mer enn 10 % per år innen 2030. For dette formål har vi konvertert vårt raffineri i La Mède i Frankrike til et bioraffineri. Vi har også lansert produksjon av bærekraftig jetdrivstoff (SAF) for franske flyplasser i La Mède i 2022. Sustainable jet fuel (SAF) er en blanding av konvensjonelt jetdrivstoff (Jet-A1) og biojetdrivstoff produsert av avfall og rester fra hovedsakelig den sirkulære økonomien (animalsk fett, brukt matolje osv.). Biojetdrivstoff har lignende egenskaper som Jet-A1 og produserer opptil 80 % mindre CO2-utslipp i løpet av livssyklusen sammenlignet med den fossile ekvivalenten.

Utvikling av en sirkulær økonomi for plast
Som polymerprodusent har TotalEnergies som mål å bidra til utviklingen av en sirkulær økonomi for plast og å produsere 30 % resirkulerte og fornybare polymerer innen 2030. Vi skal nå dit ved å fortsette utviklingen innen polymelkesyre (PLA), en bioplast laget av stivelse eller sukker. Dette 100 % biobaserte, resirkulerbare og komposterbare produktet er produsert av vårt TotalEnergies Corbion PLA joint venture i vår fabrikk i Thailand.

Investering i elbiler og elektrisk mobilitet
I 2021 utgjorde elbiler 9 % av det totale bilsalget, og ettersom elbiler kan kjøre lengre og lengre avstander, blir elbilene attraktive for stadig flere bilkjøpere. TotalEnergies investerer i både en infrastruktur for ladere og batterier for elbiler:
Utvidelse av ladeinfrastruktur
• 150 000 ladestasjoner over hele verden innen 2025
• 300 bensinstasjoner på motorveier og større veier og 600 urbane bensinstasjoner med høyeffektladere (HPC) innen 2030 i Europa
Produserer rimelige bilbatterier med høy ytelse
• Automotive Cells Company (ACC), et joint venture grunnlagt av TotalEnergies og Stellantis i 2020, vil fremstå som en global aktør innen utvikling og produksjon av bilbatterier fra og med 2023. Batteriene produsert av ACC vil drive nesten en million elbiler per år , eller 10 % av det europeiske markedet.
Klikk her for å lese mer om TotalEnergies overgang til fornybare energikilder.