Skip to content

HVILKEN OLJE ELLER SMØREFETT?

Smørefett er ideelt som smøremiddel i for eksempel kulelagre i maskiner, girkasser eller andre bevegelige maskindeler som krever langvarig smøring og beskyttelse mot rust, varme, vann eller slitasje. De ulike tilsetningsstoffene i smørefettet bidrar til å gi smørefettet spesielle egenskaper, som en olje kanskje ikke har. Smørefett som består av en stor andel basisolje tetter og forhindrer at vann, smuss og forurensning trenger inn på smørestedet. I tillegg holder smørefettet seg på samme sted i større grad enn en olje, noe som sikrer minimal eller ingen friksjon.  

I tillegg til at smørefett er mer stabilt enn olje, i den forstand at det i større grad blir værende på smørestedet, gir det også god korrosjonsbeskyttelse, samtidig som det har gode tetteegenskaper. Det er også mulig å bruke smørefett på mange ulike bruksområder. Et viktig skille mellom smøreolje og smørefett er at smørefett ikke kan transportere bort varme. Dette er viktig i f.eks. motorer som krever kjøling for å unngå overoppheting.  Derfor er det veldig viktig å vite hvilke krav som stilles der smørefettet skal brukes, før man velger smøremiddel.

Smörjfett för alla ändamål - TOTAL Nordic


 

 

TOTAL GREASE CERAN FU8 201702 CARTRIDGE

 

TOTALENERGIES SMØREFETT TIL INDUSTRI

TotalEnergies er en av verdens største produsenter av smøremidler, og har et stort utvalg av ulike smøremidler til ulike bransjer og bruksområder. TotalEnergies' smørefett er inndelt i produktfamilier. Inndelingen i produktfamilier bygger på bruksområde og produktegenskaper. I sortimentet vårt finner du smørefett med aluminiumkompleks, polyureabaserte fortykningsmidler og litium-/kalsiumfett. I tillegg leverer vi fett basert på litium/kalsiumkompleks og kalsiumsulfonatkompleks. Hvis du ikke finner det du leter etter i produktsortimentet vårt, kan du kontakte en av våre eksperter for å finne en løsning som oppfyller behovene og kravene dine.