Skip to content

EV FLUID - smörjmedel för hybrid- och elektriska fordon

Dagens klimatutmaningar och medföljande regleringar tvingar bilindustrin till att konstant vara fokuserade på utveckling, för att möta marknadens förväntningar på kvalitet och prestanda.

Hos TotalEnergies har vi alltid arbetat i nära samarbete med våra kunder för att utveckla skräddarsydda lösningar. Våra lösningar möter specifika behov och garanterar optimal funktion för våra kunders fordon och utrustning.

Som en nära partner till bil- och motortillverkare arbetar TotalEnergies målinriktat för att vara en fullt ansvarstagande leverantör av energi och smörjmedel. Vårt långsiktiga ansvarstagande innebär att erbjuda tekniska, användarvänliga lösningar som ger bästa prestanda. Vårt mål är att främja en renare transporter som är bättre för både människor och miljön.

Efter flera månader av intensiv forskning och utveckling är vi därför stolta över att ha utvecklat två nya, höginnovativa, produktserier som möter fordonstillverkares behov och som kommer att hjälpa dessa att ta fram betydligt effektivare elektriska- och hybridfordon. Dessa högeffektiva smörjmedel får fordon att fungera optimalt från ögonblicket då de rullar av fabriksbandet, fram till slutet av deras livslängd.


 

Kontakta David Bjork från TotalEnergies
David Bjork SE sales

Olika beräkningsmodeller förutsäger att försäljningen av elektriska bilar kommer att vara mellan 10 och 50% av sålda personbilar år 2030. Här ligger TotalEnergies i framkanten med denna nya serie smörjmedel till elbilar.

David Björk Senior Project Manager - Lubricant

4 EGENSKAPER HOS SMÖRJMEDEL TILL ELEKTRISKA MOTORER

Smörjmedel i elektriska motorer kräver särskilda egenskaper för att skydda mot bland annat statisk elektricitet (insulationsegenskaper). Vätskan ska beskydda mot t.ex. ljusbågar, som uppstår när smörjmedlet kommer i kontakt med de elektriska komponenterna. De diaelektriska egenskaperna i smörjmedlet måste behålla sin stabilitet under fordonets livslängd trots förhöjda temperaturer, oxidering, fuktnivåer och slitage orsakat av partiklar i motorn.

Smörjmedlen och särskilda komponenter i den elektriska motorn är i direkt kontakt med varandra varje gång motorn är igång. Därför har nya utmaningar uppkommit då smörjmedlen skall vara kompatibla med olika typer av material för att undvika skador som t.ex. korrosion. Koppar är en nyckelingrediens i denna typ av applikationer pga. Strömförande egenskaper. Därför är EV FLUID-serien utvecklad för att vara högkompatibel med koppar.

Om motorn blir för varm, reduceras fordonets levnadstid, inte minst i elektriska motorer. Varje smörjmedel skall därför kunna säkerställa effektivt utsläpp av överskottsvärme från motorn. Den elektriska energin från elbilsmotorn kan generera väldigt höga temperaturer – ända upp till 180 C, och QUARTZ EV-serien ser till att överskottsvärme från elektrisk upphettning blir överfört och utsläppt på ett skonsamt och miljövänligt sätt.

Utöver de särskilda egenskaperna för motorer i elbilar och hybridbilar, beskyddar QUARTZ EV-serien dessutom motorn mot övriga slitageskador på alla motorer som t.ex. oxidering och korrosion. Den nya produktserien har också optimala friktionsegenskaper som innebär smidiga växlingar i hybrid och elbilar.


 

QUARTZ EV FLUID: Ny produktserie til el- og hybridbiler
QUARTZ EV FLUID: Ny produktserie til el- og hybridbiler

EV Fluids - QUARTZ

QUARTZ EV FLUID är ett skräddarsytt smörjmedel till personbilar med elmotor och/eller elektriska komponenter. Detta smörjmedel säkerställer optimal funktion under hela fordonets livslängd, när de blir påfyllda innan fordonet lämnar fabriken. QUARTZ EV FLUID smörjmedel garanterar utmärkt skydd av mekaniska komponenter. Då en minskning av antalet bensin och dieselbilar står högt upp på den politiska dagordningen, är QUARTZ EV FLUID ett utmärkt exempel på hur TotalEnergies förutser och tillgodoser marknadens behov.

RUBIA EV FLUID til tunge transportmidler som lastbiler, busser og elektriske togvogne, som matcher de specielle behov for robusthed, varmeresistens og køling i elektriske motorer. 
RUBIA EV FLUID til tunge transportmidler som lastbiler, busser og elektriske togvogne, som matcher de specielle behov for robusthed, varmeresistens og køling i elektriske motorer. 

EV FLUIDS - Rubia

RUBIA EV FLUID är ett smörjmedel särskilt utvecklat till lastbilar och bussar, som har elektriska komponenter och/eller drivs på elektricitet. Det är av stor vikt att smörjmedel för stora fordon är anpassat de särskilda behoven som större motorer och transmissioner ställer på smörjmedlet. EV FLUID är ett utmärkt exempel på ett smörjmedel som är utvecklat för att uppfylla dessa särskilda behov.

EV FLUIDS PRODUKTSORTIMENT